/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki, kutlu ve bütün insanlığa yol gösterici olan Kabe'dir.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
İnne evvele beytin vudia lin nasi lellezi bi bekkete mubareken ve huden lil alemin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet, ev Mekke'dekidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Halk için kurulan en önemli ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke'deki kutlu evdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki, kutlu ve bütün insanlığa yol gösterici olan Kabe'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke*'de olandır. Bereketli ve herkese doğru yönü (kıbleyi) göstersin diye kurulmuştur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, insanlar için kurulan İlk Ev, hem kutsal olan hem de evrenler için yol gösteren; o Bekke'de olandır.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Zira insanlık için inşa edilen ilk mabet, Bekke'deki bereketli ve bütün toplumlar için hidayet merkezi olan mabet idi.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu insanlar için kurulan ilk ma'bet, kesinlikle Mekke'deki o çok kutsal ve bütün alemlere hidayet olan İbadet Evi'dir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mabed, Bekke'dekiydi: bereketli ve bütün alemler için bir rehber(lik kaynağı),
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Ka'be'dir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu insanlar için vaz'olunan ilk ma'bed, elbette Mekkedeki o çok mübarek ve bütün alemine hidayet olan Beyttir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekke'de olandır. Alemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.
Gültekin Onan
Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Kabe)dir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhesiz alemler için, çok feyizli ve ayn-ı hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma'bed) elbette Mekkede olandır.
İbni Kesir
Muhakkak ki insanlar için konulmuş ilk ev; çok mübarek olarak kurulan ve alemler için hidayet olan Mekke'deki dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İnsanlar için inşa edilen ilk mabet, şüphesiz Mekke'deki mübarek ve toplumlar için kılavuz olan (Kabe)dir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İnsanlar için kurulan ilk ev (mabet) Bekke (Mekke'nin eski adı) içindedir ki alemlere mübarek ve hidayet kaynağı olmuştur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The most important shrine established for the people is the one in Becca; a blessed beacon for all the people.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The first Sanctuary established for the people is the one in Bakk'a, blessed, and a guidance for the worlds.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The first house established for the public is the one in Bakka, blessed, and guidance for the worlds.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: doğrusu
2 evvele: ilk اول
3 beytin: ev بيت
4 vudia: (ma'bed olarak) kurulan وضع
5 linnasi: insanlara نوس
6 lellezi: olandır
7 bibekkete: Bekke'de
8 mubaraken: uğur, bereketlidir برك
9 ve huden: ve hidayet kaynağıdır هدي
10 lil'aalemine: alemlere علم