Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sa'atin gerçekleştiği gün, mücrimler umutlarını kaybederler.

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
Ve yevme tekumus saatu yublisul mucrimun.
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve günيوم
2tekumubaşladığıقوم
3s-saatusa'atسوع
4yublisususarlarبلس
5l-mucrimunesuçlularجرم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar büsbütün ümitlerini kaybedeceklerdir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
O (Son) Saat'in yaşanacağı gün, suçlular ümitsizlik içinde olacaklardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O anın gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sa'atin gerçekleştiği gün
*
, mücrimler
*
umutlarını kaybederler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve evrenlerin sonu gelip çattığı gün, suçlular, tüm umutlarını yitirirler.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve Son Saat'ın gelip çattığı gün, suçlular tüm umutlarını yitirecekler:

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar sus pus olacaklardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılırlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O kıyamet çattığı gün, suçlular bütün ümitlerini kaybederler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve Son Saat gelip çattığında günaha saplanmış olanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kıyametin kopacağı günde, suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O saat çattığı gün mücrimler her ümidi keserler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Duruşma) Saat(i) başladığı gün, suçlular (umutsuzluk içinde) susarlar.

Gültekin Onan
Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılırlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kıyametin kopacağı gün günahkarlar (huccetden ümidlerini keserek) susacak (lar) dır.

İbni Kesir
Kıyametin kopacağı gün, suçlular susacaklardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kıyametin koptuğu gün, suçlular susup kalacaklardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kıyamet koptuğu gün, o suçlu kafirler ümitlerini tamamen kesip susarlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
O zamanın gerçekleştiği süreçte, suçlular (şirk ehli) ümitlerini kesip susarlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Saatin gerçekleştiği gün
*
, suçlular umutlarını kaybederler.

Rashad Khalifa The Final Testament
On the Day when the Hour comes to pass, the guilty will be shocked.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the Day when the Hour will be established, the criminals will be in despair.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The day when the moment will be established, the criminals will be in despair.