Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yine gece uyumanız, gündüz O'nun fazlından rızık aramanız O'nun ayetlerindendir. Bunda, anlayan bir halk için ayetler vardır.

وَمِنْ اٰيَاتِه۪ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَٓاؤُ۬كُمْ مِنْ فَضْلِه۪ۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
Ve min ayatihi menamukum bil leyli ven nehari vebtigaukum min fadlih, inne fi zalike le ayatin li kavmin yesmeun.
#kelimeanlamkök
1ve min-nden (biri de)
2ayatihiO'nun ayetleri-ايي
3menamukumuyumanızdırنوم
4bil-leyligeceleyinليل
5ve nneharive gündüzünنهر
6vebtiga'ukumve aramanızdırبغي
7min-ndan
8fedlihiO'nun lutfu-فضل
9inneşüphesiz
10fivardır
11zalikebunda
12layatinibretlerايي
13likavminbir toplum içinقوم
14yesmeuneişitenسمع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda, dinleyen bir kavim için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve (Allah'ın) lütfundan (payınızı) aramanız da O'nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda (gerçeği) dinleyen bir toplum için dersler vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yine gece uyumanız, gündüz O'nun fazlından* rızık aramanız O'nun ayetlerindendir*. Bunda, anlayan bir halk için ayetler vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gece ve gündüz uyumanız ve Allah'ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. Bunda, dinleyen bir topluluk için ayetler vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Geceleyin uyumanız da gündüz O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Aslında, işte bunda, duyan bir toplum için kesinlikle kanıtlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine geceleyin ve gündüzün uyuyabilmeniz ve O'nun lutfundan (payınıza düşeni) arayabilmeniz de O'nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda da (varlığın) sesine kulak veren herkesin alacağı bir ders mutlaka vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gece ve gündüz uyumanız, onun lütfundan nasip aramanız da O'nun ayetlerindendir. Bunda, işitebilen bir toplum için elbette ibretler vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile O'nun fazlından (geçiminizi temin için rızkınızı) aramanız, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz işitebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine gecede, gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da (O'nun) ayetlerindendir. Şüphe yok ki, bunda işiten bir toplum için ayetler vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hem gece hem de gündüz uyuyabilmeniz ve O'nun nimetlerinin ardından koşma (arzu ve yeteneğine sahip olma)nız da O'nun işaretlerinden biridir, bunda, kuşkusuz, dinley(ip anlamak istey)en kimseler için mesajlar vardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Geceleyin uyumanız ve gündüzün O'nun lütfundan istemeniz de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine ayetlerindendir; gecede gündüzde uyumanız ve fazlından nasib aramanız, şübhesiz ki bunda işitecek bir kavm için ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'nun ayetlerinden biri de, geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lutfundan (nasibinizi) aramanızdır. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile O'nun fazlından (geçiminizi temin için rızkınızı) aramanız, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz işitebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gece gündüz uyumanız ve Onun fazl (-u kerem) inden (nasıyb) aramanız da yine Onun ayetlerindendir. Şübhesiz ki bunda da (hakıykatlara) kulak verecek bir zümre için mutlak ibretler vardır.

 • İbni Kesir

  Geceleyin uyumanız, gündüz de lutfundan rızık aramanız O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki, bunlarda kulak veren bir kavim için ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gece uyumanız, gündüz de onun nimetlerini aramanız da onun işaretlerindendir. Bunda da kulak veren bir toplum için işaretler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Geceleyin veya gündüzün uyumanız ve O'nun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'nun işaretlerindendir, gecede uyumanız ve gündüz O'nun fazlından talep etmeniz.. . Muhakkak ki bu olayda algılayan topluluk için elbette işaretler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yine gece uyumanız, gündüz O'nun fazlından* rızık aramanız O'nun ayetlerindendir*. Bunda, anlayan bir toplum için ayetler vardır.

 • Progressive Muslims

  And from His signs is your sleep by night and day, and your seeking of His bounty. In that are signs for a people who listen.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among His proofs is your sleep by night and day, and your seeking of His bounty; in that are proofs for people who hear.

 • Aisha Bewley

  Among His Signs is your sleep by night and day and your seeking after His bounty. There are certainly Signs in that for people who hear.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among His proofs is your sleeping during the night or the day, and your working in pursuit of His provisions. In this, there are sufficient proofs for people who can hear.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from His signs is your sleep by night and day, and your seeking of His bounty. In that are signs for a people who listen.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From His signs is your sleep by night and day, and your seeking of His bounty. In that are signs for a people who listen.