Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size, bir yandan korku veren bir yandan da yağmurun belirtisi olarak umut veren şimşeği göstermesi ve gökten su indirerek, ölmüş yeryüzüne hayat vermesi O'nun ayetlerindendir. Bunda aklını kullanan bir kavim için kesinlikle ayetler vardır.

وَمِنْ اٰيَاتِه۪ يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَيُحْـي۪ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Ve min ayatihi yurikumul berka havfen ve tamaan, ve yunezzilu mines semai maen fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha, inne fi zalike le ayatin li kavmin ya'kılun.
#kelimeanlamkök
1ve min-nden (biri de)
2ayatihiO'nun ayetleri-ايي
3yurikumusize göstermesidirراي
4l-berkaşimşeğiبرق
5havfenkorkuخوف
6ve tameanve umutطمع
7ve yunezziluve indirmesidirنزل
8mine-ten
9s-semaigök-سمو
10maenbir suموه
11fe yuhyive diriltmesidirحيي
12bihionunla
13l-erdeyeriارض
14bea'desonraبعد
15mevtihaölümündenموت
16inneşüphesiz
17fivardır
18zalikebunda
19layatinibretlerايي
20likavminbir toplum içinقوم
21yea'kiluneaklını kullananعقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeri onunla diriltiyor olması O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda aklını kullanan toplum için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size korku ve ümit olarak şimşeği göstermesi,* gökten su indirip ölümünün ardından yeri (toprağı) onunla diriltmesi de O'nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda akıl eden bir toplum için dersler vardır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size, bir yandan korku veren bir yandan da yağmurun belirtisi olarak umut veren şimşeği göstermesi ve gökten su indirerek, ölmüş yeryüzüne hayat vermesi O'nun ayetlerindendir.* Bunda aklını kullanan bir kavim için kesinlikle ayetler vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün ardından toprağı canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Korku ve umut veren şimşeği size göstermesi de gökten su indirerek, yeryüzünü, ölümünden sonra onunla canlandırması da O'nun ayetlerindendir. Aslında, işte bunda, aklını kullanan bir toplum için kesinlikle kanıtlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sizlere korkuyla ümidi bir arada yaşatmak için çakan şimşeği de göstermesi de, gökten bir su indirip onunla ölü toprağa hayat vermesi de O'nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda da akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yine O'nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere şimşeği gösteriyor; gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra toprağı onunla canlandırıyor. Bunda, aklını işleten bir topluluk için elbette mucizeler vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine size hem korku ve hem de ümit için şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirip de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat vermesi, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını çalıştıran bir toplum için ayetler vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gözünüzün önünde size korku ve ümit veren şimşekler çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp bununla ölü toprağa can vermesi (de) O'nun mucizevi işaretlerinden biridir; akıllarını kullananlar için bundan alınacak dersler vardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine onun ayetlerindendir; size hem korku ve hem tama' için şimşek gösteriyor ve Semadan bir su indiriyor da onunla Arza ölümünden sonra hayat veriyor, şübhesiz ki bunda akledecek bir kavm için ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'nun ayetlerinden biri de, size, korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, akleden bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yine Onun ayetlerindendir ki O, size hem korku, hem tama (vermek) için şimşeği gösteriyor, yukarıdan bir su indiriyor da onunla arza, ölümünden sonra, can veriyor. Hakıykat, bunda da aklını kullanacak bir kavm için elbette ayetler vardır.

 • İbni Kesir

  Size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri onunla diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda, akleden bir kavim için ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi, onunla yeryüzünü kuruduktan sonra tekrar canlandırması da onun işaretlerindendir. Bunda da aklını kullanan bir toplum için işaretler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'nun delillerinden biri de: Gah korku, gah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'nun işaretlerindendir ki, korku ve umutlanmanız için size şimşeği (hakikat fikrini şimşek çakması gibi bir an hissettirir) gösterir.. . Semadan (beyninizin hakikati olan Esma boyutundan - datadan) bir su (ilim) inzal eder de onun (ilim) ile ölümünden sonra (hakikati yaşamazken) arzı (kendini beden kabullenmiş bilinci) diriltir. . . Muhakkak ki bunda aklını kullanabilen bir topluluk için elbette işaretler - dersler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size, bir yandan korku veren bir yandan da yağmurun belirtisi olarak umut veren şimşeği göstermesi ve gökten su indirerek, ölmüş yeryüzüne hayat vermesi O'nun ayetlerindendir.* Bunda aklını kullanan bir kavim için kesinlikle ayetler vardır.

 • Progressive Muslims

  And from His signs is that He shows you the lightning, by way of fear and hope, and He sends down water from the sky, and He revives the land with it after its death. In that are signs for a people who understand.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among His proofs He shows you the lightning as fear and hope, and sends down water from the sky and gives thereby life to the earth after its death; in that are proofs for people who reason.

 • Aisha Bewley

  Among His Signs is that He shows you lightning, a source of fear and eager hope, and sends down water from the sky, bringing the dead earth back to life by it. There are certainly Signs in that for people who use their intellect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among His proofs is that He shows you the lightning as a source of fear, as well as hope, then He sends down from the sky water to revive a land that has been dead. In these, there are sufficient proofs for people who understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from His signs is that He shows you the lightning, giving you fear and hope, and He sends down water from the sky, and He revives the land with it after its death. In that are signs for a people who comprehend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From His signs is that He shows you the lightning, by way of fear and hope, and He sends down water from the sky, and He revives the land with it after its death. In that are signs for a people who understand.