Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır, zalimler körü körüne hevalarına uydular. Bundan sonra Allah'ın şaşırttığını kim doğru yola iletebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.

بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُٓوا اَهْوَٓاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍۚ فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُۜ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ
Belittebeallezine zalemu ehvaehum bi gayri ilm, fe men yehdi men edallallah, ve ma lehum min nasırin.
#kelimeanlamkök
1belihayır
2ttebeauydularتبع
3ellezine
4zelemuzulmedenlerظلم
5ehva'ehumkeyiflerineهوي
6bigayriolmaksızınغير
7ilminbilgi(leri)علم
8femenkim?
9yehdiyola getirebilirهدي
10menkimseyi
11edelleşaşırttığıضلل
12llahuAllah'ın
13ve mave yoktur
14lehumonların
15minhiçbir
16nasirineyardımcılarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ne var ki şirk koşanlar/zalimler, bir hakikat bilgisine dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşine giderler. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola ulaştırabilir? Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aslında haksızlık edenler, bilgisizce heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığını (sapkınlığını onayladığını) kim doğru yola ulaştırabilir ki!* Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır, zalimler körü körüne hevalarına* uydular. Bundan sonra* Allah'ın şaşırttığını kim doğru yola iletebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah'ın sapık saydığını kim doğru yolda sayabilir? Onlara yardım edecek kimse de olmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Haksızlık yapanlar, bilgisizce kendi isteklerine uydular. Allah'ın saptırdığını, doğru yola, artık kim eriştirebilir? Onların yardımcıları da yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hayır, (kendilerine) zulmeden kimseler bilgisiz ve bilinçsizce kendi arzu ve tutkularının peşine takılırlar. Artık Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola yöneltebilir ki? Üstelik onlar, herhangi bir yardıma mazhar da olamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığına kim yol gösterecek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat zulmedenler bilgisizce heveslerine uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlara yardımcılardan eser de yoktur!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ne var ki, zulüm işlemeye şartlanmış olanlar bir (hakikat) bilgisine dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşinde giderler. Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola sevk edebilir ve (bu işde) kim onlara yardım edebilir?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat zulmedenler hiç bir ılimsiz hevalarına uydular, artık Allahın şaşırddığını kim yola getirebilir? onlara yardımcılardan eser de yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allah'ın şaşırttığını (Allah'ın gönderdiği hidayete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 • Gültekin Onan

  Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi hevalarına uymuşlardır. Tanrı'nın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi nevalarına tabi' oldu (lar). Artık Allahın sapdırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için yardımcılardan (hiçbir şey) yokdur.

 • İbni Kesir

  Hayır, o zulmedenler; bilgisizce kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hayır, O zalimler bilgisizce kendi arzularına uymuşlardır. Allah'ın sapıklıkta bıraktığı kimseye, kim yol gösterir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın, körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiç bir yardımcı bulamazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hayır, zulmedenler bilgisizce kendi boş istek ve hayallerine tabi oldular.. . Allah'ın saptırdığına hidayet edecek kimdir? Onlar için yardımcı da yoktur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır, zalimler körü körüne hevalarına* uydular. Bundan sonra* Allah'ın şaşırttığını kim doğru yola iletebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.

 • Progressive Muslims

  No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide one whom God misguides And they will have no victors.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, those who do wrong follow their vain desires without knowledge; then who will guide him whom God has sent astray? And they have no helpers.

 • Aisha Bewley

  However, those who do wrong pursue their whims and desires without any knowledge. Who can guide those whom Allah has led astray? They will have no helpers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, the transgressors have followed their own opinions, without knowledge. Who then can guide those who have been sent astray by GOD? No one can ever help them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide he whom God misguides? And they will have no victors.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide one whom God misguides? They will have no victors.