30. Rum suresi 29. ayet

/ 60
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hayır, zalimler körü körüne hevalarına* uydular. Bundan sonra* Allah'ın şaşırttığını kim doğru yola iletebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ
Belittebeallezine zalemu ehvaehum bi gayri ilm, fe men yehdi men edallallah, ve ma lehum min nasırin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ne var ki şirk koşanlar/zalimler, bir hakikat bilgisine dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşine giderler. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola ulaştırabilir? Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hayır, zalimler körü körüne hevalarına* uydular. Bundan sonra* Allah'ın şaşırttığını kim doğru yola iletebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah'ın sapık saydığını kim doğru yolda sayabilir? Onlara yardım edecek kimse de olmaz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Hayır! Haksızlık yapanlar, bilgisizce kendi isteklerine uydular. Allah'ın saptırdığını, doğru yola, artık kim eriştirebilir? Onların yardımcıları da yoktur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hayır, (kendilerine) zulmeden kimseler bilgisiz ve bilinçsizce kendi arzu ve tutkularının peşine takılırlar. Artık Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola yöneltebilir ki? Üstelik onlar, herhangi bir yardıma mazhar da olamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığına kim yol gösterecek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Fakat zulmedenler bilgisizce heveslerine uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlara yardımcılardan eser de yoktur!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ne var ki, zulüm işlemeye şartlanmış olanlar bir (hakikat) bilgisine dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşinde giderler. Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola sevk edebilir ve (bu işde) kim onlara yardım edebilir?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Fakat zulmedenler hiç bir ılimsiz hevalarına uydular, artık Allahın şaşırddığını kim yola getirebilir? onlara yardımcılardan eser de yoktur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allah'ın şaşırttığını (Allah'ın gönderdiği hidayete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
Gültekin Onan
Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi hevalarına uymuşlardır. Tanrı'nın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi nevalarına tabi' oldu (lar). Artık Allahın sapdırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için yardımcılardan (hiçbir şey) yokdur.
İbni Kesir
Hayır, o zulmedenler; bilgisizce kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hayır, O zalimler bilgisizce kendi arzularına uymuşlardır. Allah'ın sapıklıkta bıraktığı kimseye, kim yol gösterir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın, körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiç bir yardımcı bulamazlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hayır, zulmedenler bilgisizce kendi boş istek ve hayallerine tabi oldular. . . Allah'ın saptırdığına hidayet edecek kimdir? Onlar için yardımcı da yoktur!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Indeed, the transgressors have followed their own opinions, without knowledge. Who then can guide those who have been sent astray by GOD? No one can ever help them.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide he whom God misguides? And they will have no victors.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide one whom God misguides? They will have no victors.
# Kelime Anlam Kök
1 beli: hayır
2 ttebea: uydular تبع
3 ellezine:
4 zelemu: zulmedenler ظلم
5 ehva'ehum: keyiflerine هوي
6 bigayri: olmaksızın غير
7 ilmin: bilgi(leri) علم
8 femen: kim?
9 yehdi: yola getirebilir هدي
10 men: kimseyi
11 edelle: şaşırttığı ضلل
12 llahu: Allah'ın
13 ve ma: ve yoktur
14 lehum: onların
15 min: hiçbir
16 nasirine: yardımcıları نصر