Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanların başlarına bir sıkıntı gelince, Rabb'lerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra, onlara kendinden bir rahmet tattırınca, onlardan bir kısmı Rabb'lerine şirk koşarlar.

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُن۪يب۪ينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَٓا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَۙ
Ve iza messen nase durrun deav rabbehum munibine ileyhi summe iza ezakahum minhu rahmeten iza ferikun minhum bi rabbihim yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2messedokunduğuمسس
3n-naseinsanlaraنوس
4durrunbir zararضرر
5deavyalvarırlarدعو
6rabbehumRablerineربب
7munibineyönelerekنوب
8ileyhiO'na
9summesonra
10izazaman
11ezakahumonlara taddırdığıذوق
12minhukendinden
13rahmetenbir rahmetرحم
14izahemen
15ferikunbir grupفرق
16minhumonlardan
17birabbihimRablerineربب
18yuşrikuneortak koşarlarشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlara bir sıkıntı dokunduğunda, Rabblerine yönelerek yalnız O'na yalvarırlar. Fakat katından onlara bir rahmet/çözüm tattırınca, bir de bakarsın ki onlardan bir grup yine Rabblerine ortak koşuyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (33, 34) İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra (Allah) katından onlara bir rahmet (bolluk) tattırınca bakarsınız ki kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için onlardan bir grup, Rablerine yine ortak koşuyorlar.* Bir süre (daha) yararlanın! İleride bileceksiniz!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halka bir zarar dokunduğu gün tümüyle Efendi'lerine yönelerek dua ederler. Fakat sonra, kendilerine bir rahmet tattırınca bazıları Efendi'lerine ortak koşar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanların başlarına bir sıkıntı gelince, Rabb'lerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra, onlara kendinden bir rahmet tattırınca, onlardan bir kısmı Rabb'lerine şirk* koşarlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu insanlara bir zarar gelse dönüp rablerine yalvarırlar. Sonra onlara iyiliğinden tattırsa bakarsın ki, bir kısmı Rablerine ortak koşarlar*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlara bir zorluk dokunduğunda, Efendilerine yönelerek, O'na yakarışlarda bulunurlar. Kendisinden bir rahmet tattırdığında ise onların arasından bir küme, Efendilerine ortaklar koşarlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne zaman insanlara bir zarar ilişse, (hemen) Rablerine yönelerek O'na yalvarıp yakarırlar; fakat ardından O'nun katından kendilerine bir rahmet tattırılınca, hiç değilse bir kısmı başlarlar Rablerine şirk koşmaya;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlara bir zorluk dokunduğunda, Rablerine yönelerek O'na yakarırlar. Sonra onlara bir rahmet tattırınca bakarsın ki, içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet taddırınca hemencecik bir grup Rablerine şirk koşarlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman herşeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Şimdi (vaki olduğu üzere) insanlar sıkıntıya uğradıklarında Rablerine dönerek (yardım için) O'na yalvarıp yakarırlar; fakat rahmetine nail olunca da bir kısmı, başka güçleri Rablerinin ilahlığına ortak koş(maya başl)arlar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra Allah, onlara kendinden bir rahmet tattırınca da, bir bakarsın ki içlerinden bir grup, Rablerine ortak koşuyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu vakıt her şeyden geçerek rablarına yalvarır, dua ederler, sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği vakıt da bakarsın onlardan bir kısmı tutar o rablarına şirk koşarlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlara bir zarar dokundu mu, Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra (Rableri), onlara kendinden bir rahmet taddırınca, hemen onlardan bir grup, Rablerine ortak koşarlar.

 • Gültekin Onan

  İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' olarak, rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir grup rablerine şirk koşarlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanlara bir zarar isaabet etdi mi Rablerine, (yalınız) Ona, dönerek, düa ederler. Sonra onlara kendi (canib) inden bir rahmet tatdırdığı vakit da, bakarsınız ki, onlardan bir güruh Rablerine şirk koşub durmakdadırlar,

 • İbni Kesir

  İnsanlara bir zarar dokununca; Rabblarına dönerek O'na yalvarırlar. Sonra onlara katından bir rahmet tattırınca; bakarsınız ki, içlerinden bir grup Rabblarına şirk koşup durmaktadırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanların başına bir sıkıntı gelse, Rab'lerine dönüp yalvarırlar, sonra onlara rahmetinden tattırınca, onlardan bır kısmı hemen Rab'lerine şirk koşarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (33-34) İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unutarak yalnız Rab'lerine gönülden yalvarırlar; sonra Allah onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki onlardan bir kısmı Rab'lerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki: "Bir süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlara bir sıkıntı dokunduğunda, O'na yönelenlerden olarak Rablerine dua ederler.. . Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırırsa, bir de bakarsın ki onlardan bir fırka Rablerine şirk koşuyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halka bir zarar dokunduğu gün tümüyle Rab'lerine yönelerek dua ederler. Fakat sonra, kendilerine bir rahmet tattırınca bazıları Rab'lerine ortak koşar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanların başlarına bir sıkıntı gelince, Rabb'lerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra, onlara kendinden bir rahmet tattırınca*, onlardan bir kısmı Rabb'lerine şirk koşarlar.

 • Progressive Muslims

  And if harm afflicts the people, they call out sincerely to their Lord. But then, when He gives them a taste of His mercy, a group of them set up partners with their Lord!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when affliction touches men, they call to their Lord, turning in repentance to Him; then when He lets them taste mercy from Him, then a faction among them ascribes a partnership to their Lord,

 • Aisha Bewley

  When harm touches people they call on their Lord, making tawba to Him. But then, when He gives them a taste of mercy from Him, a group of them immediately associate others with their Lord

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When adversity afflicts the people, they turn to their Lord, totally devoting themselves to Him. But then, as soon as He showers them with mercy, some of them revert to idol worship.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if harm afflicts the people, they call out sincerely to their Lord. But then, when He gives them a taste of His mercy, a group of them set up partners with their Lord!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If harm afflicts the people, they call out sincerely to their Lord. But then, when He gives them a taste of His mercy, a group of them set up partners with their Lord!