Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dinlerini parçalara bölen, gruplara ayrılan ve her grubun kendi yanındakiyle böbürlendiği kimselerden olmayın.

مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاًۜ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyea, kullu hızbin bima ledeyhim ferihun.
#kelimeanlamkök
1mine
2ellezineonlar ki
3ferrakuparçaladılarفرق
4dinehumdinleriniدين
5ve kanuve oldularكون
6şiyeanbölük bölükشيع
7kulluherكلل
8hizbingurupحزب
9bimaolanla
10ledeyhimkendi yanında
11ferihunesevinmektedirفرح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlardan (olmayın!* Bunlardan) her grup, kendi yanında bulunanla sevinmektedir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dinlerini parçalara bölen*, gruplara ayrılan ve her grubun kendi yanındakiyle böbürlendiği kimselerden olmayın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Birilerine bağlanarak dinlerini bölenlerden olmayın. Her cemaat kendinde olanla övünüp durur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dinlerini parçaladılar ve mezheplere ayrıldılar. Her mezhep, kendisinde olanlarla seviniyor.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bir de) şunlardan olmayın ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de (birbirine karşıt) taraftarlar haline geldiler; (artık) her hizip kendi elinde kalanla övünmekteler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlardan (olmayın) ki, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (yahut) inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olma!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (31-32) Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dini anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan ki dinlerini ayırıb öbek öbek olmuşlardır, her hizib kendilerindekine güvenmektedir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir.

 • Gültekin Onan

  (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O müşriklerden) ki onlar dinlerini darma dağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. (Bunlardan) her zümre, nezdlerinde olanla böbürlenicidirler.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olmuşlardır. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Dinlerini parçalayan ve kendileri de grup grup olanlardan. Her parti kendi yanında olanlarla sevinir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (31-32) Başka her şeyden geçerek O'na tam gönül verin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Din anlayışları parça parça olup ve cemaatlere bölünenlerden olmayın.. . Her cemaat kendindeki (din anlayışı) ile sevinip mutlu olmakta!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dinlerini parçalara bölen*, gruplara ayrılan ve her grubun kendi yanındakiyle böbürlendiği kimselerden olmayın.

 • Progressive Muslims

  Or like those who split-up their system, and they became sects, each group happy with what it had.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Of those who divide their doctrine and become sects, each party exulting at what it has.

 • Aisha Bewley

  those who split up their deen, and form into sects, each faction exulting in what they have.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  (Do not fall in idol worship,) like those who divide their religion into sects; each party rejoicing with what they have.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  From those who have divided their system and become sects, each group is happy with what it has.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or like those who split up their system, and they became sects; each group happy with what it had.