Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanların kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki akıllarını başlarına alırlar diye yaptıklarının bir kısmı onlara tattırıldı.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Zaharel fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi, li yuzikahum ba'dallezi amilu leallehum yerciun.
#kelimeanlamkök
1zeheraçıktıظهر
2l-fesadufesatفسد
3fi
4l-berrikaradaبرر
5velbehrive denizdeبحر
6bimayüzünden
7kesebetkazandıklarıكسب
8eydielleriyleيدي
9n-nasiinsanlarınنوس
10liyuziykahumonlara taddırıyorذوق
11bea'debir kısmınıبعض
12llezi
13amiluyaptıklarınınعمل
14leallehumbelki onlar
15yerciunedönerler (diye)رجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanların bizzat kendilerinin işledikleri yüzünden, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Allah, belki geri dönerler diye yaptıklarının bazı sonuçlarını onlara tattıracaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanların elleriyle kazandıkları (yaptıkları) yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi.* Böylece (yanlış yoldan) dönsünler diye (Allah onların) yaptıklarının bir kısmını onlara tattırır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanların kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki akıllarını başlarına alırlar diye yaptıklarının bir kısmı onlara tattırıldı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden, karada ve denizde bozulma başladı. Yaptıklarının bir bölümünü onlara tattıracaktır; belki dönerler diye.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Neticede (Allah), yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine tattıracaktır; umulur ki (yol yakınken) dönerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanların ellerinin kazanmış oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı. Allah onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesad ortaya çıktı. Umulur ki, dönerler diye (Allah) onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine taddırmaktadır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yaptıklarının bazısını kendilerine tattırsın ki vazgeçsinler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Allah'ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri dönerler diye yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanların ellerinin kesbi ile karada ve denizde fesad meydan aldı, yaptıklarının ba'zısını kendilerine tattırmak için ki rücu' etsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanların elleriyle kazandıkları (günahları) yüzünden, karada ve denizde fesat çıktı. Belki dönerler diye, (Allah) onlara, yaptıklarının bir kısmını taddırıyor.

 • Gültekin Onan

  İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesad ortaya çıktı. Umulur ki, dönerler diye (Tanrı) onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanların kendi ellerinin kazandığı (ihtiyarlarıyle yapdıkları) şeyler yüzünden karada, denizde fesad belirdi ki (Allah) yapdıklarının bir kısmını onlara tatdırsın. Olur ki rücu' ederler onlar.

 • İbni Kesir

  İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde Fesad belirdi. Ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki dönerler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde karışıklık çıkmıştır. Bu, belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmının azabını tattırmak içindir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde (bütün dünyada) bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Allah'ın) onlara, insanların elleriyle yaptıklarının getirisinin bazısının (sonucunu) tattırması için karada ve denizde bozulma açığa çıktı! Belki geri dönerler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanların kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki akıllarını başlarına alırlar diye yaptıklarının bir kısmı onlara tattırıldı.

 • Progressive Muslims

  Pollution has appeared in the land and the sea by the hands of mankind for what they earned. He will make them taste some of what they have done, perhaps they will revert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Corruption has appeared on land and sea for what the hands of men have earned, that He might let them taste some of what they have done, that they might return.

 • Aisha Bewley

  Corruption has appeared in both land and sea because of what people’s own hands have brought about so that they may taste something of what they have done so that hopefully they will turn back.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Disasters have spread throughout the land and sea, because of what the people have committed. He thus lets them taste the consequences of some of their works, that they may return (to the right works).

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Corruption has appeared in the land and the sea at the hands of the people by what they earn. He will make them taste some of what they have done, perhaps they will return.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Pollution has appeared in the land and the sea by the hands of people for what they earned. He will make them taste some of what they have done, perhaps they will revert.