Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşriklerdendi."

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ
Kul siru fil ardı fenzuru keyfe kane akıbetullezine min kabl, kane ekseruhum muşrikin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2sirugezinسير
3fi
4l-erdiyeryüzündeارض
5fenzuruve bakınنظر
6keyfenasılكيف
7kaneolduğunaكون
8aakibetusonununعقب
9ellezinekimselerin
10min
11kabluöncekiقبل
12kaneidiكون
13ekseruhumonların çoğuكثر
14muşrikineortak koşanlardanشرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşınız da öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna ibretle bakınız. Onların çoğu ortak koşuyordu."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerin sonları nasıl oldu, bakın!"
*
Onların çoğu müşrikti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Çokları ortak koşanlardı.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşriklerdendi."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş; bir görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğu ortaklar koşanlardı!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Dolaşın yeryüzünü! Bu sayede daha önce yaşamış (günahkarların) akıbetı nasılmış görün! Zaten onların çoğu, Allah'tan başkasına ilahi vasıflar yakıştırmışlardı."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğu şirke sapan insanlardı."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin akibeti nasıl olmuş? Onların çoğu (Allah'a) ortak koşarlardı."

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve (sizden) önce yaşamış olan (günahkar)ların sonlarının ne olduğunu görün: onların çoğu Allah'tan başka varlıklara veya güçlere ilahi sıfatlar yakıştırmışlardı."

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın." Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: Arzda bir gezin de bakın, bundan evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş? Onların ekserisi müşrik idiler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Yeryüzünde gezin, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Onların da çoğu ortak koşanlardan idi.

Gültekin Onan
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Arzda gezib dolaşın da daha evvel (geçen) lerin aakıbeti nice oldu, görün. Onların çoğu müşriklerdi.

İbni Kesir
De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin akibeti nasıl olmuş, bir bakın! Onların çoğu müşrik idi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Dünyayı gezin de daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Arzda gezip dolaşın da (sizden) öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğunluğu şirk koşanlardı!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki, 'Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın.' Çokları ortak koşanlardı.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşriklerdendi.

Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "Roam the earth and note the consequences for those before you." Most of them were idol worshipers.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Roam the earth and see how the end was for those before. Most of them were polytheists."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Roam the earth and see how the end was for those before. Most of them had set up partners."