Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O Allah ki, sizi yaratan, sonra sizi yaşatan, sonra sizi öldüren, sonra sizi diriltendir. Ortak koştuklarınızdan bunları yapacak olan var mı? Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir, yüceler yücesidir.

اَللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْۜ هَلْ مِنْ شُرَكَٓائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍۜ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ۟
Allahullezi halakakum summe rezekakum summe yumitukum summe yuhyikum, hel min şurekaikum men yef'alu min zalikum min şey', subhanehu ve teala amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2lleziki
3halekakumsizi yarattıخلق
4summesonra
5razekakumbeslediرزق
6summesonra
7yumitukumöldürüyorموت
8summesonra
9yuhyikumdiriltiyorحيي
10helvar mı?
11min-dan
12şurakaikumortaklarınız-شرك
13menkimse
14yef'aluyapanفعل
15min
16zalikumbunlardan
17minhiç
18şey'inbiriniشيا
19subhanehuO münezzehtirسبح
20ve teaalave yücedirعلو
21ammaşeylerden
22yuşrikuneonların ortak koştuklarıشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizi yaratan, sonra sizi besleyen, sonra öldürüp ardından tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin ortak koştuklarınızdan bunları yapacak birisi var mı? Allah, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah, sizi yaratandır; sonra sizi rızıklandırandır; sonra sizi öldürecek, sonra da sizi (tekrar) diriltecek olandır. (Allah'a koştuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilecek var mı? O, onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O'na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O Allah ki, sizi yaratan, sonra sizi yaşatan, sonra sizi öldüren, sonra sizi diriltendir. Ortak koştuklarınızdan bunları yapacak olan var mı? Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir, yüceler yücesidir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi yaratan ve rızık veren Allah'tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah'ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, sizi yarattı. Sonra geçiminizi sağladı. Sonra öldürür; sonra yeniden yaşam verir. Ortaklarınız arasında, bunlardan birini yapabilecek olan var mı? O, onların ortaklar koştuklarından ayrıktır ve Yüceler Yücesidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah sizi yaratmış, sonra size rızık vermiştir; daha sonra sizi ölüme sürükleyecek ve en sonunda yeniden diriltecektir. İmdi, ortak koştuklarınız arasında bütün bunlardan herhangi birini yapacak kimse var mı? O yüceler yücesi, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'tır ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra sizi öldürüyor, sonra diriltiyor. Peki, ortak koştuklarınızdan biri var mı, bunlardan birşeyi yapabilecek? Yücedir, arınmıştır onların ortak koştuklarından O.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah O'dur ki sizi yarattı, sonra da size rızık verdi; sonra sizi öldürür; sonra sizi diriltir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan, bunlardan birini yapacak var mı? Çok münezzeh ve çok yücedir O, onların koştukları ortaklardan.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sizi yaratan, sonra geçinmeniz için gerekli vasıtaları sağlayan, ardından sizi ölüme götüren ve en sonunda tekrar hayata döndürecek olan, Allah'tır. O'nun ilahlığına ortak koştuğunuz güçler veya varlıklar bu işlerden birini yapabilirler mi? (Hayır!) O, ihtişamında sınırsızdır ve insanların kendisine eş koştuklarından çok yücedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah odur ki sizi yarattı, sonra da size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir, hiç sizin şeriklerinizden bunlardan birini yapacak var mı? Çok münezzeh ve çok yüksektir o sübhan onların şirkinden

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah sizi yarattı, sonra besledi, sonra öldürüyor, sonra diriltiyor. Ortaklarınız içinde bunlardan birini yapan var mı? O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınız içinde bunlardan herhangi bir şey'i yapacak kim? O, çok münezzehdir, eş katmakda olduklarından (müberra ve) yücedir.

 • İbni Kesir

  Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren ve daha sonra dirilten de Allah'tır. O'na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah, onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, sizi yarattı, sonra rızıklandırdı, sonra sizi öldürecek, sonra sizi diriltecektir. Ortak koştuklarınızdan, bunlardan herhangi birşeyi yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah O yüce Rabdir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım! Sizin, ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ki, sizi yarattı, sonra yaşam gıdasıyla besledi; sonra sizi öldürür (ölümü tattırır), sonra da sizi (yeni bir yaşam boyutunda) diriltir! Sizin eş koştuklarınızdan, bunlardan birini yapan kimse var mı? Münezzeh'tir "HU" onların şirk koştuklarından; Ali'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O'na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O Allah ki, sizi yaratan, sonra sizi yaşatan, sonra sizi öldüren, sonra sizi diriltendir. Ortak koştuklarınızdan bunları yapacak olan var mı? Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir, yüceler yücesidir.

 • Progressive Muslims

  God who created you, then He provided for you, then He puts you to death, then He brings you to life. Is there any among the partners you set up that can do any of this Be He glorified and exalted above what they set up.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God is He who created you; then He provided for you; then will He give you death; then will He give you life. Is there among your partners one who does anything of that? Glory be to Him! And exalted is He above that to which they ascribe a partnership!

 • Aisha Bewley

  Allah is He who created you, then provides for you, then will cause you to die and then bring you back to life. Can any of your partner-gods do any of that? Glory be to Him and may He be exalted above anything they associate with Him!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD is the One who created you. He is the One who provides for you. He is the One who puts you to death. He is the One who resurrects you. Can any of your idols do any of these things? Be He glorified. He is much too exalted to have any partners.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God is the One who has created you, then He provided for you, then He puts you to death, then He brings you to life. Is there any among the partners you set up that can do any of this? Be He glorified and exalted above what they set up.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God who created you, then He provided for you, then He puts you to death, then He brings you to life. Is there any among the partners you set up that can do any of this? Be He glorified and exalted above what they set up.