Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
Men kefere fe aleyhi kufruh, ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun.
#kelimeanlamkök
1menkim
2keferainkar ederseكفر
3fealeyhikendi aleyhinedir
4kufruhuinkarıكفر
5ve menve kim
6amileyapasaعمل
7saliheniyi bir işصلح
8felienfusihimkendileri içinنفس
9yemhedunehazırlamaktadırlarمهد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de yararlı işler yaparsa kendileri için hazırlık yapmış olurlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur.
*
İyi işler yapanlara gelince, onlar da kendileri için (cennetteki yerlerini) hazırlıyor olurlar.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim küfrederse
*
, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı
*
yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim kendini gerçeklere kapatırsa kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa onlar da kendi yerlerini hazırlarlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kim nankörlük ederse, ettiği nankörlük kendi yitimine yöneliktir. Kim de erdemli edimler yaparsa, kendisi için hazırlık yapar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Küfreden kişi küfrünün sorumluluğunu sırtlanır; imanıyla uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunan ise kendi yararına iyi bir hazırlık yapmış olur;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kim küfre saparsa inkarı kendisi aleyhinedir. Barışa ve hayra yönelik bir iş yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazırlarlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim inkar ederse, artık onun inkarı kendi aleyhinedir; kim salih bir amelde bulunursa, artık onlar kendi lehlerine olarak (cennetteki yerlerini) döşeyip hazırlamaktadırlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir; kim de iyi amel işlerse sadece kendileri için döşemiş olurlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
hakikati inkar eden, inkarı(nın sorumluluğu)na katlanacak, doğru ve adil işler yapanlar ise kendileri için iyi bir hazırlık yapmış olacaklar,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Her kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir, her kim de salah ile çalışırsa sırf kendileri için döşemiş olurlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. İyi bir iş yapanlar da (cennette) kendileri için yer hazırlamaktadırlar.

Gültekin Onan
Kim küfrederse, artık onun küfrü kendi aleyhinedir; kim salih bir amelde bulunursa, artık onlar kendi lehlerine olarak (cennetteki yerlerini) döşeyip hazırlamaktadırlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kim de iyi bir amel (ve hareket) de bulunursa (cennetdeki konaklarını) kendileri için hazırlamış olurlar.

İbni Kesir
Kim, küfrederse; küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse; kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim inkar ederse, kafirliği kendisinedir. İyi ve dürüst hareket edenler ise, kendilerine iyi bir yer hazırlamış olurlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim inkar ederse inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim küfür (inkar) eder ise, onun inkarı kendi zararınadır... Kim de imanın gereğini uygularsa, kendi nefsi için hazırlamış olur (yaptıklarının karşılığını).

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı
*
yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
Whoever disbelieves, disbelieves to the detriment of his own soul, while those who lead a righteous life, do so to strengthen and develop their own souls.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Whoever rejects, then he will suffer his rejection; and whoever does good works, then it is for themselves that they are preparing a good place.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whosoever rejects, then he will suffer his rejection; and whosoever does good works, then it is for themselves that they are preparing a good place.