Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَۙ
Men kefere fe aleyhi kufruh, ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun.
#kelimeanlamkök
1menkim
2keferainkar ederseكفر
3fealeyhikendi aleyhinedir
4kufruhuinkarıكفر
5ve menve kim
6amileyapasaعمل
7saliheniyi bir işصلح
8felienfusihimkendileri içinنفس
9yemhedunehazırlamaktadırlarمهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de yararlı işler yaparsa kendileri için hazırlık yapmış olurlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur.* İyi işler yapanlara gelince, onlar da kendileri için (cennetteki yerlerini) hazırlıyor olurlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim küfrederse*, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı* yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim kendini gerçeklere kapatırsa kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa onlar da kendi yerlerini hazırlarlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim nankörlük ederse, ettiği nankörlük kendi yitimine yöneliktir. Kim de erdemli edimler yaparsa, kendisi için hazırlık yapar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Küfreden kişi küfrünün sorumluluğunu sırtlanır; imanıyla uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunan ise kendi yararına iyi bir hazırlık yapmış olur;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim küfre saparsa inkarı kendisi aleyhinedir. Barışa ve hayra yönelik bir iş yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazırlarlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim inkar ederse, artık onun inkarı kendi aleyhinedir; kim salih bir amelde bulunursa, artık onlar kendi lehlerine olarak (cennetteki yerlerini) döşeyip hazırlamaktadırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir; kim de iyi amel işlerse sadece kendileri için döşemiş olurlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  hakikati inkar eden, inkarı(nın sorumluluğu)na katlanacak, doğru ve adil işler yapanlar ise kendileri için iyi bir hazırlık yapmış olacaklar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir, her kim de salah ile çalışırsa sırf kendileri için döşemiş olurlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. İyi bir iş yapanlar da (cennette) kendileri için yer hazırlamaktadırlar.

 • Gültekin Onan

  Kim küfrederse, artık onun küfrü kendi aleyhinedir; kim salih bir amelde bulunursa, artık onlar kendi lehlerine olarak (cennetteki yerlerini) döşeyip hazırlamaktadırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kim de iyi bir amel (ve hareket) de bulunursa (cennetdeki konaklarını) kendileri için hazırlamış olurlar.

 • İbni Kesir

  Kim, küfrederse; küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse; kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim inkar ederse, kafirliği kendisinedir. İyi ve dürüst hareket edenler ise, kendilerine iyi bir yer hazırlamış olurlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim inkar ederse inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim küfür (inkar) eder ise, onun inkarı kendi zararınadır.. . Kim de imanın gereğini uygularsa, kendi nefsi için hazırlamış olur (yaptıklarının karşılığını).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim salihatı* yaparsa, onlar kendileri için iyi bir gelecek hazırlamış olurlar.

 • Progressive Muslims

  Whosoever rejects, then he will suffer his rejection; and whosoever does good works, then it is for themselves that they are preparing a good place.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso denies, upon him is his denial; and whoso works righteousness, then are they preparing for themselves,

 • Aisha Bewley

  Those who were kafir will find that their kufr was against themselves. Those who did right were making the way easy for themselves;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whoever disbelieves, disbelieves to the detriment of his own soul, while those who lead a righteous life, do so to strengthen and develop their own souls.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever rejects, then he will suffer his rejection; and whoever does good works, then it is for themselves that they are preparing a good place.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whosoever rejects, then he will suffer his rejection; and whosoever does good works, then it is for themselves that they are preparing a good place.