Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara, büyük azaptan önce, daha yakın olan azaptan tattıracağız. Belki dönerler.

وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Ve le nuzikannehum minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehum yerciun.
#kelimeanlamkök
1velenuzikannehummutlaka onlara taddıracağızذوق
2mine-dan
3l-azabiazab-عذب
4l-ednadaha yakınدنو
5duneayrı olarakدون
6l-azabiazabdanعذب
7l-ekberibüyükكبر
8leallehumbelki
9yerciunedönerlerرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun ki, biz onlara o büyük azaptan önce pek yakın/dünya azabı da tattıracağız. Belki dönerler!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Gerçeğe) dönsünler diye en büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan* tattıracağız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belki (ibret alıp) dönerler diye büyük azaptan önce biz onlara yakın (dünya) azabı tattırırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara, büyük azaptan* önce, daha yakın* olan azaptan tattıracağız. Belki dönerler.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan* da tattıracağız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Büyük cezadan önce, yakın cezayı kesinlikle tattıracağız; belki dönerler diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama onlara, daha büyük mahrumiyeti tattırmadan önce daha yakın (dünya) mahrumiyetini kısmet elbette tattıracağız; umulur ki (yol yakınken) dönerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Belki dönerler diye, onlara o büyük azaptan ayrı olarak, o küçük azaptan da mutlaka tattıracağız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz onlara belki (inkarcılıktan) dönerler diye o büyük (uhrevi) azabdan önce, yakın (dünyevi) azabtan da taddıracağız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şu da bir gerçek ki, onlara en büyük azaptan önce o yakın azaptan (dünya azabından) da tattıracağız, belki dönerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat o şiddetli azab(a onları mahkum etme)den önce belki (pişman olup) yollarını düzeltirler diye hemen yanı başlarındaki azabı tattıracağız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şu da muhakkak ki onlara o en büyük azabdan beride o yakın azabdan da tattıracağız, gerek ki rücu' edeler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Belki dön(üp yola gel)irler diye, mutlaka onlara o büyük azabdan ayrı olarak, daha yakın azabı da taddıracağız.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz onlara belki (inkarcılıktan) dönerler diye o büyük (uhrevi) azabdan önce, yakın (dünyevi) azabtan da tattıracağız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz, o en büyük azabdan önce de onlara mutlakaa yakın azabdan tatdıracağız. Taki ric'et etsinler.

 • İbni Kesir

  Belki dönerler diye andolsun ki onlara büyük azabdan önce de mutlaka yakın azabdan tattıracağız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Belki dönerler diye onlara büyük azaptan önce daha yakın bir azap tattıracağız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kafirlerin dönüş yapmaları ümidiyle, onlara en büyük azaptan önce, dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Belki dönerler diye onlara, en büyük (sonsuz) azaptan önce en yakın (dünyalarından) bir azaptan mutlaka tattıracağız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belki (ibret alıp) dönerler diye büyük azaptan önce biz onlara yakın (dünya) azabı tattırırız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara, büyük azaptan* önce, daha yakın* olan azaptan tattıracağız. Belki dönerler.*

 • Progressive Muslims

  And We will let them taste the worldly retribution before the greater retribution, perhaps they will revert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We will let them taste of the lower punishment before the greater, that they might return.

 • Aisha Bewley

  We will give them a taste of lesser punishment before the greater punishment, so that hopefully they will turn back.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We let them taste the smaller retribution (of this world), before they incur the greater retribution (of the Hereafter), that they may (take a hint and) reform.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We will let them taste the worldly retribution before the greater retribution, perhaps they will return.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We will let them taste the worldly retribution before the greater retribution, perhaps they will revert.