Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'inin ayetleri ile öğütlendiği halde, ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Kuşkusuz Biz, mücrimlere hak ettikleri cezayı vereceğiz.

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّه۪ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَاۜ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ۟
Ve men azlemu mimmen zukkire bi ayati rabbihi summe a'rada anha, inna minel mucrimine muntekimun.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim olabilir?
2ezlemudaha zalimظلم
3mimmenkimseden
4zukkiraöğüt verilenذكر
5biayatiayetleriyleايي
6rabbihiRabbininربب
7summesonra
8ea'radeyüz çevirenعرض
9anhaonlardan
10innamuhakkak ki biz
11mine-dan
12l-mucriminesuçlular-جرم
13muntekimuneöç alıcıyızنقم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim vardır? Biz suçlulardan kesinlikle öç alacağız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki! Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcılarız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisine Efendisinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öç alacağız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'inin ayetleri ile öğütlendiği halde, ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Kuşkusuz Biz, mücrimlere hak ettikleri cezayı vereceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendisinin ayetleriyle uyarıldıktan sonra, Ondan yüz çevirenden, daha aşırı, kim haksızlık yapabilir? Kuşkusuz, hak ettikleri cezayı suçlulara vereceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da, ardından onlara sırt çeviren kimseden daha zalim biri olabilir mi? Elbette Biz, günahı hayat tarzı haline getirenlere yaptıklarının acısını tattırmayı biliriz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka intikam alacağız biz!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu günahkarlardan intikam alıcılarız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbinin ayetleriyle (kendisine) öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir. Muhakkak Biz, suçlulardan intikam alırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendisine Rabbinin mesajları aktarıldığında onlara sırtını dönenden daha zalim kim olabilir? (Bu şekilde) günaha batmış olanlardan öcümüzü mutlaka alacağız!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim, Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbının ayetleriyle nasıhat edilib de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim de kim olabilir, muhakkak ki mücrimlerden biz intikam alırız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildikten sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, suçlulardan öç alıcıyız.

 • Gültekin Onan

  Kendisine rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu günahkarlardan intikam alıcılarız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilib de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zaalim kimdir? Hiç şübhesiz ki biz günahkarlardan intikaam alıcılarız.

 • İbni Kesir

  Rabbının ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, suçlulardan intikam alıcıyız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, günahkarların elbette cezasını vereceğiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbinin ayetleri ile kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbinin kendisindeki işaretleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Muhakkak ki biz suçlulara yaptıklarının sonucunu yaşatırız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'inin ayetleri ile öğütlendiği halde, ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Kuşkusuz Biz, suçlulara hak ettikleri cezayı vereceğiz.

 • Progressive Muslims

  And who is more wicked than one who is reminded of his Lord's revelations, then he turns away from them We will exact a punishment from the criminals.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who is more unjust than he who is reminded of the proofs of his Lord, then turns away therefrom? We will take vengeance on the lawbreakers.

 • Aisha Bewley

  Who could do greater wrong than someone who is reminded of the Signs of his Lord and then turns away from them? We will take revenge on the evildoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who is more evil than one who is reminded of these revelations of his Lord, then insists upon disregarding them? We will certainly punish the guilty.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And who is more wicked than he who is reminded of the revelations of his Lord, then he turns away from them? We will exact a punishment from the criminals.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who is more wicked than one who is reminded of his Lord's signs, then he turns away from them? We will exact a punishment from the criminals.