Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mü'minlerden öyle erler var ki; Allah'a, üzerine söz verdikleri şeylere bağlılık gösterdiler. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözden asla dönmediler.

مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِۚ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُۘ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلاًۙ
Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahedullahe aleyh, fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezıru ve ma beddelu tebdila.
#kelimeanlamkök
1mine-den
2l-mu'mininemü'minler-امن
3ricalunerkeklerرجل
4sadekudurdularصدق
5ma
6aaheduverdikleri sözdeعهد
7llaheAllah
8aleyhiüzerine
9fe minhumonlardan
10menkimi
11kadayerine getirdiقضي
12nehbehuadağınıنحب
13ve minhumve onlardan
14menkimi
15yenteziru(şehidlik) beklemektedirنظر
16ve mave asla
17beddelu(sözlerini) değiştirmemişlerdirبدل
18tebdilendeğişiklikleبدل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Delikanlı müminler, Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan bir kısmı bu uğurda can verdi, bir kısmı da can vermeyi beklemektedir. Onlar sözlerini asla değiştirmezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Müminlerden, Allah'a verdikleri sözde duran nice adamlar (yiğitler) vardır.*Onlardan kimi, adağını (Allah'a sözünü) yerine getirmiş; kimi de (yerine getirmeyi) beklemektedir. Onlar (sözlerini) asla değiştirmemişlerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlardan öyle kimseler var ki ALLAH'a vermiş oldukları sözü gerçekleştirmişlerdir. Onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehid oldu), kimi de hazır bekliyor. Hiçbir vakit kararsızlığa düşmediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mü'minlerden öyle erler* var ki; Allah'a, üzerine söz verdikleri şeylere bağlılık gösterdiler. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, bir kısmı da beklemektedir.* Verdikleri sözden asla dönmediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Müminlerden Allah'a karşı yüklendikleri görevi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, o uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Bunlar hiç bir şekilde sözlerinden caymamışlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnananların arasında öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri sözü kesinlikle yerine getirirler. Böylece, kimi verdiği sözü yerine getirmiş; kimi de beklemektedir. Hiçbir biçimde değiştirmemişlerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mü'minler içerisinde Allah adına verdikleri söze sadık kalan nice yiğitler var; onlardan kimi kendini adak olarak sunmuş kimi de sırasını beklemekte, fakat asla sözünden dönmemektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnananlardan öyle erler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakatle dururlar. Onlardan bazısı adadığını yerine getirdi, bazısı da bekliyor. Sözlerini asla değişmediler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mü'minlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler; kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir; (verdikleri sözü) hiçbir şekilde değiştirmediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Müminler arasında öylesi var ki Allah'ın huzurunda verdiği sözü (her zaman) yerine getirir; kimi (ölüme gitmek suretiyle) ahitlerini yerine getirmiştir, kimi de (kararlarından) vazgeçmeden (ahitlerini yerine getirmeyi) beklemektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minlerdendir o erler ki Allaha verdikleri ahde sadakat ettiler, kimi adağını ödedi kimi de gözetiyor ve hiç bir suretle değiştirmediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minlerden öyle erkekler var ki, Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, (şehid oluncaya kadar çarpışacaklarını adamışlardı, çarpıştılar ve şehid düştüler), kimi de (şehidlik) beklemektedir; sözlerini asla değiştirmemişlerdir.

 • Gültekin Onan

  İnançlılardan öyle erkekler vardır ki, Tanrı ile yaptıktarı ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Mü'minler içinde Allaha verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değişdirmediler.

 • İbni Kesir

  Mü'minlerden öyle erler vardır ki; Allah'a verdikleri ahde sadakat göstermişlerdir. Kimi bu uğurda canını verdi, kimi de beklemektedir. Ve onlar, hiç bir değiştirme ile değiştirmediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Müminlerden, Allah'a verdiği söze bağlı kalan öyle erler var ki, onlardan bir kısmı bu uğurda canını vermiştir. Bir kısmı ise verdikleri sözü hiç değiştirmeden bunu beklemektedirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edenlerden öyle rical vardır ki, Allah'a verdikleri sözde durdular.. . Onlardan kimi hayatını adamıştı, yerine getirdi (Allah uğruna ölümü tattı); ve onlardan kimi de (yerine getirmeyi) beklemektedir. . . Onlarda değişme olmamıştır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlardan öyle kimseler var ki ALLAH'a vermiş oldukları sözü gerçekleştirmişlerdir. Onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehid oldu), kimi de hazır bekliyor. Hiç bir vakit kararsızlığa düşmediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnananlardan öyle erler* var ki; Allah'a, üzerine söz verdikleri şeylere bağlılık gösterdiler. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, bir kısmı da beklemektedir.* Verdikleri sözden asla dönmediler.

 • Progressive Muslims

  From among the believers are men who fulfilled their pledge to God. Thus, some of them died, while some are still waiting; but they never altered in the least.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Among the believers are men who are true to what they made in covenant with God, — among them is he who has fulfilled his vow, and among them is he who is waiting — and they have not changed in the least,

 • Aisha Bewley

  Among the muminun there are men who have been true to the contract they made with Allah. Some of them have fulfilled their pact by death and some are still waiting to do so, not having changed in any way at all.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among the believers there are people who fulfill their pledges with GOD. Some of them died, while others stand ready, never wavering.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  From among the believers are men who fulfilled their pledge to God. Thus, some of them have passed away, while some are still waiting; but they never altered in the least.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From among those who acknowledge are men who fulfilled their pledge to God. Thus, some of them died, while some are still waiting; but they never altered in the least.