Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ona dilediği gibi mabetler, şekil verilmiş eşyalar, havuz büyüklüğünde çanaklar ve sabit ağır kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud'u izleyenler! Şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden çok azdır.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَٓاءُ مِنْ مَحَار۪يبَ وَتَمَاث۪يلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍۜ اِعْمَلُٓوا اٰلَ دَاوُ۫دَ شُكْراًۜ وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ
Ya'melune lehu ma yeşau min meharibe ve temasile ve cifanin kel cevabi ve kudurin rasiyat, i'melu ale davude şukra, ve kalilun min ibadiyeş şekur.
#kelimeanlamkök
1yea'meluneyaparlardıعمل
2lehuona
3mane
4yeşa'udiliyorsaشيا
5min-den
6meharibekaleler-حرب
7ve temasileve heykeller(den)مثل
8ve cifaninve leğenler(den)جفن
9kalcevabihavuzlar kadar (geniş)جبي
10ve kudurinve kazanlar(dan)قدر
11rasiyatinsabitرسو
12a'meluyapınعمل
13ale(ey) ailesiاول
14davudeDavud
15şukranşükredinشكر
16vekalilunve azdırقلل
17min-dan
18ibadiyekullarım-عبد
19ş-şekuruşükredenشكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Cinler Süleyman'a, istediği gösterişli yapılar, heykeller, havuz gibi büyük kazanlar ve ağır tencereler yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükretmek için çalışınız." Kullarımdan gereği gibi şükredenler azdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar (cinler) Süleyman için mabedlerden, heykellerden, havuzlar gibi (geniş) leğenlerden, sabit (ağır) kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükür için çalışın! Kullarımdan şükreden(ler) ne kadar da azdır!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ne dilerse onun için yaparlardı: Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar... Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ona dilediği gibi mabetler*, şekil verilmiş eşyalar, havuz büyüklüğünde çanaklar* ve sabit* ağır kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud'u izleyenler! Şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden çok azdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Süleyman ne isterse onu yapıyorlardı; değerli meskenler, kalıplar, büyük havuzlara benzer çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onun dilediği biçimde, yakarış yerleri, resimler-heykeller, derin havuzlar ve yerinden kaldırılamayan kazanlar yaptılar. "Ey Davut ailesi; şükrederek çalışın!" Oysa kullarımın arasında, şükredenler çok azdır.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar arzusuna göre ona mabedler, heykeller, göletler gibi yekpare dökümden havuzlar ve yere tesbit edilmiş dev küvetler yapıyorlardı. (Biz de dedik ki): "Ey Davud'un inanç ailesi; şükretmek için çok çalışın! Ne ki, samimi kullarım arasında bile hakkıyla şükreden pek azdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar Süleyman için, mihraplardan/kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür olarak iş yapın! Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, ona mihraplar, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın! Kullarım arasında şükreden azdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  o'nun için isteğine göre mabedler, heykeller, büyük tekneler kadar (geniş) havuzlar ve sağlamca tesbit edilmiş kazanlar yaptılar. (Ve dedik ki:) "Ey Davud kavmi, (Bana karşı) şükür (duygusu) içinde çalışın; ve (unutmayın ki) kullarım arasında (bile) hakkıyla şükredenler çok azdır!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Cinler, Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ona, mihrablar, timsaller ve havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı şükr için çalışın, maamafih kullarım içinde şekur olan azdır.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ona dilediği gibi kaleler, heykeller, havuzlar kadar (geniş) leğenler, sabit kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükredin!" kullarımdan şükreden azdır.

 • Gültekin Onan

  Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, kafalardan, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan, sabit sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı. Ey Davud haanedanı, siz (Allaha) şükr için çalışın. Kullarımdan (hakkıyle) şükreden azdır.

 • İbni Kesir

  Onlar; kalelerden, heykellerden, büyük havuzlara benzer çanaklardan ve taşınması güç kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı. Ey Davud hanedanı; şükrederek çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, onun için, ne dilerse; kaleler, heykeller, büyük havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. -Ey Davud Ailesi; şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler çok azdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı, şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onun (Süleyman) için, mabetler, heykeller, geniş çok büyük havuzlar ve yerlerinde sabit kazanlardan ne dilese yaparlardı.. . "Davud nesli şükre çalışın! Kullarımdan şükreden (değerlendiren) azdır!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ne dilerse onun için yaparlardı: Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar... Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, ona dilediği gibi mabetler*, model örnekler, havuz büyüklüğünde çanaklar* ve sabit* kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden çok azdır.

 • Progressive Muslims

  They made for him what he desired of enclosures, and statues, and pools of deep reservoirs, and heavy pots. "O family of David, work to show thanks." Only a few of My servants are appreciative.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They made for him what he willed of sanctuaries, and statues, and basins like pools, and vessels firmly fixed. “Work, house of David, in gratitude!” And few are the grateful among My servants.

 • Aisha Bewley

  They made for him anything he wished: high arches and statues, huge dishes like cisterns, great built-in cooking vats. ‘Work, family of Dawud, in thankfulness!’ But very few of My slaves are thankful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They made for him anything he wanted - niches, statues, deep pools, and heavy cooking pots. O family of David, work (righteousness) to show your appreciation. Only a few of My servants are appreciative.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They made for him what he desired of enclosures, and images and pools of deep reservoirs, and heavy pots. "O family of David, work to give thanks." Only a few of My servants are thankful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They made for him what he desired of enclosures, and statues, and pools of deep reservoirs, and heavy pots. "O family of David, work to show thanks." Only a few of My servants are appreciative.