Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, iblis onlar hakkındaki beklentisini gerçekleştirdi. İnananlardan oluşan bir topluluk hariç, hepsi ona uydular.

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْل۪يسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقاً مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ
Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebeuhu illa ferikan minel muminin.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2saddekadoğru çıkardıصدق
3aleyhimonlar hakkındaki
4iblisuİblis
5zennehuzannınıظنن
6fettebeuhu(hepsi) ona uydularتبع
7illadışındakiler
8ferikanbir bölümüفرق
9mine-dan
10l-mu'minineinananlar-امن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir grubun dışında hepsi ona uydular.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki İblis, onlar hakkındaki tahminini doğrulamıştı. İnanan az bir grubun dışında hepsi ona uymuşlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. Gerçeği onaylayan bir grup hariç ona uydular.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, iblis onlar hakkındaki beklentisini gerçekleştirdi. İnananlardan oluşan bir topluluk hariç, hepsi ona uydular.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İblis, onların aleyhine yaptığı tahminlerini gerçeğe dönüştürdü; inanıp güvenen bir topluluk dışında hepsi ona uydu.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zaten gerçek şu ki, İblis'in, onlar hakkındaki sanısı doğrulanmış oldu; inananlardan bir küme dışında, tümü ona uydu.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve doğrusu İblis, onların aleyhinde kanaat belirtirken yanılmamıştı; nitekim bir gurup inanan hariç geri kalanların hepsi ona uydular.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, İblis onlarla ilgili sanısında isabet etti. İnananlardan bir grup dışındakiler ona uydular.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu, böylelikle iman eden bir grup dışında, ona uymuş oldular.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Doğrusu İblis, onlar hakkında doğru söylemişti, çünkü (içlerindeki) bazı müminler hariç, tümü o(nun çağrısı)na uydular.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine celalime kasem ederim ki İblis, onlar aleyhindeki zannını hakıkaten doğru buldu da içlerinde mü'minlerden ıbaret bir fırkadan maadası ona tabi' oldular

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı, inanan bir bölükten başka (hepsi) ona uydular.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu; böylelikle inançlılardan bir grup dışında, ona uymuş oldular.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, İblis onlar aleyhindeki zarınını gerçekleşdirmişdi de, iman edenlerden bir zümre haaric olmak üzere, (tamamen) ona uymuşlardı.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmış ve mü'minlerden bir topluluk hariç ona tabi olmuşlardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İblis onlar hakkındaki düşüncesini doğruladı ve mü'min bir grup dışında ona tabi oldular.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hakikaten İblis onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi, muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki İblis'in onların (insanların) hakkındaki zannı doğru çıktı da, iman edenler dışındakiler ona tabi oldular.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İblis, onlar hakkındaki beklentilerini doğru çıkardı. İnanan bir grup hariç ona uydular.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, iblis onlar hakkındaki beklentisini gerçekleştirdi. İnananlardan oluşan bir topluluk hariç, hepsi ona uydular.

 • Progressive Muslims

  And Satan has been successful in his suggestions to them, for they followed him, except for a group of the believers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And Iblīs had proved right in his assumption about them, and they followed him save a faction among the believers.

 • Aisha Bewley

  Iblis was correct in his assessment of them and they followed him, except for a group of the muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Satan found them readily fulfilling his expectations. They followed him, except a few believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Satan has been successful in his suggestions to them, for they followed him, except for a group of the believers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Perverse has been successful in his suggestions to them, for they followed him, except for a group of those who acknowledge.