Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Aslında iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı yoktu. Fakat Biz, ahirete iman edenle ondan kuşku duyanı ayırt edeceğiz. Senin Rabb'in Her Şeyi Gözetip Koruyan'dır.

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا ف۪ي شَكٍّۜ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٌ۟
Ve ma kane lehu aleyhim min sultanin illa li na'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekk, ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kaneyoktuكون
3lehuonun
4aleyhimonlar üzerinde
5min
6sultaninzorlayıcı bir gücüسلط
7illaancak
8linea'leme(ayırd edip) bilelim diyeعلم
9menkimseyi
10yu'minuinananامن
11bil-ahiratiahireteاخر
12mimmenkimseden
13huveo
14minhaondan
15fiiçinde
16şekkinkuşkuشكك
17ve rabbukeRabbinربب
18ala
19kulliherكلل
20şey'inşeyiشيا
21hafizunkorumaktadırحفظ
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Oysa şeytanın onlara karşı hiçbir gücü yoktu. Ancak ahirete inananlarla, ondan şüphe içerisinde olanları böylece biz biliriz. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Oysa) onun (İblis'in), onlar üzerinde hiçbir etkisi yoktu.* Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan bil(dir)ip (ortaya çıkaralım) diye* (ona bu fırsatı vermiştik). Rabbin her şeyi koruyandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aslında onun onlar üzerine hiçbir otoritesi yoktu. Ancak, ahireti onaylayanı ondan kuşku duyandan böylece ayırırız. Efendin her şeyi kontrol etmektedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Aslında iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı* yoktu. Fakat Biz, ahirete iman edenle ondan kuşku duyanı ayırt edeceğiz. Senin Rabb'in Her Şeyi Gözetip Koruyan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Oysa İblis onlar üzerinde bir üstünlüğe(sulta) sahip değildi. Bunun böyle olması, sadece ahirete inanıp güvenenler ile ondan şüphesi olanları bilmemiz içindi. Sahibin her şeyi korur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa onun, onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak, sonsuz yaşama inananları, ondan kuşkuya düşenlerden ayırmamız için böyle olmuştur. Çünkü Efendin, her şeyi Denetleyendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Oysa ki onlar üzerinde onun zorlayıcı hiçbir gücü yoktu; sadece ahirete inanan kimseleri ondan kuşku duyanlardan seçip ayıralım diye (ona izin verdik): nitekim senin Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Oysaki onun, onlar üzerinde hiçbir sultası yoktu. Sadece biz; ahirete inananı, onun hakkında kuşkuya düşenden ayırmak için böyle yapıyorduk. Rabbin herşey üzerinde Hafiz'dir, kollar, korur, gözetir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Oysa onun, kendilerine karşı hiç bir zorlayıcı gücü yoktu ancak biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırdetmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Halbuki onun, onların üzerinde hiçbir hakimiyet gücü yoktu fakat Biz ahirete imanı olanı belirleyecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya, Rabbin herşeyi koruyup gözetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Halbuki (İblis'in) onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. (Zaten İblis'e insanları baştan çıkarma izni vermişsek,) ahiretin varlığına (gerçekten) inananları ona şüphe ile bakanlardan kesin bir şekilde ayırd etmek için (vermişizdir) çünkü Rabbin her şeyi görüp gözetendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Halbuki onun onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu, lakin biz Ahırete iymanı olanı belli edecek, ondan şekk içinde bulunandan ayırd eyliyecektik. Öyle ya rabbın her şeye karşı hafizdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktu. Ancak ahirete inananı, ondan kuşkulanandan (ayırd edip) bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin her şeyi korumaktadır.

 • Gültekin Onan

  Oysa onun kendilerine karşı hiç bir zorlayıcı gücü yoktu ancak biz ahirete inananı, ondan kuşku içinde olandan ayırdetmek için . Senin rabbin her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Halbuki onun bunlar üzerinde (önceden) hiçbir nüfuzu yokdu. Ancak biz ahirete iman eden kimse ile ondan şübhede bulunan kişiyi ayırd etmek için (buna meydan vermişdik). Senin Rabbin her şey'in üstünde gerçek bir nigehbandır.

 • İbni Kesir

  Halbuki İblis'in onlar üzerinde hiç bir hakimiyeti yoktu. Ancak Biz, ahirete inananlarla, ondan şüphede olanları belirlemek için yaptık. Ve Rabbın, her şeye Hafiz'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Oysa onun, onların üzerinde bir gücü yoktu. Ancak biz, ahirete inanan ile, ondan şüphe edeni belirlemek için böyle yaptık. Rabbim, herşeyin koruyucusudur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Oysaki onun (İblis), onlar üzerine bir zorlayıcı gücü yoktu! Sadece sonsuz gelecek yaşamına iman eden ile ondan kuşku duyanın farkı açığa çıksın diye bunu yaptık. Rabbin her şey üzerine Hafiyz'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aslında onun onlar üzerine hiç bir otoritesi yoktu. Ancak, ahirete inananı ondan kuşku duyandan böylece ayırırız. Rabbin her şeyi kontrol etmektedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Aslında iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı* yoktu. Fakat Biz, ahirete iman edenle ondan kuşku duyanı ayırt edeceğiz. Senin Rabb'in Her Şeyi Gözetip Koruyan'dır.

 • Progressive Muslims

  And he did not have any authority over them except that We might know who believed in the Hereafter from those who are doubtful about it. And your Lord is Keeper over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And he had no authority over them save that We might know him who believes in the Hereafter from him who is thereof in doubt; and thy Lord is custodian over all things.

 • Aisha Bewley

  He had no authority over them except to enable Us to know those who have iman in the Next World from those who are in doubt about it. Your Lord is the Preserver of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He never had any power over them. But we thus distinguish those who believe in the Hereafter from those who are doubtful about it. Your Lord is in full control of all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And he did not have any authority over them except that We might distinguish those who believed in the Hereafter from those who are doubtful about it. And your Lord is Keeper over all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He did not have any authority over them except that We might know who acknowledged the Hereafter from those who are doubtful about it. Your Lord is Keeper over all things.