Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Büyüklük taslayanlar, mus'tezaflara: "Size doğru yol gösterildiğinde, sizi o yoldan biz mi alıkoyduk? Hayır! Siz zaten suçlu kimselerdiniz." dediler.

قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُٓوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَٓاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ
Kalellezinestekberu lillezinestud'ifu e nahnu sadednakum anil huda ba'de iz caekum bel kuntum mucrimin.
#kelimeanlamkök
1kalededi(ler) kiقول
2ellezinekimseler
3stekberubüyüklük taslayan(lar)كبر
4lillezinekimselere
5stud'ifuzayıf düşürülen(lere)ضعف
6enehnubiz mi?
7sadednakumengelledikصدد
8ani-ten
9l-hudahidayet-هدي
10bea'desonraبعد
11iz
12ca'ekumsize geldiktenجيا
13belhayır
14kuntumsiz kendinizكون
15mucriminesuç işliyordunuzجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Büyüklük taslayanlar, güçsüz durumda olanlara, "Size, doğru geldikten sonra sizi biz mi ondan çevirdik? Tam tersine, siz suç işliyordunuz" diye cevap verecekler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kibirlenenler zayıf bırakılanlara (kıyamet gününde) "Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Aksine siz suç işliyordunuz!" diyeceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Büyüklenenler, güçsüzleştirilen izleyicilerine, "Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi saptırdık? Hayır, suçlu olanlar sizdiniz" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Büyüklük taslayanlar, mus'tezaflara*: "Size doğru yol gösterildiğinde, sizi o yoldan biz mi alıkoyduk? Hayır! Siz zaten suçlu kimselerdiniz."* dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Büyüklük taslayanlar da etkisizleştirilmişlere şu cevabı verirler: "O doğruluk rehberi geldikten sonra sizi biz mi engelledik? Aslında siz, suça dalıp gitmiştiniz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Büyüklük taslayanlar, güçsüz olanlara, şöyle derler: "Doğru yol size geldikten sonra, sizi, ondan biz mi alıkoyduk? Hayır, siz, suçluydunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Büyüklük taslayanlar mustaz'aflara "Ne! Ayağınıza kadar gelen hidayetten sizi Biz mi mahrum ettik yani? Asla! Siz zaten günahı hayat tarzı haline getirmiştiniz!" diye cevap verecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Büyüklük taslayanları ise basit görülüp horlananlara şöyle derler: "Hidayet size geldikten sonra, sizi ondan biz mi geri çevirdik? Hayır, siz kendiniz günahkarlardınız!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Büyüklük taslayanlar, za'fa uğratılan (müstaz'af)lara dediler ki: "Size hidayet geldikten sonra, sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, siz (zaten) suçlu, günahkarlardınız."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Diğer taraftan büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere; "Ya, size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz!" diyecekler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Küstahça böbürlenenler ise güçsüzlere: "Nasıl olur? Doğru yol size açıkça gösterildikten sonra biz mi sizi (zorla) ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olan sizdiniz!" diyeceklerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere, "Size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Diğer taraftan büyüklük taslıyanlar o zebun edilenlere şöyle demektedir: ya... Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik, hayır siz kendiniz mücrimdiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Büyüklük taslayanlar da zayıf düşürülenlere dediler ki: "Size hidayet geldiği zaman sizi ondan biz mi engelledik? Hayır, zaten siz kendiniz suç işliyordunuz."

 • Gültekin Onan

  Büyüklük taslayanlar, zaafa uğratılan (müstezaf)lara dediler ki: "Size hidayet geldikten sonra, sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, siz (zaten) suçlu, günahkarlardınız."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Büyüklük taslayanlar zaif sayılanlara: "Size hidayet geldikden sonra, biz mi sizi ondan çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçlu idiniz" der (ler).

 • İbni Kesir

  Büyüklük taslayanlar da güçsüz sayılanlara dediler ki: Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Bilakis siz, suçlular idiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Büyüklük taslamış olanlar da; sömürülenlere: -Size, doğruluk rehberi geldikten sonra biz mi engel olduk? Hayır, siz zaten suçlular idiniz, derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öte yandan dünyada iken kibirlenenler o zebun edilenlere, ezilenlere: "Size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan uzaklaştırdık. Bilakis, siz zaten suçlu kimselerdiniz!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kibirli önderleri de, kendilerine tabi olan zavallılara: "Size gelen hakikatten sizi biz mi alıkoyduk? Hayır, siz suçlusunuz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Büyüklenenler, güçsüzleştirilen izleyicilerine, 'Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi saptırdık? Hayır, suçlu olanlar sizdiniz,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Büyüklük taslayanlar, güçsüz bırakılmışlara: "Size doğru yol gösterildiğinde, sizi o yoldan biz mi alıkoyduk? Hayır! Siz zaten suçlu kimselerdiniz."* dediler.

 • Progressive Muslims

  Those who were mighty will say to those who were weak: "Did we turn you away from the guidance after it had come to you No, it was you who were criminal. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who had waxed proud will say to those who were despised: “Did we turn you away from the guidance after it had come to you? Nay, you were lawbreakers.”

 • Aisha Bewley

  Those deemed great will say to those deemed weak, ‘Did we debar you from the guidance when it came to you? No, it is you who were evildoers. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The leaders will say to those who followed them, "Are we the ones who diverted you from the guidance after it came to you? No; it is you who were wicked."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who were mighty will say to those who were weak: "Did we turn you away from the guidance after it had come to you? No, it was you who were criminals."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who were mighty will say to those who were weak: "Did we turn you away from the guidance after it had come to you? No, it was you who were criminal."