Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sözü dinleyip, en iyisine uyarlar. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar sağlıklı düşünen akıl sahipleridir.

اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُۜ اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ هَدٰيهُمُ اللّٰهُ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمْ اُو۬لُوا الْاَلْبَابِ
Ellezine yestemiunel kavle fe yettebiune ahseneh, ulaikellezine hedahumullahu ve ulaike hum ulul elbab.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2yestemiunedinlerlerسمع
3l-kavlesözüقول
4feyettebiuneve uyarlarتبع
5ehsenehuonun en güzelineحسن
6ulaikeişte onlar
7ellezinekimselerdir
8hedahumudoğru yola ilettikleriهدي
9llahuAllah'ın
10ve ulaikeve işte
11humonlar
12ulusahipleridirاول
13l-elbabisağduyuلبب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sözleri dinleyip en güzeline uyanları müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ulaştırdığı bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar (her) sözü dinler; en güzeline uyarlar.* İşte onlar Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kişilerdir. Öz akıl sahipleri de işte sadece onlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sözü dinleyip, en iyisine uyarlar. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar sağlıklı düşünen akıl sahipleridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah'ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu olanlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sözü duyarlar ve en güzeline bağlı kalırlar. Allah'ın doğru yola eriştirdikleri, işte onlardır. Sağduyulu olanlar da işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O kullar ki, sözün tamamını dinlerler ve en güzeline uyarlar: İşte Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler bunlardır; ve işte onlar, akletme yetilerini kamil manada kullananlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyarlar. İşte bunlardır, Allah'ın kılavuzladıkları; işte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  onlara ki, sözü dinler, sonra da en güzelini uygularlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir, işte temiz akıllılar da onlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (şu) söylenen her sözü (dikkatle) dinleyen ve onların en güzeline uyan (kullarım)a: (çünkü) Allah'ın hidayetine mazhar olanlar onlardır ve onlar (gerçek) akıl iz'an sahipleridir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki sözü dinlerler, sonra da en güzelini tatbık ederler, işte onlar Allahın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve işte onlardır o temiz akıllılar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar sağduyu sahipleridir.

 • Gültekin Onan

  Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Tanrı'nın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O kullarım ki) onlar söze (dikkatle) kulak verirler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allahın kendilerine hidayet etdiği kimselerdir, işte bunlar temiz akıl saahibleri olanların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; sözü dinlerler de, en güzeline uyarlar. İşte bunlar; Allah'ın kendilerini hidayete eriştirdiği kimselerdir. Ve işte bunlar; akıl sahiblerinin kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, sözü dinleyip en güzeline uyarlar. Onlar, Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimselerdir. Onlar, sağduyu sahibi olanlar onlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (17-18) Tağuta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var! O halde sözü dinleyip sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele! İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır akl-ı selim sahibi olanlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar (o kullarım) ki, Hak sözü işitip, onun en güzeline (en koruyucu olanına) tabi olurlar.. . İşte onlar kendilerini Allah'ın hakikate erdirdiği kimselerdir ve işte onlar derin düşünen akıl sahiplerinin ta kendileridirler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sözü dinleyip, en iyisine uyarlar. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar sağlıklı düşünen akıl sahipleridir.

 • Progressive Muslims

  The ones who listen to what is being said, and then follow the best of it. These are the ones whom God has guided, and these are the ones who possess intelligence.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who hear the word and follow the best thereof, those are they whom God has guided; and it is they who are those possessed of insight.

 • Aisha Bewley

  Those who listen well to what is said and follow the best of it, they are the ones whom Allah has guided, they are the people of intelligence.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They are the ones who examine all words, then follow the best. These are the ones whom GOD has guided; these are the ones who possess intelligence.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The ones who listen to what is being said, and then follow the best of it. These are the ones whom God has guided, and these are the ones who possess intelligence.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ones who listen to the word, and then follow the best of it. These are the ones whom God has guided, and these are the ones who possess intelligence.