Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hakkında azap kararı gerçekleşmiş olana gelince; ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِۜ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِۚ
E fe men hakka aleyhi kelimetul azab, e fe ente tunkızu men fin nar.
#kelimeanlamkök
1efemenkimse mi?
2hakkahak olanحقق
3aleyhiüzerine
4kelimetukararıكلم
5l-azabiazabعذب
6efeentesen mi?
7tunkizukurtaracaksınنقذ
8menbulunanı
9fi
10n-nariateşteنور
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hakkında azap kesinleşmiş olanı, ateştekini, sen mi kurtaracaksın?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hakkında azap sözü gerçekleşmiş kimse (diğerleri gibi olur mu)! Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Azap sözünü hakedenlere gelince, sen ateştekini kurtarabilir misin?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hakkında azap kararı gerçekleşmiş olana gelince; ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Azap konusunda söylenenleri hak eden biri, (sözün en güzeline uyan) o kişi ile aynı olur mu? Ateşte olanı kurtarmak senin elinde mi?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üzerine ceza sözü gerçekleşenlere gelince; ateşte olanı, sen mi kurtaracaksın?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne o, hakkında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimseyle (böyle olmayan) kimse bir olabilir mi? Şimdi, ateşin göbeğine düşmüş birini sen kurtarabilir misin?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Üzerine azap sözü hak olanı, ateşe dalmış olanı sen mi kurtaracaksın?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Azab sözü kendisi üzerinde hak olmuş kimse mi (onlarla bir tutulur)? Ateşte olanı artık sen mi kurtaracaksın?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ya üzerine azap hükmü sabit olan kimse de mi (böyledir)? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki, ya (Allah'ın) azabına çarpılmış olan kimse(yi insanlar kurtarabilir) mi? Ateşi hak eden kimseyi sen kurtarabilir misin?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya üzerine "kelime-i azab" hakk olmuş kimse de mi? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Üzerine azab kararı hak olanı mı, sen ateşte bulunanı mı kurtaracaksın?

 • Gültekin Onan

  Azab sözü kendisi üzerinde hak olmuş kimse mi (onlarla bir tutulur)? Ateşte olanı artık sen mi kurtaracaksın?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendisine azab hükmü hak olmuş kimseyi, (bu yüzden) ateşde bulunan kişiyi artık sen mi kurtaracaksın (Habibim)?

 • İbni Kesir

  Hakkında azab hükmü gerçekleşmiş kimseyi mi? Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hakkında azap verilen kimseyi sen mi ateşten kurtaracaksın?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yanan kimseyi sen mi kurtaracaksın, azap çekmesi için varolmuş (şaki) ise?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Azap sözünü hakedenlere gelince, sen ateştekini kurtarabilir misin?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hakkında azap kararı gerçekleşmiş olana gelince; ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?

 • Progressive Muslims

  As for those who have deserved the retribution; can you save those who are in the Fire

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is then he upon whom the word of punishment has become binding? Art thou then to rescue him who is in the Fire?

 • Aisha Bewley

  But as for those against whom the decree of Punishment is justly carried out, can you rescue those who are in the Fire?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  With regard to those who have deserved the retribution, can you save those who are already in Hell?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who have deserved the retribution; can you save those who are in the Fire?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who have deserved the retribution; can you save those who are in the fire?