4. Nisa suresi 117. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar, O'nu bırakıp, bir takım dişilere* yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا
İn yed'une min dunihi illa inasa, ve in yed'une illa şeytanen merida.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Müşrikler, Allah'ı bırakıp yalnızca birtakım dişi zannettikleri sahte tanrılardan istiyorlar ve isyankar şeytandan dilekte bulunuyorlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O'ndan ayrı olarak tanrıçalara taparlar. Aslında inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar, O'nu bırakıp, bir takım dişilere* yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir*. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız şeytandır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
O'ndan başka bir de ayrıca dişilere yakarışlarda bulunuyorlar. Oysa karşı gelen şeytandan başkasına yakarış yapmış olmuyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar Allah'ı bırakıp yalnızca cansız dişil nesnelere sığınıyorlar; bu şekilde onlar, inatçı şeytana sığınmış oluyorlar;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ın berisindekilere davet/dua edenler sadece dişilere/dişileşmiş halde davet/dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar, Allahı bırakıp yalnızca cansız sembollere sığınıyorlar; böylece isyankar bir Şeytana sığınmış oluyorlar,
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onu bırakıb da sade dişilere tapıyorlar, ve sade yalabık bir Şeytana tapıyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O(Allah'a ortak koşa)nlar, O'nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, (hayırsız) asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.
Gültekin Onan
Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla işkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar Onu (Allahı) bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. (Böylece) o çok inadcı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.
İbni Kesir
Onu bırakıp da yalnız dişi putlara tapıyorlar. Aslında onlar, inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O'nun dunundakilere yönelenler, sadece cansız dişi putlara tapınmaktalar ve böylece de inatçı, hayırsız şeytana yöneliyorlar!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They even worship female gods besides Him; as a matter of fact, they only worship a rebellious devil.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They are calling on females besides Him. Indeed, they are only calling on a persistent devil.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They are only calling on females beside God. Indeed, they are only calling on a persistent devil.
# Kelime Anlam Kök
1 in: eğer
2 yed'une: çağırıyorlar دعو
3 min:
4 dunihi: O'nu bırakıp da دون
5 illa: yalnızca
6 inasen: birtakım dişilere انث
7 ve in:
8 yed'une: ve çağırıyorlar دعو
9 illa: yalnızca
10 şeytanen: şeytana شطن
11 meriden: asi مرد