4. Nisa suresi 116. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini* bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا
İnnallahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike li men yeşau. Ve men yuşrik billahi fe kad dalle dalalen baida.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; şirkten başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini* bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, olmadık bir sapkınlıkla sapmıştır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler; ve her kim Allah'a ortak koşmakta (ısrar ederse), işte o apaçık bir sapkınlığa gömülüp gitmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa, hakikattan çok uzak bir sapıklığa sapmış demektir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, (ama) dilediği kimsenin daha hafif günahlarını bağışlar: Çünkü Allahın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, ondan berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa hakikatte pek uzak bir dalale sapmıştır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Gültekin Onan
Hiç şüphesiz, Tanrı, kedisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanıtması (nın günahını) yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimse için, yarlığar. Kim Allaha eş tanırsa muhakkak ki o, (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapmışdır.
İbni Kesir
Elbette Allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim, Allah'a şirk koşarsa; çok uzak bir dalalete düşmüş olur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o derin bir dalalete düşmüştür.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kesinlikle Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz! Bunun dunundakileri (derece olarak bunun altındaki suçları) dilediğine bağışlar! Kim alemlerdeki her şeyi Esma'sıyla yaratan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa (O'ndan bağımsız bir benlik düşünür, kabul ederse), gerçekten (hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapmıştır!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD does not forgive idol worship (if maintained until death), and He forgives lesser offenses for whomever He wills. Anyone who idolizes any idol beside GOD has strayed far astray.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed strayed a far straying.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God does not forgive to have partners set up with Him, but He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed strayed a far straying.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüpheiz
2 llahe: Allah
3 la:
4 yegfiru: bağışlamaz غفر
5 en:
6 yuşrake: ortak koşulmasını شرك
7 bihi: kendisine
8 veyegfiru: ve bağışlar غفر
9 ma: herşeyi
10 dune: başka دون
11 zalike: bundan
12 limen: kimseye
13 yeşa'u: dilediği شيا
14 ve men: ve kim
15 yuşrik: ortak koşarsa شرك
16 billahi: Allah'a
17 fekad: muhakkak
18 delle: sapıklığa düşmüştür ضلل
19 delalen: bir sapkınlıkla ضلل
20 beiyden: uzak بعد