Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onların planlarını boşa çıkarandır. Onlar, "salatı ikame ettikleri" zaman üşene üşene yaparlar" İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً
İnnel munafikine yuhadiunallahe ve huve hadiuhum, ve iza kamu ilas salati kamu kusala yuraunen nase ve la yezkurunallahe illa kalila.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2l-munafikineiki yüzlülerنفق
3yuhadiunealdatmağa çalışırlarخدع
4llaheAllah'ı
5ve huveoysa O
6hadiuhumonları aldatırخدع
7ve izazaman
8kamukalktıklarıقوم
9ila
10s-salatisalataصلو
11kamukalkarlarقوم
12kusalaüşene üşeneكسل
13yura'unegösteriş yaparlarراي
14n-naseinsanlaraنوس
15ve la
16yezkuruneanmazlarذكر
17llaheAllah'ı
18illaancak
19kalilenbirazقلل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Şüphesiz, münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da nadiren anarlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Şüphesiz ki münafıklar, Allah'ı aldat(tıklarını san)ıyorlar; (Oysa) O onları(n kendilerini) aldat(masını sağlayand)ır.
*
Onlar namaza kalktıkları zaman insanlara gösteriş yaparak üşenerek kalkarlar;
*
azı hariç Allah'ı hatırlamazlar.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İkiyüzlüler ALLAH'ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları aldanmış bırakır. Onlar salat için kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH'ı pek az anarlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onların planlarını boşa çıkarandır. Onlar, "salatı ikame ettikleri"
*
zaman üşene üşene yaparlar" İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İkiyüzlüler (münafıklar) Allah'a karşı oyun kurarlar, halbuki oyun kurmalarına imkan veren Allah'tır
*
. Namaza kalkınca insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah'ı ancak arada sırada hatırlarlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Aslında, ikiyüzlüler, Allah'ı aldatmak için uğraşırlar. Oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar, oysa ki O onların aldanmalarını sağlıyor. Üstelik onlar namaza kalktıklarında, gönülsüzce, yalnızca insanlar görsün diye kalkarlar; Allah'ı ise pek az hatıra getirirler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her zaman münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar, Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah'ı pek az anarlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bakın, bu ikiyüzlüler, Allahı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların (kendi kendilerini) kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlara görünüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allahı da nadiren anarlar;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
her halde münafıklar Allaha hud'a yapmağa çalışırlar, Allah da hud'alarını başlarına geçirir, namaza kalktıkları vakıt da üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allahı pek az hatıra getirirler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İki yüzlüler, Allah'ı (guya) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az anarlar.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Tanrı'yı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Tanrı'yı ancak çok az anarlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hakıykat, münafıklar (akıllarınca) Allaha oyun etmek isterler. Halbuki O, kendi oyunlarını başlarına geçirendir. Onlar namaza kalkdıkları vakit üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allahı (başka değil) ancak birazcık hatıra getirirler.

İbni Kesir
Doğrusu münafıklar; Allah'a oyun etmek isterler. Oysa O, onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında tenbel tenbel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya kalkışırlar, Allah ise onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman, istemeye istemeye/ tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı çok az düşünürler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar, Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar, müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya kalkarlar, (oysa) Allah, hilelerinin sonucunu kendi aleyhlerine oluşturur! Salata kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş olsun diye; Allah'ı da çok az hatıra getirirler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İkiyüzlüler ALLAH'ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları (böylece) aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH'ı pek az anarlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onları aldatandır.
*
Onlar, salata
*
kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
The hypocrites think that they are deceiving GOD, but He is the One who leads them on. When they get up for the Contact Prayer (Salat), they get up lazily. That is because they only show off in front of the people, and rarely do they think of GOD.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The hypocrites seek to deceive God, while He is deceiving them; and if they stand to make the contact prayer, they do so lazily, only to show the people; they do not remember God except very little.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The hypocrites seek to deceive God, while He is deceiving them; and if they attend to the contact prayer, they do so lazily, only to show the people; they do not remember God except very little.