4. Nisa suresi 142. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onları aldatandır.* Onlar, salata* kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.*

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً
İnnel munafikine yuhadiunallahe ve huve hadiuhum, ve iza kamu ilas salati kamu kusala yuraunen nase ve la yezkurunallahe illa kalila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Şüphesiz, münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da nadiren anarlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İkiyüzlüler ALLAH'ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları (böylece) aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH'ı pek az anarlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O, onları aldatandır.* Onlar, salata* kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İkiyüzlüler (münafıklar) Allah'a karşı oyun kurarlar, halbuki oyun kurmalarına imkan veren Allah'tır*. Namaza kalkınca insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah'ı ancak arada sırada hatırlarlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, ikiyüzlüler, Allah'ı aldatmak için uğraşırlar. Oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar, oysa ki O onların aldanmalarını sağlıyor. Üstelik onlar namaza kalktıklarında, gönülsüzce, yalnızca insanlar görsün diye kalkarlar; Allah'ı ise pek az hatıra getirirler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her zaman münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar, Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah'ı pek az anarlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bakın, bu ikiyüzlüler, Allahı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların (kendi kendilerini) kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlara görünüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allahı da nadiren anarlar;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
her halde münafıklar Allaha hud'a yapmağa çalışırlar, Allah da hud'alarını başlarına geçirir, namaza kalktıkları vakıt da üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allahı pek az hatıra getirirler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İki yüzlüler, Allah'ı (guya) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az anarlar.
Gültekin Onan
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Tanrı'yı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Tanrı'yı ancak çok az anarlar.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykat, münafıklar (akıllarınca) Allaha oyun etmek isterler. Halbuki O, kendi oyunlarını başlarına geçirendir. Onlar namaza kalkdıkları vakit üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allahı (başka değil) ancak birazcık hatıra getirirler.
İbni Kesir
Doğrusu münafıklar; Allah'a oyun etmek isterler. Oysa O, onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında tenbel tenbel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Münafıklar, Allah'ı aldatmaya kalkışırlar, Allah ise onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman, istemeye istemeye/ tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı çok az düşünürler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar, Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar, müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya kalkarlar, (oysa) Allah, hilelerinin sonucunu kendi aleyhlerine oluşturur! Salata kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş olsun diye; Allah'ı da çok az hatıra getirirler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The hypocrites think that they are deceiving GOD, but He is the One who leads them on. When they get up for the Contact Prayer (Salat), they get up lazily. That is because they only show off in front of the people, and rarely do they think of GOD.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The hypocrites seek to deceive God, while He is deceiving them; and if they stand to make the contact prayer, they do so lazily, only to show the people; they do not remember God except very little.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The hypocrites seek to deceive God, while He is deceiving them; and if they attend to the contact prayer, they do so lazily, only to show the people; they do not remember God except very little.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 l-munafikine: iki yüzlüler نفق
3 yuhadiune: aldatmağa çalışırlar خدع
4 llahe: Allah'ı
5 ve huve: oysa O
6 hadiuhum: onları aldatır خدع
7 ve iza: zaman
8 kamu: kalktıkları قوم
9 ila:
10 s-salati: salata صلو
11 kamu: kalkarlar قوم
12 kusala: üşene üşene كسل
13 yura'une: gösteriş yaparlar راي
14 n-nase: insanlara نوس
15 ve la:
16 yezkurune: anmazlar ذكر
17 llahe: Allah'ı
18 illa: ancak
19 kalilen: biraz قلل