Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ne onlara ne bunlara, arada bocalayıp dururlar. Allah, kimi doğru yoldan yoksun bırakırsa, sen ona asla bir yol bulamazsın.

مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذٰلِكَۗ لَٓا اِلٰى هٰٓؤُ۬لَٓاءِ وَلَٓا اِلٰى هٰٓؤُ۬لَٓاءِۜ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلاً
Muzebzebine beyne zalike, la ila haulai ve la ila haulai. Ve men yudlilillahu fe len tecide lehu sebila.
#kelimeanlamkök
1muzebzebineyalpalayıp dururlarذبذب
2beynearadaبين
3zalikebu
4lane
5ila
6ha'ula'ibunlara
7ve lane de
8ila
9ha'ula'ionlara
10ve menve kimseye
11yudlilişaşırttığıضلل
12llahuAllah'ın
13felen
14tecidebulamazsınوجد
15lehuona
16sebilenbir (çıkar) yolسبل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunların arasında bocalayıp durmaktadırlar; ne onlara bağlanıyorlar, ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir çıkar yol bulamazsın!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bunların arasında bocalayıp durmaktalar; ne onlara (yakınlar) ne de bunlara! Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir (kurtuluş) yolu bulamazsın.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Arada bocalayıp dururlar; ne bunlara ne de onlara katılırlar. ALLAH'ın şaşırttığına bir yol bulamazsın.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ne onlara ne bunlara, arada bocalayıp dururlar
*
. Allah, kimi doğru yoldan yoksun bırakırsa
*
, sen ona asla bir yol bulamazsın.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar iki arada bir derede kalır; ne onlarla ne de bunlarla olabilirler. Sen Allah'ın sapık saydığı kişiye bir çıkış yolu bulamazsın.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Arada bocalayıp dururlar; ne onlarla ne de bunlarla. Allah, kimi saptırırsa, artık, onun için asla bir yol bulamazsın.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İki arada bir derede kalmışlardır; ne o tarafa ne de bu tarafa aittirler. Nitekim Allah'ın sapıklığını tescil ettiği kimseler için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Arada bocalayıp dururlar. Ne şunlardan yanadırlar ne bunlardan yana. Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla. Allah kimi saptırırsa, artık sen ona yol bulamazsın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Arada (iman ile küfür arasında) bocalayıp duruyorlar; ne onlardan yana oluyorlar, ne de bunlardan. Kimi de Allah şaşırtırsa artık ona sen bir yol bulamazsın.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
bu taraftakilerle diğerleri arasında bocalayıp dururlar, ne o tarafa ne de bu tarafa (sadık) kalırlar. Allahın saptırdıkları için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah, kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Arada müzebzeb bir haldedirler: ne onlara, ne onlara, her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona sen yol bulamazsın

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara (bağlanırlar), ne de onlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye bir (çıkar) yol bulamazsın!

Gültekin Onan
Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla. Tanrı kimi saptırırsa, artık sen ona yol bulamazsın.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar (küfr ile iman) arasında bucalayan bir süre kararsızlardır. Ne onlara, ne bunlara (mal olurlar). Allah kimi şaşırtırsa artık ona bir yol bulamazsın, asla.

İbni Kesir
Ne onlarladırlar, ne de bunlarla. İkisi arasında bocalayıp dururlar. Allah' ın saptırdığı kimseye yol bulamazsın.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
(İman ile küfür) arasında tereddüttedirler ne müminlere ne de kafirlere (bağlıdırlar.) Allah, kimi sapıklıkta bırakırsa artık ona bir yol bulamazsın.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onlar müminlerle kafirler arasında bocalayıp dururlar: Ne onlara bağlanırlar, ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(İkiyüzlüler) iki arada yalpalayıp dururlar! Ne bunlara (iman ehli) ne de onlara (inkarcılar)! Allah'ın (bozuk inanca) saptırdıkları için çıkış yolu bulamazsın!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Arada bocalayıp dururlar; ne bunlara ne de onlara katılırlar. ALLAH'ın şaşırttığına bir yol bulamazsın.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ne onlara, ne bunlara, arada bocalayıp dururlar. Allah, kimi saptırırsa
*
, sen ona asla bir yol bulamazsın.

Rashad Khalifa The Final Testament
They waver in between, neither belonging to this group, nor that group. Whomever GOD sends astray, you will never find a way to guide him.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They are swaying in-between, neither with this group nor with that group. Whoever God will misguide, you will not find for him a way.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They are swaying in-between, belonging neither to this group nor to that group. Whomever God will misguide, you will not find for him a way.