4. Nisa suresi 154. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara, "Kapıdan secde ederek* girin." dedik. Yine onlara, "Cumartesinde haddi aşmayın." dedik. Biz, onlardan kesin söz aldık.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
Ve rafa'na fevkahumut tura bi misakıhim ve kulna lehumudhulul babe succeden ve kulna lehum la ta'du fis sebti ve ehazna minhum misakan galiza.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Sina Dağı'nı, verdikleri sözün delili olarak üzerlerine yükseltmiştik. Onlara "Kapıdan tevazu içinde giriniz" demiş ve "Sebt kanununu/Cumartesi yasağını ihlal etmeyiniz" diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir söz almıştık.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kendilerinden söz alırken Sina Dağını üzerlerine kaldırdık. Onlara, 'Kapıdan alçak gönüllü olarak girin,' dedik. Onlara, 'Cumartesi yasağını çiğnemeyin,' dedik; onlardan sağlam bir söz aldık.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara, "Kapıdan secde ederek* girin." dedik. Yine onlara, "Cumartesinde haddi aşmayın." dedik. Biz, onlardan kesin söz aldık.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlardan söz almak için Tur dağını üzerlerine kaldırmıştık. Bir de onlara: "O kapıdan secde ederek girin" demiştik. Onlara "Cumartesi günleri aşırı gitmeyin" demiştik, onlardan bu konularda sağlam söz almıştık.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ayrıca, verdikleri kesin söz nedeniyle, dağı, onların üzerine yükseltmiştik. "Kapıdan secde ederek girin!" demiştik; "Cumartesi yasağını çiğnemeyin!" demiştik. Üstelik onlardan kesin söz almıştık.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
ve Yüce Dağı söz vermeleri için üzerlerine yükseltmiştik. Kendilerine "Kapıdan (şükür) secdeleriyle girin!" demiş ve "Seb'i ihlal etmeyin!" uyarısında bulunmuştuk; üstelik kendilerinden sağlam bir taahhüt de almıştık.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kesin söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Onlara şunu da söyledik: "Cumartesi gününde azgınlık yapmayın." Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
söz vermeleri için Tur'u üstlerine kaldırdık ve onlara: "Secdelere kapanarak o kapıya girin!" dedik. "Cumartesiye saygısızlık etmeyin!" diye kendilerini uyardık ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
ve Sina Dağını verdikleri sözün delili olarak üzerlerinde yükseltmiştik. Onlara "kapıdan tevazu içinde girin" demiş ve "Sebt Kanununu ihlal etmeyin!" diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir taahhüt almıştık.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle "Tur"u üzerlerine kaldırdık ve onlara, "Tevazu ile kapıdan girin" dedik. Yine onlara, "Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın" dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve misaka bağlanmaları için Turu üstlerine kaldırdık da "girin secdelere kapanarak o kapıya" dedik onlara, hem "sebt günü tecavüz etmeyin" dedik de onlara kendilerinden ağır bir misak aldık
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Secde ederek kapıdan girin!" dedik. Ve onlara: "Cumartesi(yasakları)nı çiğnemeyin!" dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Gültekin Onan
Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan seçde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Ahd-ü) misaka bağlanmaları için "Tuur" u üstlerine kaldırmış, onlara: "O (şehrin) kapı (sından) hepiniz secdeye kapanır halde girin" demiş, cumartesi günü hakkında da "(Av yaparak haddi) aşmayın" (diye) söylemiş, kendilerinden (bu hususlarda) ağır te'minat almışdık.
İbni Kesir
Söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Ve onlara; Şehrin kapısından secde ederek girin, dedik. Cumartesileri aşırı gitmeyin, dedik. Onlardan ağır bir te'minat aldık.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Söz vermeleri sebebiyle dağı onların tepesine kaldırdık. Onlara: - Kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara, Cumartesi günü yasağını çiğnemeyin! diyerek onlardan kesin bir söz aldık.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için, dağı üzerlerine kaldırdık da onlara: "Secdelere kapanarak o kapıdan girin!" dedik. Bir de onlara: "Cumartesi günü av yaparak, ilahi yasağı aşmayın" deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Verdikleri söze bağlanmaları için Tur'u üzerlerine kaldırmıştık da onlara "Secde ederek o kapıdan girin" demiştik. Hem de "Cumartesi günü hürmetini ihlal etmeyin" dedik de, onlardan kesin ahd aldık.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
And we raised Mount Sinai above them, as we took their covenant. And we said to them, "Enter the gate humbly." And we said to them, "Do not desecrate the Sabbath." Indeed, we took from them a solemn covenant.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And We raised the mount above them by the covenant they took, and We said to them: "Enter the passageway by crouching." And We said to them: "Do not transgress the Sabbath;" and We took from them a solemn covenant.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We raised the mount to be above because of the covenant they took, and We said to them, "Enter the passage by prostrating." We also said to them, "Do not transgress the Sabbath;" and We took from them a solemn covenant.
# Kelime Anlam Kök
1 ve rafea'na: ve kaldırdık رفع
2 fevkahumu: üzerlerine فوق
3 t-tura: Tur'u طور
4 bimisakihim: söz vermeleri için وثق
5 ve kulna: ve dedik قول
6 lehumu: onlara
7 dhulu: girin دخل
8 l-babe: kapıdan بوب
9 succeden: secde ederek سجد
10 ve kulna: ve dedik قول
11 lehum: onlara
12 la:
13 tea'du: çiğnemeyin عدو
14 fi:
15 s-sebti: cumartesi(yasakları)nı سبت
16 ve ehazna: ve aldık اخذ
17 minhum: onlardan
18 misakan: bir söz وثق
19 galizen: sağlam غلظ