4. Nisa suresi 166. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, sana indirdiği şeyi, kendi ilmi ile indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ederler. Ve tabii ki tanık olarak Allah yeter.

لَّكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا
Lakinillahu yeşhedu bi ma enzele ileyke enzelehu bi ılmihi, vel melaiketu yeşhedun. Ve kefa billahi şehida.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Fakat Allah, sana indirdiğine, onu kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeterlidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Fakat ALLAH, sana indirdiğine tanıklık eder. Onu kendi bilgisiyle indirdi. Melekler de buna tanıklık eder. Tanık olarak ALLAH yeter.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, sana indirdiği şeyi, kendi ilmi ile indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ederler. Ve tabii ki tanık olarak Allah yeter.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ama Allah sana indirdiği ile şahitlik eder ki (önceki elçilere*) indirdiğini de kendi ilmi ile indirmiştir. Buna Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, sana indirdiğini, Kendi bilgisiyle indirdiğine tanıklık eder; melekler de tanıklık ederler. Tanık olarak, zaten Allah yeterlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Lakin Allah, sana kendi ilminde indirdiğine bizzat şahitlik yapar ve melekler de şahitlik yaparlar: zaten şahid olarak Allah yeter.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu da var ki, Allah sana indirdiğini, kendi ilmiyle indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ediyorlar. Zaten tanık olarak Allah yeter.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Fakat Allah, özellikle sana indirdiği ile şahitlik ediyor ki, onu kendi bilgisi ile indirdi. Melekler de şahitlik ediyorlar, kaldı ki Allah'ın şahit olması yeter!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama Allah, sana bahşettiği hakikate (Bizzat Kendisi) şahitlik yapar: onu kendi hikmetinin bir ürünü olarak bahşettik ve melekleri de ona şahit tutmuştur; oysa hiç kimse Allahın şahitliği gibi şahitlik yapamaz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Lakin Allah bilhassa sana indirdiğiyle şehadet ediyor ki onu kendi ilmi sübhanisiyle indirdi, melekler de şehadet ediyorlar, maa haza Allahın şahid olması kafidir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, sana indirdiğini kendi bilgisiyle indirmiş olduğuna şahidlik eder. Melekler de (buna) şahidlik ederler. Allah'ın şahidliği de (bir şeyin gerçekliği için) kafidir.
Gültekin Onan
Fakat Tanrı, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Tanrı yeter.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bununla beraber Allah sana indirdiği (Kur'an-ı Kerim) ile şahidlik eder ki O, bunu kendi ilmiyle indirmişdir. Melekler de şahidlik ederler. Hakıyki şahid olmak bakımından sa (yalnız) Allah yeter.
İbni Kesir
Lakin Allah, sana indirdiğine şahidlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahidlik ederler. Esasen şahid olarak Allah yeter.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Fakat Allah sana indirdiği şeyle şahitlik eder ki onu kendi ilmi ile indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ne var ki, Allah sana inzal ettiği ile şahitliğini gösterir ki, HU'nun ilmi olarak onu sana inzal etmiştir. Melekler (bu inzal ile ilgili kuvveler - Cibril) de olayın şahididir. Şahit olarak Allah yeterlidir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
But GOD bears witness concerning what He has revealed to you; He has revealed it with His knowledge. And the angels bear witness as well, but GOD suffices as witness.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
But God bears witness for what He has sent down to you with His knowledge, and the angels bear witness; and God is enough as a witness.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
But God bears witness for what He has sent down to you with His knowledge, and the controllers bear witness; and God is enough as a witness.
# Kelime Anlam Kök
1 lakini: oysa
2 llahu: Allah
3 yeşhedu: şahidlik eder شهد
4 bima: ne ki
5 enzele: indirdi نزل
6 ileyke: sana
7 enzelehu: indirmiş olduğuna نزل
8 biilmihi: kendi bilgisiyle علم
9 velmelaiketu: ve melekler de ملك
10 yeşhedune: şahidlik ederler شهد
11 ve kefa: kafidir كفي
12 billahi: Allah'ın
13 şehiden: şahidliği شهد