4. Nisa suresi 175. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ama Allah'a inanıp ona sımsıkı tutunanlara gelince, onları, yakında Kendi lütfundan, rahmetinin içine koyacak ve onları kendisine giden dosdoğru yola iletecektir.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
Fe emmallezine amenu billahi va'tesamu bihi fe se yudhıluhum fi rahmetin minhu ve faldın, ve yehdihim ileyhi sıratan mustekima .
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'a iman edenlere ve O'na sımsıkı sarılanlara gelince; Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları dosdoğru bir yol ile kendine yöneltecektir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a inanıp O'na sarılanları ise kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak kendisine yöneltecektir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ama Allah'a inanıp ona sımsıkı tutunanlara gelince, onları, yakında Kendi lütfundan, rahmetinin içine koyacak ve onları kendisine giden dosdoğru yola iletecektir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur'a (Kur'an'a) sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine götüren doğru bir yola yönlendirecektir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sonunda, Allah'a inananları ve O'na sarılanları, Kendisinden bir rahmet ve lütuf içine yerleştirecek ve onları dosdoğru yol ile Kendisine eriştirecektir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'a iman eden ve O'nun (vahyine) sımsıkı sarılanlara gelince: Allah onları rahmet ve ihsanına gark edecek ve dosdoğru bir yolla Kendisine yöneltecektir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'a inanıp O'na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İşte Allah'a iman edenler ve O'na sarılanlar, onları kendisinden olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onları Kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim Allah'a iman edip buna sarılırsa, yarın Allah onları kendi katında mutlak bir rahmet içine koyacak, bol nimetine kavuşturacak bir de onları, doğru kendisine varan bir yolun yolcusu edecek.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allaha iman edenlere ve Ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmeti ve lütfu ile kuşatacak ve dosdoğru bir yol ile Kendisine yöneltecektir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İmdi kimler Allaha iyman edib buna sarılırlarsa yarın onları tarafı İlahisinden mutlak bir rahmet içine koyacak bir de fazl, ve onları doğru kendisine varan bir yolun yolcusu edecek
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Alah'a inanıp O'na yapışanları (Allah), kendinden bir rahmetin ve lutfun içine sokacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.
Gültekin Onan
İşte Tanrı'ya inananlar ve O'na sarılanlar, onları kendisinden olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onları kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İşte Allaha iman edib de Ona sarılanlar (yok mu?) Onları (Allah) kendisinden bir rahmetin ve lütf-ü inayetin içine sokacak ve onları kendisine (giden) doğru bir yola götürecekdir.
İbni Kesir
Allah'a iman edenleri ve O'na sarılanları; Allah rahmetine ve bol nimetine kavuşturacaktır. Onları, kendisine götüren doğru yola eriştirecektir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, kendisine iman edip, Kur'an'a sarılanları rahmetine ve bol nimetlerine girdirecek ve onları kendisine (götüren) dosdoğru bir yola iletecektir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise O, tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları, Kendisine varan doğru yola koyacaktır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Esma'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a iman edip, O'na hakikatleri olarak sımsıkı tutunanlara gelince, onları HU'dan bir rahmetin ve fazlın içine sokacak ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime hidayetleyecektir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who believe in GOD, and hold fast to Him, He will admit them into mercy from Him, and grace, and will guide them to Him in a straight path.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
As for those who believe in God and hold fast to Him, He will admit them in a mercy from Him and a bounty, and He will guide them to Himself, a straight path.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
As for those who acknowledge God and hold fast to Him, He will admit them into a mercy from Him and a bounty, and He will guide them to Himself, a Straight Path.
# Kelime Anlam Kök
1 feemma: gelince
2 ellezine: kimselere
3 amenu: inanan(lara) امن
4 billahi: Alah'a
5 vea'tesamu: ve yapışanlara عصم
6 bihi: O'na
7 feseyudhiluhum: sokacaktır دخل
8 fi: -in içine
9 rahmetin: bir rahmet- رحم
10 minhu: kendinden
11 ve fedlin: ve lutfun فضل
12 ve yehdihim: ve onları iletecektir هدي
13 ileyhi: kendisine varan
14 siraten: bir yola صرط
15 mustekimen: doğru قوم