4. Nisa suresi 87. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendisinden başka ilah olmayan Allah, gerçekleşeceğinden şüphe olmayan Kıyamet Günü'nde, sizi kesin olarak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا
Allahu la ilahe illa huve. Le yecmeannekum ila yevmil kıyameti la raybe fihi. Ve men asdeku minallahi hadisa.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Elbette sizi kıyamet günü toplayacak olan Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve bunda asla şüphe yoktur. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri biraraya toplayacaktır. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendisinden başka ilah olmayan Allah, gerçekleşeceğinden şüphe olmayan Kıyamet Günü'nde, sizi kesin olarak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah; O'ndan başka ilah yoktur. O sizi (mezardan) kalkış günü bir araya toplayacaktır; bunda şüphe yoktur. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah! O'ndan başka Tanrı yoktur. Hakkında kuşku olmayan Yeniden Yaratılış Günü'nde, kesinlikle sizi toplayacaktır. En doğru sözü -hadisi-, Allah'tan başka, kim söyleyebilir?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah -ki O'ndan başka ilah yoktur- geleceğinde asla kuşku olmayan Kıyamet Günü'nde elbette sizi bir araya toplayacaktır. Kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'tır O, ilah yoktur O'ndan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah'tan daha sadık kim olabilir?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, O'ndan başka tapılacak yoktur, ancak O vardır. Andolsun O, sizi olacağında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah -ki O'ndan başka ilah yoktur- (geleceği) hakkında hiçbir şüphe olmayan Kıyamet Günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, başka tapılacak yok ancak o, Celali hakkı için o sizi muhakkak kıyamet gününe toplayacak, onda şüphe yok, Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah -ki O'ndan başka tanrı yoktur- sizi, vukuunda asla şüphe olmayan kıyamet (duruşma) gününde bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Gültekin Onan
Tanrı; O'ndan başka tanrı yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Tanrı'dan daha doğru sözlü kimdir?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah (öyle Allahdır ki) kendinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (Vukuunda) hiçbir şübhe olmayan kıyaamet günü elbette hepinizi toplayacakdır. O Allahdan daha doğru sözlü kimdir?
İbni Kesir
Allah O'ndan başka ilah yoktur. Geleceğinden şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'tan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri elbette bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah, o hak mabuddur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah O; tanrı ve tanrısallık yoktur sadece "HU"! Kendisinde şüphe olmayan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirir. Kim Allah'tan daha doğrusunu söyleyebilir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD: there is no god except He. He will surely summon you on the Day of Resurrection - the inevitable day. Whose narration is more truthful than GOD's?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God, there is no god except He. He will gather you for the Day of Resurrection in which there is no doubt. Who is more truthful a narrative than God?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God, there is no god but He. He will gather you for the day of Resurrection in which there is no doubt. Who is more truthful in saying than God?
# Kelime Anlam Kök
1 allahu: Allah (ki)
2 la: yoktur
3 ilahe: tanrı اله
4 illa: başka
5 huve: O'ndan
6 leyecmeannekum: sizi bir araya toplayacaktır جمع
7 ila:
8 yevmi: gününde يوم
9 l-kiyameti: kıyamet قوم
10 la: olmayan
11 raybe: şüphe ريب
12 fihi: kendinde
13 ve men: kim olabilir?
14 esdeku: daha doğru صدق
15 mine: -tan
16 llahi: Allah-
17 hadisen: sözlü حدث