Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"De ki:" Habis olanla tayyib olan bir değildir. Velev ki habis olanın çokluğu hoşuna gitse de. Ey selim akıl sahipleri! Allah'a karşı takvalı olun ki kurtuluşa eresiniz.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَـثْرَةُ الْخَب۪يثِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَٓا اُو۬لِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۟
Kul la yestevil habisu vet tayyibu ve lev a'cebeke kesretul habis, fettekullahe ya ulil elbabi leallekum tuflihun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2laolmaz
3yestevieşitسوي
4l-habisumurdar ileخبث
5ve ttayyibutemizطيب
6velevve şayet
7ea'cebekehoşuna gitse deعجب
8kesratuçokluğuكثر
9l-habisimurdarınخبث
10fettekuo halde korkunوقي
11llaheAllah'tan
12ya ulisahipleriاول
13l-elbabisağduyuلبب
14leallekumumulur ki
15tuflihunekurtuluşa erersinizفلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Pisliğin çokluğu seni hayrete düşürse bile, pisle temiz bir olmaz. Öyle ise ey akıl sahipleri! Allah'tan sakınınız ki, kurtuluşa eresiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Pisliğin çokluğu sana cazip gelse de pis ile temiz bir olmaz. Ey öz akıl sahipleri! Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun ki kurtulasınız."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: "Kötü ile iyi bir olmaz; kötünün çokluğu ilgini çekse bile... Akıl sahipleri, başarmak istiyorsanız ALLAH'ı dinleyin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "De ki:" Habis* olanla tayyib* olan bir değildir. Velev ki habis olanın çokluğu* hoşuna gitse de. Ey selim akıl* sahipleri! Allah'a karşı takvalı olun ki kurtuluşa eresiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Pis ile temiz bir olmaz" İsterse pis olanların çokluğu seni etkilemiş olsun. Ey sağlam duruşlu olanlar, siz Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Pis şeylerin çok olması seni şaşırtıyor olsa da pis ile temiz bir değildir. Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın; ey sağduyulu olanlar! Böylece, belki kurtuluşa erişirsiniz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: Kötü ve çirkin olan şeylerle iyi ve güzel olan şeyler eşdeğerde olamaz; kötünün çokluğu hoşuna gitse bile. O halde ey derin kavrayış sahipleri: Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki kalıcı mutluluğa erebilesiniz!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Pisin çokluğu seni hayrete düşürse de pisle temiz bir olmaz. O halde, ey akıl ve gönül sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Murdar ile temiz -murdar'ın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Pis ile temiz bir olmaz, pis olanın çokluğu tuhafına gitse bile. O halde ey temiz özü, düşünür beyni olanlar, Allah'a sığının ki, kurtuluşa eresiniz!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Kötü ve çirkin olan şeyler ile iyi ve güzel şeyler mukayese edilemez, kötü şeylerin bir çoğu sana büyük zevk verse bile. O halde, siz ey derin kavrayış sahipleri, Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki mutluluğa eresiniz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) De ki: "Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile." Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: Murdarla temiz bir olmaz: Murdarın çokluğu tuhafına da gitse o halde ey temiz özü, düşünür beyni olanlar, Allaha korunun ki felaha iresiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki:"Murdarla temiz bir olmaz. Murdarın çokluğu hoşuna gitse de. O halde ey sağduyu sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz!"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Murdar ile temiz -murdarın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Tanrı'dan korkup sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Murdarla temiz — murdarın çokluğu hoşunuza gitse de — (hiç bir zaman) bir olmaz. Onun için, ey selim akıl saahibleri, (murdarı ihtiyar etmek hususunda) Allahdan korkun (temizi alın). Olur ki kurtuluşa erersiniz.

 • İbni Kesir

  De ki: Murdarı çokluğu hoşunuza gitse de; murdarla temiz bir olmaz. Öyleyse ey akıl sahibleri; Allah'tan korkun ki kurtıuluşa eresiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: - Kötü şeylerin çokluğu seni şaşırtsa da. Pis ile temiz bir değildir. Ey akıl sahipleri kurtuluşa erebilmeniz için Allah'tan korkun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Murdarın çokluğu tuhafına gitse, hatta murdarın çoğu hoşuna da gitse, murdar ile temiz bir olmaz. Öyleyse ey akl-ı selim sahipleri! Siz az çok demeyip daima temize, helale yönelin. Haram yemekten, Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Habis (pis), tayyib (temiz) ile eş değerde olmaz.. . Habisin çoğunluğu hoşuna gitse bile". . . O halde ey öze ermiş derin düşünür akıl sahipleri (Ulül Elbab), Allah'tan korunun ki kurtuluşa eresiniz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De 'Kötü ile iyi bir olmaz; kötünün çokluğu ilgini çekse bile... Akıl sahipleri, başarmak istiyorsanız (azınlığa düşme pahasına da olsa) ALLAH'ı dinleyin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: Pis olanla temiz olan aynı değildir. Velev ki pis olanın birçoğu/çokluğu* hoşuna gitse de. Ey selim akıl* sahipleri! Allah'a karşı takvalı olun.

 • Progressive Muslims

  Say: "The bad and the good are not equal, even if the abundance of the bad pleases you. " So be aware of God, O you who have understanding, that you may succeed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Not the same are the bad and the good, although there impress thee the abundance of the bad.” So be in prudent fear of God, O you men of understanding, that you might be successful.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Bad things and good things are not the same, even though the abundance of the bad things may seem attractive to you. ’ Have taqwa of Allah, people of intelligence, so that hopefully you will be successful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim: "The bad and the good are not the same, even if the abundance of the bad may impress you. You shall reverence GOD, (even if you are in the minority) O you who possess intelligence, that you may succeed."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "The bad and the good are not equal, even if the abundance of the bad impresses you." So be aware of God, O you who possess intelligence, that you may succeed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "The bad and the good are not equal, even if the abundance of the bad pleases you." So be aware of God, O you who have intelligence, that you may succeed.