Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Havarilere, Bana ve Ben'im resulüme iman etmelerini vahyettim. "İman ettik." dediler. Ve tanık ol ki kuşkusuz, biz muslimleriz.

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّ۪نَ اَنْ اٰمِنُوا ب۪ي وَبِرَسُول۪يۚ قَالُٓوا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّـنَا مُسْلِمُونَ
Ve iz evhaytu ilel havariyyine en aminu bi ve bi resuli, kalu amenna veşhed bi ennena muslimun.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2evhaytuvahyetmiştimوحي
3ila
4l-havariyyineHavarilereحور
5en
6aminuinanmalarınıامن
7bibana
8ve birasulive elçimeرسل
9kaludemişlerdiقول
10amennainandıkامن
11veşhedşahid olشهد
12biennenabizim
13muslimunemüslümanlar olduğumuzaسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani havarilere, "Bana ve peygamberime iman ediniz" diye ilham etmiştim. Onlar da "İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimseler olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Havarilere* "Bana ve elçime iman edin!" diye vahyetmiştim* (bildirmiştim). Onlar da "İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kişiler (Müslümanlar) olduğumuza sen de şahit ol!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sohbet arkadaşlarına (havariyun), "Beni ve elçimi onaylayın" diye vahiy ettiğimde; "Onayladık, bizim barış içinde teslim (müslimun) oluşumuza tanık ol" demişlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Havarilere, Bana ve Ben'im resulüme iman etmelerini vahyettim. "İman ettik." dediler. Ve tanık ol ki kuşkusuz, biz muslimleriz.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün havarilere "Bana ve Elçime inanıp güvenin" diye vahyettim. Onlar da "İnanıp güvendik; sen şahit ol bizler Allah'a teslim olan (müslüman) kimseleriz" diye karşılık verdiler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, havarilere, şöyle bildirmiştim: "Bana ve elçime inanın!" Dediler ki: "İnandık; teslim olduğumuza, Sen de tanık ol!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve hani, havarilere (senin aracılığınla) "Bana ve Benim elçime inanın!" diye vahyetmiştim; onlar da "Biz inanıyoruz, Sana kayıtsız şartsız teslim olduğumuza şahit ol!" demişlerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Havarilere şunu vahyetmiştim: "Bana ve resulüme iman edin." Şöyle demişlerdi: "İman ettik, sen de tanık ol ki biz, müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim; onlar da: "İman ettik, gerçekten müslümanlar olduğumuza sen de şahid ol" demişlerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve hani Havarilere: "Bana ve Resulüme iman edin!" diye emretmiştim, onlar da: "İman ettik, bizim şüphesiz müslüman olduğumuza şahit ol!" demişlerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırla o vakti ki) beyazlara bürünmüş olanlara, "Bana ve Benim Elçime inanın!" diye vahyetmiştim. Onlar, "Biz inanıyoruz; ve şahit ol ki kendimizi (Sana) teslim etmişiz!" diye cevap verdiler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani bir de, "Bana ve Peygamberime iman edin" diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da "İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve hani bana ve Resulüme iyman edin diye Havariyyune ilham etmiştim "iyman ettik, bizim şübhesiz müslimler olduğumuza şahid ol" demişlerdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Havarilere: "Bana ve elçime inanın!" diye vahyetmiştim (kalblerine bu düşünceyi atmıştım); "İnandık, bizim müslümanlar olduğumuza şahidol!" demişlerdi.

 • Gültekin Onan

  Hani Havarilere: "Bana ve elçime inanın" diye vahyetmiştim; onlar da: "İnandık, gerçekten müslüman (teslim) olduğumuza sen de tanık ol" demişlerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani havarilere "Bana ve resulüme iman edin" diye ilham etmişdim. "İman etdik. Hakıyki müslümanlar olduğumuza Sen de şahid ol" demişlerdi.

 • İbni Kesir

  Hani Ben Havarilere: Bana ve peygamberime iman edin, diye vahyetmiştim de; inandık, şahid ol ki biz, müslümanlarız, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Havarilerine de: -Bana ve Resulüme iman edin, diye vahyetmiştim. Onlar da: - İman ettik, bizim müslüman olduğumuza şahit ol! demişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve hani havarilere: "Bana ve Resulüme iman edin" diye ilham etmiştim. Onlar da: "İman ettik. Hakka teslim olduğumuza şahid ol!" demişlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Havarilere, "Bana ve Rasûlüme ("B"nin işareti kapsamıyla) iman edin" diye vahyetmiştim.. . "İman ettik. . . Sen şahit ol, biz gerçekten müslimleriz" dediler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Havarilere (öğrencilere), 'Bana ve elçime inanın,' diye vahyettiğimde; 'İnandık, bizim müslüman (teslim) oluşumuza tanık ol,' demişlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Havarilere, Bana ve Ben'im rasulüme iman etmelerini vahyettim. "İman ettik." dediler. Ve tanık ol ki kuşkusuz, biz müslümanlarız.*

 • Progressive Muslims

  "And I inspired the disciples that you shall believe in Me and My messenger; they said: "We believe, and bear witness that we have surrendered. ""

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when I revealed to the disciples: “Believe in Me and My messenger”; they said: “We believe; and bear thou witness that we are submitting”;

 • Aisha Bewley

  and when I inspired the Disciples to have iman in Me and in My Messenger, they said, "We have iman. Bear witness that we are Muslims."’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Recall that I inspired the disciples: 'You shall believe in Me and My messenger.' They said, 'We have believed, and bear witness that we are submitters.' "

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And I inspired the disciples: 'You shall believe in Me and My messenger;' they said: 'We believe, and bear witness that we have submitted.'"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  I inspired the disciples that you shall acknowledge Me and My messenger; they Said, 'We acknowledge, and bear witness that we have peacefully surrendered.'