Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara, iki adem oğlunun gerçek öyküsünü anlat: İkisi de birer sunu sundular. Birisininki kabul olundu, diğerininki ise kabul olunmadı. Dedi ki: "Yemin olsun seni öldüreceğim." Dedi ki: "Allah, yalnız takva sahiplerinden kabul eder."

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّۢ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِۜ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَۜ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّق۪ينَ
Vetlu aleyhim nebeebney ademe bil hakkı iz karreba kurbanen fe tukubbile min ehadihima ve lem yutekabbel minel ahar kale le aktulennek kale innema yetekabbelullahu minel muttekin.
#kelimeanlamkök
1vetluokuتلو
2aleyhimonlara
3nebeehaberiniنبا
4bneyiki oğlununبني
5ademeAdem
6bil-hakkigerçek olarakحقق
7izhani
8karrabasunmuşlardıقرب
9kurbanenbirer kurbanقرب
10fe tukubbilekabul edilmişقبل
11min
12ehadihimabirindenاحد
13velem
14yutekabbelkabul edilmemiştiقبل
15mine
16l-ahariötekindenاخر
17kaledemiştiقول
18leektulennekeseni öldüreceğimقتل
19kaledediقول
20innemasadece
21yetekabbelukabul ederقبل
22llahuAllah
23mine
24l-muttekinekorunanlardanوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden,"Andolsun seni öldüreceğim" demişti. Diğeri de,"Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder" demiş ve şöyle eklemişti:

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara, iki âdemoğlunun* (şu) haberini gerçek olarak tilavet et (okuyup aktar): Hani birer kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kabul edilmeyen kişi, diğerine) "Şüphesiz ki seni öldüreceğim." demişti. Diğeri de şöyle demişti: "Allah sadece muttakîlerden (duyarlı olanlardan) kabul eder.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara Adem'in iki oğlunun olayını doğru anlat. Birer kurban adamışlardı da, birisinden kabul edilmiş, diğerinden edilmemişti. "Seni öldüreceğim!" dedi. "ALLAH ancak erdemli olanlardan kabul eder" dedi.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara, iki adem oğlunun* gerçek öyküsünü anlat: İkisi de birer sunu* sundular. Birisininki kabul olundu, diğerininki ise kabul olunmadı. Dedi ki: "Yemin olsun seni öldüreceğim." Dedi ki: "Allah, yalnız takva sahiplerinden* kabul eder."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara Adem'in iki oğluna ait şu olayı tüm gerçekliği ile anlat. Bir gün Allah'a birer sunuda* bulunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. (Sunusu kabul edilmeyen:) "Seni kesinlikle öldüreceğim" dedi. Öteki: "Allah sadece kendinden çekinerek korunanlarınkini kabul eder" dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Âdem'in iki oğlunun gerçek haberini de onlara anlat: Yaklaştıracak birer kurban sunmuşlar; birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. "Seni, kesinlikle öldüreceğim!" demişti. Dedi ki: "Allah, yalnızca sorumluluk bilinci taşıyanlardan kabul eder!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını gerçek bir amaca matuf olarak anlat: Hani, ikisi de birer kurban sunmuşlardı ve birinden kabul edildiği halde diğerinden kabul edilmemişti! (Bunun üzerine) O (diğerine) demişti ki: "Çaresi yok, seni öldüreceğim!" (Öteki) cevap vermişti: "Allah, yalnızca sorumlu davrananların kurbanını kabul eder!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara Adem'in iki oğlunun haberini de gerçek olarak oku. Hani, ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmişti, ötekinden kabul edilmemişti. "Seni mutlaka öldüreceğim." dedi. Öteki: "Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder." dedi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak korkup sakınanlardan kabul eder."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen olayı hakkıyla oku! Hani ikisi, birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edildi, diğerininki edilmedi. Bu: "Ben seni kesinlikle öldüreceğim!" dedi. Diğeri: "Allah, ancak kendisinden korkanlarınkini kabul buyurur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlara gerçeği göstermek için Ademin iki oğlunun kıssasını anlat; nasıl ikisinin birer kurban sunduklarını ve birinden kabul edildiği halde diğerinden kabul edilmediğini.(Onlardan biri, Kabil), "Seni mutlaka öldüreceğim!" demişti.(Kardeşi Habil) cevap vermişti: "Unutma ki Allah, yalnız Ona karşı sorumluluk bilinci duyanların (kurbanı)nı kabul eder.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem onlara Ademin iki oğlunun kıssasını hakkıyle oku, hani ikisi birer yakınlık takdim ettiler de birinden kabul edildi diğerinden edilmedi "seni mutlak öldürürüm" dedi, obiri yok dedi: Allah ancak müttekılerden kabul buyurur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara iki Adem oğlunun haberini gerçek olarak oku: Hani her biri birer kurban sunmuşlardı, (kurban) birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, kabul edilene): "Seni öldüreceğim" demişti. (O da); "Allah, sadece korunanlardan kabul eder" dedi.

 • Gültekin Onan

  Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Tanrı'ya) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Tanrı ancak korkup sakınanlardan kabul eder."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara Ademin iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Hani onlar (Allaha) yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de ikisinden birininki kabul olunmuş, öbürününkü kabul olunmamışdı. O (evvelkisi, kardeşine): "Seni elbette öldüreceğim" demişdi (Beriki de şöyle) söylemişdi: "Allah, ancak (kendisinden) korkanları (nkini) kabul eder".

 • İbni Kesir

  Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da; birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. O: Andolsun seni öldüreceğim, deyince, (kardeşi) Allah, ancak müttakilerden kabul eder, demişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara Adem'in iki oğlunun hikayesini doğru olarak anlat, İkisi de birer kurban sunmuşlar, birinin ki kabul edilmiş; diğerinin ki edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen): -Kesinlikle seni öldüreceğim! dedi. Diğeri: -Allah, ancak muttakilerin sunduğunu kabul eder.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (27-29) Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, kardeşine: "Seni öldüreceğim" dedi. O da: "Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur, dedi. Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." "Ben isterim ki sen, kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara Adem'in iki oğlunun haberini, Hak olarak anlat.. . Hani ikisi de birer kurban takdim etmişlerdi de, birinden kabul olunmuş, diğerinden kabul olunmamıştı. . . (Kabul olunmayan Kabil) şöyle dedi: "Kesinlikle seni öldüreceğim". . . (Kabul olunan Habil) ise: "Allah yalnızca muttakilerden kabul eder" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara Adem'in iki oğlunun olayını doğru anlat. Birer kurban adamışlardı da, birisinden kabul edilmiş, diğerinden edilmemişti. 'Seni öldüreceğim!,' dedi. 'ALLAH ancak erdemli olanlardan kabul eder,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara, iki adem oğlunun* gerçek öyküsünü anlat: İkisi de birer kurban* sundular. Birisininki kabul olundu, diğerininki ise kabul olunmadı. Dedi ki: "Yemin olsun seni öldüreceğim.". Dedi ki: "Allah, yalnız takva sahiplerinden kabul eder.".

 • Progressive Muslims

  And recite for them the news of Adam's two sons in truth. They had both made an offering, and it was accepted from one of them, and not accepted from the other. He said: "I will kill you!"; he said: "God only accepts from the righteous."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And recite thou to them the report of the two sons of Adam with the truth, when they offered an offering, and it was accepted from the one of them and not accepted from the other: — he said: “I will kill thee.” Said he: “God only accepts from those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  Recite to them the true report of Adam’s two sons when they offered a sacrifice and it was accepted from one of them but not accepted from the other. The one said, ‘I shall kill you.’ The other said, ‘Allah only accepts from people who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recite for them the true history of Adam's two sons. They made an offering, and it was accepted from one of them, but not from the other. He said, "I will surely kill you." He said, "GOD accepts only from the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And recite to them the news of the two sons of Adam with truth. They had both made an offering, and it was accepted from one of them, and not accepted from the other. He said: "I will kill you!" He said: "God only accepts from the righteous."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Recite for them the news of Adam's two sons in truth. They had both made an offering, and it was accepted from one of them, and not accepted from the other. He said, "I will kill you!"; he said, "God only accepts from the righteous."