5. Maide suresi 26. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Onlar, oradan kırk yıl* yoksun kalacaklar." dedi. Onlar, yeryüzünde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Artık fasık olan toplumun durumuna üzülme.

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
Kale fe inneha muharremetun aleyhim erbaine senet, yetihune fil ardı fe la te'se alel kavmil fasikin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, "Öyle ise orası, onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasık/yoldan çıkmış toplum için üzülme" dedi.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Orası onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Yoldan çıkmış bir topluluk için üzme kendini.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Onlar, oradan kırk yıl* yoksun kalacaklar." dedi. Onlar, yeryüzünde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Artık fasık olan toplumun durumuna üzülme.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah buyurdu ki "Artık orası kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Oturdukları yerde şaşkın şaşkın dönüp dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Madem öyle, orası kırk yıl onlara yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Yoldan çıkmış toplum için, artık üzülme!"*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah şöyle icabet etti: "O halde, onlar o topraklardan kırk yıl mahrum yaşayacak ve şaşkın şaşkın malum arazide dolaşmaya mahkum olacaklar: Artık bu sapkın halk için kendini üzme!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah dedi ki: "Orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Yeryüzünde sersem sersem dolaşacaklar. Sen o sapıklar topluluğu için kederlenme."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Allah) Dedi: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah şöyle buyurdu: "Artık orası, onlara kırk yıl yasak edildi. Oldukları yerde sersem sersem dönüp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış topluluğa acıma!"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
"Öyleyse, bu (topraklar) onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır, bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar; sen artık bu sapkın halk için kendini üzme!" diye cevap verdi Allah.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, şöyle dedi: "O halde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Buyurdu ki artık orası onlara kırk yıl haram kılındı, oldukları yerde sersem sersem dönüb duracaklar, artık acıma o fasık kavme
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Allah) buyurdu ki: "Orası onlara kırk yıl yasaklandı. O yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış o toplum için üzülme."
Gültekin Onan
(Tanrı) Dedi ki: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar kavmine üzülme.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Allah) buyurdu ki: "Muhakkak orası kendilerine kırk yıl haram edilmişdir. Onlar (oldukları) yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Artık o faasıklar güruhuna karşı tasalanma".
İbni Kesir
Buyurmuştur ki: Orası onlara kırk yıl haram edildi. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasıklar güruhu için tasalanma.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah da - Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, fasık toplum için üzülme! dedi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Buyurdu ki: "O kutsal yer onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme!"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Buyurdu ki: "Artık orası onlara kırk sene haram edilmiştir. . . Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. . . Artık sen de o fasıklar (inancı bozulmuşlar) topluluğu için üzülme. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
He said, "Henceforth, it is forbidden them for forty years, during which they will roam the earth aimlessly. Do not grieve over such wicked people."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
He said: "It has become restricted to them for forty years, and they will be lost in the land." Do not be sorrowful over the wicked people.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He said, "Then it has become forbidden for them for forty years, and they will be lost in the land." Do not be sorrowful over the wicked people.
# Kelime Anlam Kök
1 kale: (Allah) buyurdu ki قول
2 feinneha: şüphesiz orası
3 muharrametun: yasaklandı حرم
4 aleyhim: onlara
5 erbeiyne: kırk ربع
6 seneten: yıl سنو
7 yetihune: şaşkın şaşkın dolaşacaklar تيه
8 fi:
9 l-erdi: o yerde ارض
10 fela:
11 te'se: sen üzülme اسو
12 ala: üzerine
13 l-kavmi: toplum قوم
14 l-fasikine: yoldan çıkmış فسق