Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Onlar, oradan kırk yıl yoksun kalacaklar." dedi. Onlar, o yerde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Artık fasık olan halkın durumuna üzülme.

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَع۪ينَ سَنَةًۚ يَت۪يهُونَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِق۪ينَ۟
Kale fe inneha muharremetun aleyhim erbaine senet, yetihune fil ardı fe la te'se alel kavmil fasikin.
#kelimeanlamkök
1kale(Allah) buyurdu kiقول
2feinnehaşüphesiz orası
3muharrametunyasaklandıحرم
4aleyhimonlara
5erbeiynekırkربع
6senetenyılسنو
7yetihuneşaşkın şaşkın dolaşacaklarتيه
8fi
9l-erdio yerdeارض
10fela
11te'sesen üzülmeاسو
12alaüzerine
13l-kavmitoplumقوم
14l-fasikineyoldan çıkmışفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, "Öyle ise orası, onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasık/yoldan çıkmış toplum için üzülme" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) "Orası (kutsal toprak) onlara kırk sene yasaklanmıştır. (Bu sürede) yeryüzünde (o topraklarda) şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış o toplum için üzülme!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki: Orası onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Yoldan çıkmış bir topluluk için üzme kendini.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Onlar, oradan kırk yıl* yoksun kalacaklar." dedi. Onlar, o yerde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Artık fasık olan halkın durumuna üzülme.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah buyurdu ki "Artık orası kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Oturdukları yerde şaşkın şaşkın dönüp dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Madem öyle, orası kırk yıl onlara yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Yoldan çıkmış toplum için, artık üzülme!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah şöyle icabet etti: "O halde, onlar o topraklardan kırk yıl mahrum yaşayacak ve şaşkın şaşkın malum arazide dolaşmaya mahkum olacaklar: Artık bu sapkın halk için kendini üzme!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah dedi ki: "Orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Yeryüzünde sersem sersem dolaşacaklar. Sen o sapıklar topluluğu için kederlenme."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Allah) Dedi: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah şöyle buyurdu: "Artık orası, onlara kırk yıl yasak edildi. Oldukları yerde sersem sersem dönüp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış topluluğa acıma!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Öyleyse, bu (topraklar) onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır, bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar; sen artık bu sapkın halk için kendini üzme!" diye cevap verdi Allah.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, şöyle dedi: "O halde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Buyurdu ki artık orası onlara kırk yıl haram kılındı, oldukları yerde sersem sersem dönüb duracaklar, artık acıma o fasık kavme

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah) buyurdu ki: "Orası onlara kırk yıl yasaklandı. O yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış o toplum için üzülme."

 • Gültekin Onan

  (Tanrı) Dedi ki: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp duracaklar.' Sen de o fasıklar kavmine üzülme.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allah) buyurdu ki: "Muhakkak orası kendilerine kırk yıl haram edilmişdir. Onlar (oldukları) yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Artık o faasıklar güruhuna karşı tasalanma".

 • İbni Kesir

  Buyurmuştur ki: Orası onlara kırk yıl haram edildi. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasıklar güruhu için tasalanma.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah da - Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, fasık toplum için üzülme! dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Buyurdu ki: "O kutsal yer onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Buyurdu ki: "Artık orası onlara kırk sene haram edilmiştir.. . Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. . . Artık sen de o fasıklar (inancı bozulmuşlar) topluluğu için üzülme. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orası onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Yoldan çıkmış bir topluluk için üzme kendini.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Onlar, oradan kırk yıl* yoksun kalacaklar." dedi. Onlar, yeryüzünde şaşkınlık içinde dolaşacaklar. Artık fasık olan toplumun durumuna üzülme.

 • Progressive Muslims

  He said: "Then it has become forbidden for them for forty years, and they will be lost in the land. " Do not be sorrowful over the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Then shall it be forbidden them forty years; they shall wander in the earth; and grieve thou not over the perfidious people.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘The land will be forbidden to them for forty years during which they will wander aimlessly about the earth. Do not waste grief on this deviant people.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "Henceforth, it is forbidden them for forty years, during which they will roam the earth aimlessly. Do not grieve over such wicked people."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "It has become restricted to them for forty years, and they will be lost in the land." Do not be sorrowful over the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "Then it has become forbidden for them for forty years, and they will be lost in the land." Do not be sorrowful over the wicked people.