5. Maide suresi 51. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları evliya* edinmeyin. Onlar, birbirlerinin evliyasıdır.* Sizden kim onları mütevelli* edinirse, kuşkusuz o, onlardandır. Kuşkusuz, Allah, zalim topluma hidayet etmez.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Ya eyyuhellezine amenu la tettehızul yehude ven nasara evliyae ba'duhum evliyau ba'd ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum innallahe la yehdil kavmez zalimin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar sadece birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları vekil edinirse onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna doğru yolu göstermez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları evliya* edinmeyin. Onlar, birbirlerinin evliyasıdır.* Sizden kim onları mütevelli* edinirse, kuşkusuz o, onlardandır. Kuşkusuz, Allah, zalim topluma hidayet etmez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey inanıp güvenenler (müminler)! Yahudileri ve Hristiyanları dost (veli) bilmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey inanca çağırılanlar! Yahudileri ve Nasranileri dost edinmeyin; onlar, birbirlerinin dostudur. Kim onları dost edinirse, kesinlikle onlardan olur. Kuşkusuz, Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları müttefik edinmeyin! Onlar birbirlerinin müttefikidir. Sizden her kim onları müttefik edinirse, o onlardan olur. Şüphesiz Allah zulme gömülmüş bir topluma rehberliğini bahşetmez.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, yahudilerle hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Siz ey imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur: Bilin ki Allah böyle zalimlere doğru yolu göstermez!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün iyman edenler! Yehud ile Nesarayı yar tutmayın, onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulm edenleri doğru yola çıkarmaz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey inananlar, yahudileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.
Gültekin Onan
Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Kuşkusuz Tanrı zalimler topluluğuna hidayet vermez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey iman edenler, Yahudileri de, Nasranileri de kendinize yar (ve üstünüze haakim) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirinin yaranıdırlar içinizden kim onları dost (ve haakim) edinirse o da onlardandır. Şübhesiz Allah o zaalimler güruhuna muvaffakıyyet vermez.
İbni Kesir
Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse; o da, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
- Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey iman edenler. . . Yahudileri ve Hristiyanları hami - dostlar edinmeyin. . . Onlar birbirlerinin dostu - hamisidirler. . . Sizden kim onları hami - dost edinirse, muhakkak ki o da, onlardandır. . . Muhakkak ki Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez (nefsine zulmedenlere hakikati yaşatmaz)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O you who believe, do not take certain Jews and Christians as allies; these are allies of one another. Those among you who ally themselves with these belong with them. GOD does not guide the transgressors.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O you who believe, do not take the Jews and the Nazarenes as allies, for they are allies to one another; and whoever takes them as such from among you is one of them. God does not guide the wicked people.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O you who acknowledge, do not take the Jews and the Nazarenes as allies, for they are allies to one another; and whoever takes them as such from amongst you is one of them. God does not guide the wicked people.
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 la:
5 tettehizu: edinmeyin اخذ
6 l-yehude: yahudileri
7 ve nnesara: ve hıristiyanları نصر
8 evliya'e: veliler ولي
9 bea'duhum: onların bır kısmı بعض
10 evliya'u: velileridir ولي
11 bea'din: bir kısmının بعض
12 ve men: ve kim
13 yetevellehum: onları kendine veli yaparsa ولي
14 minkum: sizden
15 feinnehu: mukakkak o
16 minhum: onlardandır
17 inne: şüphesiz
18 llahe: Allah
19 la:
20 yehdi: doğru yola iletmez هدي
21 l-kavme: toplumu قوم
22 z-zalimine: zalim ظلم