5. Maide suresi 69. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Nasraniler;* kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman etti ve salihatı yaptı,* onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
İnnellezine amenu vellezine hadu ves sabiune ven nasara men amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İman edenlerle Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim () ALLAH'a ve () ahiret gününe inanır ve () erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de...
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Nasraniler;* kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman etti ve salihatı yaptı,* onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnanıp güvenenlerden; Yahudi olanlardan, Sabii ve Hıristiyanlardan kim Allah'a ve Ahiret gününe inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa, onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, inanca çağırılanlar, Yahudiler, Sabiiler ve Nasranilerden, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne kim inanır ve erdemli edimler yaparsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Çünkü (bu mesaja) inanan kimseler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan, ıslah edici iyi işler işleyen hiç kimse, gelecekten endişe ve geçmişten dolayı üzüntü duymayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiiler ve hristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de dürüstçe çalışırsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
çünkü, (bu ilahi kelama) iman edenler ve Yahudi itikadına uyanlar ile Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allaha ve Ahiret Gününe inanıp, doğru ve yararlı fiillerde bulunanlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir.)
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şübhe yok ki iyman edenler ve Yehudiler, Sabiiler, Nasraniler: Bunlar içinden her kim Allaha ve Ahıret gününe iyman edib de salih olarak çalışırsa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar(dan) Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Gültekin Onan
Gerçek şu ki, inananlarla yahudiler, sabiiler ve hristiyanlardan Tanrı'ya, ahiret gününe inananlar ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şüphe yok ki iman edenlerle Yahudi olanlar (dan), Saabiiler (den), Nasraniler (den) kim, Allaha ve ahiret gününe iman edib de iyi amel (ve hareket) de bulunursa artık onların üzerinde hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.
İbni Kesir
Doğrusu; iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler ve hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inananlara, salih amel işleyenlere; hiç korku yoktur. Ve onlar, üzülecek de değildir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan kimler Allah'a, ahiret gününe inanır ve doğruyu yaparlarsa onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar... Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasara'dan kim (alemlerin ve kendisinin Rabbi olan) Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eder ve imanının gereğini yaparsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Surely, those who believe, those who are Jewish, the converts, and the Christians; any of them who (1) believe in GOD and (2) believe in the Last Day, and (3) lead a righteous life, have nothing to fear, nor will they grieve.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Surely those who believe; and those who are Jewish, and the Sabians, and the Nazarenes, whoever of them believes in God and the Last Day and does good works; then they will have nothing to fear nor will they grieve.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"Those who acknowledge, those who are Jewish, those who are the followers of other religions, and the Nazarenes… Whoever acknowledges God and the Last day and does good works, then they will have nothing to fear nor will they grieve."
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 vellezine: ve kimseler
5 hadu: yahudiler(den) هود
6 ve ssabiune: ve sabiiler(den) صبا
7 ve nnesara: ve hıristiyanlar(dan) نصر
8 men: kimseler
9 amene: inanan امن
10 billahi: Allah'a
11 velyevmi: ve gününe يوم
12 l-ahiri: ahiret اخر
13 ve amile: ve yapanlara عمل
14 salihen: iyi işler صلح
15 fela: yoktur
16 havfun: korku خوف
17 aleyhim: onlara
18 ve la: ve yoktur
19 hum: onlara
20 yehzenune: üzüntü حزن