Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasraniler; kim Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman etti ve salihatı yaptı ise onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
İnnellezine amenu vellezine hadu ves sabiune ven nasara men amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4vellezineve kimseler
5haduyahudiler(den)هود
6ve ssabiuneve sabiiler(den)صبا
7ve nnesarave hıristiyanlar(dan)نصر
8menkimseler
9ameneinananامن
10billahiAllah'a
11velyevmive gününeيوم
12l-ahiriahiretاخر
13ve amileve yapanlaraعمل
14saliheniyi işlerصلح
15felayoktur
16havfunkorkuخوف
17aleyhimonlara
18ve lave yoktur
19humonlara
20yehzenuneüzüntüحزن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İman edenlerle Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Şüphesiz ki iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler
*
ve hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip iyi işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur; onlar üzülmeyecek de.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de...
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasraniler; kim Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman etti
*
ve salihatı
*
yaptı ise onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İnanıp güvenenlerden; Yahudi olanlardan, Sabii ve Hıristiyanlardan kim Allah'a ve Ahiret gününe inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa, onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler
*
.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşkusuz, inanca çağırılanlar, Yahudiler, Sabiiler ve Nasranilerden, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne kim inanır ve erdemli edimler yaparsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Çünkü (bu mesaja) inanan kimseler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan, ıslah edici iyi işler işleyen hiç kimse, gelecekten endişe ve geçmişten dolayı üzüntü duymayacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiiler ve hristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de dürüstçe çalışırsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
çünkü, (bu ilahi kelama) iman edenler ve Yahudi itikadına uyanlar ile Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allaha ve Ahiret Gününe inanıp, doğru ve yararlı fiillerde bulunanlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir.)

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Şübhe yok ki iyman edenler ve Yehudiler, Sabiiler, Nasraniler: Bunlar içinden her kim Allaha ve Ahıret gününe iyman edib de salih olarak çalışırsa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar(dan) Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki, inananlarla yahudiler, sabiiler ve hristiyanlardan Tanrı'ya, ahiret gününe inananlar ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Şüphe yok ki iman edenlerle Yahudi olanlar (dan), Saabiiler (den), Nasraniler (den) kim, Allaha ve ahiret gününe iman edib de iyi amel (ve hareket) de bulunursa artık onların üzerinde hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

İbni Kesir
Doğrusu; iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler ve hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inananlara, salih amel işleyenlere; hiç korku yoktur. Ve onlar, üzülecek de değildir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan kimler Allah'a, ahiret gününe inanır ve doğruyu yaparlarsa onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar... Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasara'dan kim (alemlerin ve kendisinin Rabbi olan) Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eder ve imanının gereğini yaparsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim () ALLAH'a ve () ahiret gününe inanır ve () erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de...

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Nasraniler;
*
kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman etti ve salihatı yaptı,
*
onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.

Rashad Khalifa The Final Testament
Surely, those who believe, those who are Jewish, the converts, and the Christians; any of them who (1) believe in GOD and (2) believe in the Last Day, and (3) lead a righteous life, have nothing to fear, nor will they grieve.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Surely those who believe; and those who are Jewish, and the Sabians, and the Nazarenes, whoever of them believes in God and the Last Day and does good works; then they will have nothing to fear nor will they grieve.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Those who acknowledge, those who are Jewish, those who are the followers of other religions, and the Nazarenes… Whoever acknowledges God and the Last day and does good works, then they will have nothing to fear nor will they grieve."