Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Elbette İsrailoğulları'ndan söz aldık ve onlara resuller gönderdik. Ne zaman kendi hevalarına uymayan bir resul geldiyse, bir kısmını yalanlıyor ve bir kısmını da öldürüyorlardı.

لَقَدْ اَخَذْنَا م۪يثَاقَ بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ وَاَرْسَلْـنَٓا اِلَيْهِمْ رُسُلاًۜ كُلَّمَا جَٓاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْۙ فَر۪يقاً كَذَّبُوا وَفَر۪يقاً يَقْتُلُونَ
Lekad ehazna misaka beni israile ve erselna ileyhim rusula kullema caehum resulun bima la tehva enfusuhum ferikan kezzebu ve ferikan yaktulun.
#kelimeanlamkök
1lekadandolsun
2ehaznabiz almıştıkاخذ
3misakasözوثق
4benioğullarındanبني
5israileİsrail
6ve erselnave göndermiştikرسل
7ileyhimonlara
8rusulenelçilerرسل
9kullemane zamanكلل
10ca'ehumonlara getirdiyseجيا
11rasulunbir elçiرسل
12bimabir şey
13la
14tehvaistemediğiهوي
15enfusuhumcanlarınınنفس
16ferikanbir kısmınıفرق
17kezzebuyalanladılarكذب
18ve ferikanve bir kısmını daفرق
19yektuluneöldürüyorlardıقتل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçek şu ki, biz İsrailoğulları'ndan kesin bir söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini getirdiyse, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki İsrailoğulları'ndan sağlam bir söz almış* ve onlara elçiler göndermiştik. Ne zaman elçi onlara nefislerinin arzu etmediğini (hükümler) getirse (onların) bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyorlar(dı).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullarından söz almış, onlara elçiler göndermiştik. Her ne zaman hoşlarına gitmeyen bir şeyle onlara bir elçi gittiyse bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürdüler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Elbette İsrailoğulları'ndan söz aldık ve onlara resuller gönderdik. Ne zaman kendi hevalarına* uymayan bir resul geldiyse, bir kısmını yalanlıyor ve bir kısmını da öldürüyorlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsrailoğullarından söz aldık, onlara resuller gönderdik. Ama bir resul onlara, ne zaman hoşlanmadıkları bir şey getirse, kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ne zaman bir elçi, onlara hoşlarına gitmeyen bir şey getirmiş olsa, bir bölümünü yalanladılar; bir bölümünü de öldürdüler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu, Biz İsrailoğulları'ndan söz almış ve kendilerine elçiler göndermiştik. Elçi(ler) onların hoşlanmadığı bir mesajla geldiği zaman bir kısmını yalanladılar bir kısmını ise öldürdüler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki biz, İsrailoğullarının kesin sözlerini almış da onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir resul onlara nefislerinin hoşlanmadığı birşeyi getirdiyse bir kısmını yalanladılar; bir kısmını da öldürüyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz İsrailoğullarından kesin söz almış (misak) ve onlara elçiler göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, Biz İsrailoğullarından teminat aldık ve kendilerine peygamberler gönderdik. Canlarının istemediği bir hükümle bir peygamber geldikçe, bir takımına yalancı dediler bir takımını da öldürüyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, biz İsrailoğullarından kesin bir taahhüt almış ve onlara elçiler göndermiştik: (ama) ne zaman bir elçi, onlara hoşlanmadıkları bir şey getirdiyse (isyan ettiler:) o (elçi)lerin bir kısmını yalanladılar, diğerlerini de öldürdüler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için Beni İsrailin misakını aldık ve kendilerine Resuller gönderdik, canlarının istemediği bir hukmile bir Resul geldikçe onlara bir takımına yalancı dediler, bir takımını da öldürüyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun, biz İsrail oğullarından söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ne zaman bir elçi onlara canlarının istemediği bir şey getirdiyse (gelen elçilerin) bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz İsrailoğullarından misak almış ve onlara elçiler göndermiştik. Onlara ne zaman nefslerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz İsrail oğullarından sapasağlam te'minat almış, onlara peygamberler göndermişizdir. Ne zaman bir peygamber, kendilerine canlarının hoşlanmayacağı bir şey'i getirdiyse bir takımını yalana çıkardılar, bir takımını da öldürdüler.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; İsrailoğullarından ahd almış ve onlara peygamberler göndermişizdir. Ne zaman bir peygamber, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyle gelmişse; bir kısmını yalanlamışlar, bir kısmını da öldürmüşlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyle bir peygamber onlara geldiğinde onların bir kısmını yalanlar ve bir kısmını da öldürürlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz İsrailoğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi, kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere "yalancı" diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun biz, İsrailoğullarının sözünü aldık ve onlara Rasuller irsal ettik! Onlara ne zaman benliklerinin hoşlanmayacağı bir şey ile bir Rasul gelse, kimini yalanladılar ve kimini de öldürdüler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullarından söz almış, onlara elçiler göndermiştik. Her ne zaman hoşlarına gitmeyen bir şeyle onlara bir elçi gittiyse bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürdüler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elbette İsrailoğulları'ndan söz aldık ve onlara rasuller gönderdik. Ne zaman kendi kuruntularına, arzu ve isteklerine uymayan bir rasul geldiyse, bir kısmını yalanlıyor ve bir kısmını da öldürüyorlardı.

 • Progressive Muslims

  We have taken the covenant of the Children of Israel and We sent to them Our messengers. Every time a messenger came to them with what their souls did not desire, a group of them they would reject, and a group of them they would kill.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We took an agreement of the children of Israel and sent to them messengers. Whenever a messenger came to them with what their souls desired not, a faction they denied, and a faction they killed,

 • Aisha Bewley

  We made a covenant with the tribe of Israel and We sent Messengers to them. Each time a Messenger came to them with something their lower selves did not desire, they denied some and they murdered others.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have taken a covenant from the Children of Israel, and we sent to them messengers. Whenever a messenger went to them with anything they disliked, some of them they rejected, and some they killed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We have taken the covenant of the Children of Israel and We sent to them Our messengers. Every time a messenger came to them with what their souls did not desire, a group of them they would reject, and a group of them they would kill.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have taken the covenant of the Children of Israel and We sent to them Our messengers. Every time a messenger came to them with what their minds did not desire, a group of them they would reject, and a group of them they would kill.