5. Maide suresi 76. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Allah'ı bırakıp, size bir yarar sağlamaya da bir zarar vermeye de gücü yetmeyen şeylere mi kulluk yapıyorsunuz? Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Bilen'dir."

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Kul e ta'budune min dunillahi ma la yemliku lekum darran ve la nef'a vallahu huves semiul alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: Allah'ı bırakıp size zarar ve yarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir; bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De, 'ALLAH'tan başka, size zarar ve yarar veremiyenlere mi tapıyorsunuz? ALLAH İşitir, Bilir.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Allah'ı bırakıp, size bir yarar sağlamaya da bir zarar vermeye de gücü yetmeyen şeylere mi kulluk yapıyorsunuz? Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Bilen'dir."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Size zararı veya faydası olmayacak birini Allah ile kendi aranıza koyup ona kulluk mu ediyorsunuz?" Allah, her şeyi dinleyen ve bilendir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Allah'tan başka ayrıca, size ne bir yitim ne de bir yarar veremeyecek olanlara da hizmet ediyorsunuz; öyle mi?" Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Allah dışında, size hiçbir zarar veremeyen ve yarar sağlamayan kimselere de mi tapıyorsunuz? Oysa yalnız Allah'tır her şeyi bütünüyle işiten, her şeyi tamamıyla bilen."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Söyle onlara: "Allah'ın yanında bir de, size zarar yahut yarar sağlama gücü olmayan şeylere mi kölelik/kulluk ediyorsunuz? Allah, en iyi duyan, en iyi bilenin ta kendisidir."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Size yarara da, zarara da güç yetirmeyen Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, işitendir, bilendir."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Siz Allah'ı bırakıp da size kendiliklerinden ne zarar ne de yarar verme gücü bulunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa herşeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Allahın yanı sıra size ne bir fayda sağlama ne de zarar verme gücü olmayan şeye mi taptınız? Oysa yalnız Allahtır her şeyi duyan, her şeyi bilen!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Ey Muhammed!) De ki: "Allah'ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki; ya daha siz Allahı bırakıyorsunuz da siz kendiliklerinden ne bir zarara, ne bir faideye malik olmayan şeylere mi tapıyorsunuz, halbuki Allah işiden, bilen ancak o.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Allah'ı bırakıp size ne zarar, ne de yarar vermeğe gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, işiten, bilendir (O'na tapmanız gerekmez mi?)."
Gültekin Onan
De ki: "Size yarara da, zarara da güç yetirmeyen, Tanrı'dan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Tanrı işitendir, bilendir."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Allahı bırakıp da size ne bir zarar, ne de bir faide yapmıya gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki (her şey'i) işiden, (her şey'i) bilen Allahın kendisidir".
İbni Kesir
De ki: Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar, ne de bir fayda veremeyecek birine mi ibadet ediyorsunuz? Halbuki Allah, Semi', Ali olanın kendisidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Siz Allah'ı bırakıp da size zarar da fayda da vermesi mümkün olmayan birine mi kulluk ediyorsunuz? Oysa Allah, hem işitendir, hem bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: Siz Allah'tan başka, size ne zarar, ne de fayda vermeye gücü yetmeyen aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Allah dununda, sizin için bir zarar veya faydası olmayanlara mı kulluk ediyorsunuz? Allah 'HU'dur; Semi' ve Aliym. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "Would you worship beside GOD powerless idols who can neither harm you, nor benefit you? GOD is Hearer, Omniscient."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Do you serve other than God what cannot harm you or benefit you?" God is the Hearer, the Knower.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Do you serve other than God what cannot harm you or benefit you?" God is the Hearer, the Knower.
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 etea'budune: mi tapıyorsunuz? عبد
3 min:
4 duni: bırakıp دون
5 llahi: Allah'ı
6 ma: şeylere
7 la:
8 yemliku: gücü yetmeyen ملك
9 lekum: size
10 derran: zarar vermeye ضرر
11 ve la: ve
12 nef'an: fayda vermeğe نفع
13 vallahu: Allah
14 huve: odur ki
15 s-semiu: işitendir سمع
16 l-alimu: bilendir علم