5. Maide suresi 77. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Ey Kitap Ehli! Gerçeğin dışına çıkarak, dininizin sınırlarını ihlal etmeyin. Daha önce sapan ve birçoğunu saptıran ve düzgün yoldan sapmış olan bir toplumun kuruntu ve tutkularına uymayın.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ
Kul ya ehlel kitabi, la taglu fi dinikum gayral hakkı ve la tettebi'u ehvae kavmin kad dallu min kablu ve edallu kesiran ve dallu an sevais sebil.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayınız. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayınız."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De, 'Kitaplılar, dininiz konusunda gerçeğin ötesine gitmeyin. Daha önce sapan, çok kimseyi de saptıran, böylece doğru yolu kaybeden bir topluluğun heveslerini izlemeyin.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Ey Kitap Ehli! Gerçeğin dışına çıkarak, dininizin sınırlarını ihlal etmeyin. Daha önce sapan ve birçoğunu saptıran ve düzgün yoldan sapmış olan bir toplumun kuruntu ve tutkularına uymayın.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Ey Ehl-i Kitap!* Dininizde aşırılık yapmayın. Evvelce sapmış, birçoklarını da saptırmış bir topluluğun hevasına uymayın. Onlar, doğru yoldan sapmışlardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Ey kitap halkı! Dininizde, haksızlıkla aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, çoğunu da saptırmış ve gerçeğin yolundan şaşmış bir toplumun tutkularına kapılmayın!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ey Kitap Ehli! Akidenizde hakikatin sınırlarını çiğnemeyin. Daha önce kendileri sapmış, bir çoklarını da saptırmış olan ve yoldan çıkmakta hala direnen bir topluluğun keyfi yargılarına uymayın!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Ey Ehlikitap! Dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Ey kitap Ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun heva (istek ve tutku)larına uymayın."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Ey kitap verilenler, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve bundan önce şaşmış, birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin keyifleri ardından gitmeyin!"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Ey İncilin takipçileri! İnançlarınız(ın içerdiği hakikat)in sınırları(nı) ihlal etmeyin; ve daha önce kendileri sapmış olup bir çoğunu da saptırmış olan ve doğru yoldan hala sapmakta devam eden bir topluluğun mesnetsiz görüşlerine uymayın."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: ey ehli kitab! dininizde haksız ifrata dalmayın, bundan evvel şaşmış, bir çoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin hevaları ardından gitmeyin
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Ey Kitap ehli, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve önceden sapmış, birçoğunu da saptırmış, düz yoldan şaşmış bir milletin keyiflerine uymayın!"
Gültekin Onan
De ki: "Ey kitap ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun hevalarına uymayın."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Ey ehl-i kitab, dininizde haksız yere haddi aşmayın. Bundan evvel hakikaten hem kendileri sapmış, hem bir çoğunu sapdırmış ve (haala da) dümdüz yoldan ayrılıb sapagelmiş bir kavmin heva (ve heve) sine uymayın".
İbni Kesir
De ki: Ey Ehl-i Kitab; dininizde haksız yere haddi aşmayın, daha önce hem kendi sapmış hem de birçoğunu saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin heveslerine uymayın.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Ey kitap ehli, dininizde haksız olarak taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıklığa düşmüş, çoğunu saptıran ve doğru yoldan sapan bir toplumun heveslerine uymayın.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Ey Ehl-i kitap! Dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem bir çok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan birtakım kimselerin heva ve hevesine uymayın.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Ey Ehl-i Kitap. . . Dininizde, haksız olarak ölçüyü kaçırıp haddi aşmayın. . . Daha önce birçoğunu saptırmış ve yolun merkezinden sapmış bir kavmin boş hayallerine tabi olmayın!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "O people of the scripture, do not transgress the limits of your religion beyond the truth, and do not follow the opinions of people who have gone astray, and have misled multitudes of people; they are far astray from the right path."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "O people of the Book, do not overstep in your system other than the truth, and do not follow the desires of a people who have been misguided before, and they misguide many; and they strayed from the right path."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "O followers of the book, do not be extreme in your system other than the truth, and do not follow the desires of a people who have been misguided before, and they misguide many; and they strayed from the right path."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 ya ehle: ehli اهل
3 l-kitabi: Kitap كتب
4 la:
5 teglu: aşırılığa dalmayın غلو
6 fi:
7 dinikum: dininizde دين
8 gayra: غير
9 l-hakki: haksız yere حقق
10 ve la:
11 tettebiu: ve uymayın تبع
12 ehva'e: keyiflerine هوي
13 kavmin: bir milletin قوم
14 kad: kesin olarak
15 dellu: sapmış ضلل
16 min:
17 kablu: önceden قبل
18 ve edellu: ve saptırmış ضلل
19 kesiran: birçoğunu da كثر
20 ve dellu: ve şaşmış ضلل
21 an: -ndan
22 seva'i: doğrusu- سوي
23 s-sebili: yolun سبل