5. Maide suresi 75. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İyi bilin ki, Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir rasuldür. Ondan önce çok rasuller gelip geçti. O'nun annesi çok dürüsttür. İkisi de diğer insanlar gibi yer, içerlerdi. Onlar için ayetleri* nasıl açıkladığımıza bak ve sonra nasıl döndürüldüklerini* gör.

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
Melmesihubnu meryeme illa resul, kad halet min kablihir rusul ve ummuhu sıddikah kana ye'kulanit taam unzur keyfe nubeyyinu lehumul ayati summenzur enna yu'fekun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Meryem oğlu Mesih, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Annesi de dosdoğruydu. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara nasıl ayetlerimizi açıklıyoruz, sonra bak nasıl haktan çevriliyorlar?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Meryem oğlu Mesih elçiden başka bir şey değildi. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmişti. Annesi de doğru sözlüydü. Her ikisi de yemek yerdi. Ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza dikkat et de buna rağmen nasıl da yüz çevirmekte olduklarını gör!
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İyi bilin ki, Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir rasuldür. Ondan önce çok rasuller gelip geçti. O'nun annesi çok dürüsttür. İkisi de diğer insanlar gibi yer, içerlerdi. Onlar için ayetleri* nasıl açıkladığımıza bak ve sonra nasıl döndürüldüklerini* gör.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Meryem oğlu Mesih sadece Elçi'dir. Ondan önce gelmiş elçiler de vardır. Annesi ise doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Şimdi sen şu ayetleri nasıl açıkladığımıza bak; bir de onların nasıl yanlışa sürüklendiklerine bak.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Meryem Oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi de doğruyu söylerdi; ikisi de yemek yerlerdi. Ayetlerimizi, onlara nasıl açıklıyoruz bak? Sonra bak, nasıl çevriliyorlar?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir; ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi iffetliydi; her ikisi de bildik yiyeceklerle beslenen (ölümlü insanlardı). Bak, Biz mesajları onlara nasıl açıklıyoruz; ve yine bak, onlar hakikati nasıl tersyüz ediyorlar!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Meryem'in oğlu Mesih, bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Onun annesi de özü-sözü doğru biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl açıklıyoruz onlara ayetleri! Sonra bak, nasıl gerisin geri çevriliyorlar!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Meryem'in oğlu Mesih yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de bir çok peygamberler gelip geçti. Annesi de gayet doğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetlerimizi nasıl açık anlatıyoruz! Sonra da nasıl çevrildiklerine bir bak!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir: (Diğer) bütün peygamberler ondan önce gelip geçti; onun annesi, hakikatten asla sapmamış olan biriydi; ve onların ikisi de (diğer ölümlüler gibi) yiyecekle beslenirdi.Bak, bu mesajları onlara nasıl açıkladık: ve sonra bak, nasıl ters yüz olmuştur onların zihinleri!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Meryemin oğlu Mesih başka bir şey değil, sade bir Resuldür, kendisinden evvel de bir çok Resuller geçti, anası da gayet doğru bir kadın, ikisi de yemek yerlerdi, bak biz ayetlerimizi onlara nasıl açık anlatıyoruz? Sonra da bak onlar nasıl çeviriliyorlar?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğruydu. İkisi de yemek yerlerdi. (Yaşamak için yemeğe muhtaç olan nasıl tanrı olabilir?) Bak, onlara nasıl ayetleri açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) çevriliyorlar!?
Gültekin Onan
Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) Bir bak, onlar ise nasıl çevriliyorlar?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Meryem oğlu Mesih (İsa) bir peygamberden başka (bir şey) değildir. Ondan evvel de peygamberler gelib geçmişdir. Anası çok saadık bir kadındı. İkisi de (birer kul ve beşer olarak) yemek yerlerdi. Bak, biz ayetleri onlara nasıl apaçık bildiriyoruz. Sonra da bak onlar nasıl (hakıykatden) çevriliyorlar.
İbni Kesir
Meryem oğlu Mesih, Peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Annesi de dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bak. Sonra da bak ki; nasıl yüz çeviriyorlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Meryem oğlu Mesih, peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Onun annesi de dosdoğru/çok sadık idi. İkisi de yemek yerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onların nasıl yüz çevirdiğine bak!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir Resuldür. Nitekim ondan önce de bir çok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et: Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Meryemoğlu Mesih sadece bir Rasuldür. . . Ondan önce de Rasuller gelip geçti! Onun annesi sıddikadır (hakikati görüp şüphesiz tasdik etmiş olan)! İkisi de yemek yerlerdi (beşerdi)!. . İşaretleri onlara nasıl açıkladığımıza bir bak! Sonra bak, nasıl gerçekten sapıyorlar!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The Messiah, son of Mary, is no more than a messenger like the messengers before him, and his mother was a saint. Both of them used to eat the food. Note how we explain the revelations for them, and note how they still deviate!
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The Messiah, son of Mary, is no more than a messenger; like whom messengers have passed away; and his mother was trustworthy, they used to eat the food. See how We clarify the signs for them, then see how they deviate.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The Messiah son of Mary, was no more than a messenger; like the messengers before him. His mother was trustworthy, and they used to eat the food. See how We clarify the signs for them, then see how they deviate.
# Kelime Anlam Kök
1 ma: değildir
2 l-mesihu: Mesih
3 bnu: oğlu بني
4 meryeme: Meryem
5 illa: ancak
6 rasulun: bir elçidir رسل
7 kad: muhakkak
8 halet: gelip geçmiştir خلو
9 min:
10 kablihi: ondan önce de قبل
11 r-rusulu: elçiler رسل
12 ve ummuhu: ve annesi de امم
13 siddikatun: dosdoğruydu صدق
14 kana: ikisi de كون
15 ye'kulani: yerlerdi اكل
16 t-taaame: yemek طعم
17 unzur: bak نظر
18 keyfe: nasıl كيف
19 nubeyyinu: açıklıyoruz بين
20 lehumu: onlara
21 l-ayati: ayetleri ايي
22 summe: sonra
23 unzur: bak نظر
24 enna: nasıl اني
25 yu'fekune: çevriliyorlar افك