Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İyi bilin ki, Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir resuldür. Ondan önce de resuller gelip geçti. O'nun annesi çok dürüsttür. İkisi de diğer insanlar gibi yer, içerlerdi. Onlar için ayetleri nasıl açıkladığımıza bak ve sonra nasıl döndürüldüklerini gör.

مَا الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُۜ وَاُمُّهُ صِدّ۪يقَةٌۜ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَۜ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُونَ
Melmesihubnu meryeme illa resul, kad halet min kablihir rusul ve ummuhu sıddikah kana ye'kulanit taam unzur keyfe nubeyyinu lehumul ayati summenzur enna yu'fekun.
#kelimeanlamkök
1madeğildir
2l-mesihuMesih
3bnuoğluبني
4meryemeMeryem
5illaancak
6rasulunbir elçidirرسل
7kadmuhakkak
8haletgelip geçmiştirخلو
9min
10kablihiondan önce deقبل
11r-rusuluelçilerرسل
12ve ummuhuve annesi deامم
13siddikatundosdoğruyduصدق
14kanaikisi deكون
15ye'kulaniyerlerdiاكل
16t-taaameyemekطعم
17unzurbakنظر
18keyfenasılكيف
19nubeyyinuaçıklıyoruzبين
20lehumuonlara
21l-ayatiayetleriايي
22summesonra
23unzurbakنظر
24ennanasılاني
25yu'fekuneçevriliyorlarافك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Meryem oğlu Mesih, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Annesi de dosdoğruydu. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara nasıl ayetlerimizi açıklıyoruz, sonra bak nasıl haktan çevriliyorlar?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Meryem oğlu Mesih (İsa) sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler elbette geçmiştir. Annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi.* Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz; sonra bak ki nasıl da (gerçeklerden) döndürülüyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meryem oğlu Mesih elçiden başka bir şey değildi. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmişti. Annesi de doğru sözlüydü. Her ikisi de yemek yerdi. Ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza dikkat et de buna rağmen nasıl da yüz çevirmekte olduklarını gör!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İyi bilin ki, Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir resuldür. Ondan önce de resuller gelip geçti. O'nun annesi çok dürüsttür. İkisi de diğer insanlar gibi yer, içerlerdi.* Onlar için ayetleri* nasıl açıkladığımıza bak ve sonra nasıl döndürüldüklerini* gör.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Meryem oğlu Mesih sadece Elçi'dir. Ondan önce gelmiş elçiler de vardır. Annesi ise doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Şimdi sen şu ayetleri nasıl açıkladığımıza bak; bir de onların nasıl yanlışa sürüklendiklerine bak.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Meryem Oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi de doğruyu söylerdi; ikisi de yemek yerlerdi. Ayetlerimizi, onlara nasıl açıklıyoruz bak? Sonra bak, nasıl çevriliyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir; ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi iffetliydi; her ikisi de bildik yiyeceklerle beslenen (ölümlü insanlardı). Bak, Biz mesajları onlara nasıl açıklıyoruz; ve yine bak, onlar hakikati nasıl tersyüz ediyorlar!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Meryem'in oğlu Mesih, bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Onun annesi de özü-sözü doğru biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl açıklıyoruz onlara ayetleri! Sonra bak, nasıl gerisin geri çevriliyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Meryem'in oğlu Mesih yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de bir çok peygamberler gelip geçti. Annesi de gayet doğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetlerimizi nasıl açık anlatıyoruz! Sonra da nasıl çevrildiklerine bir bak!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir: (Diğer) bütün peygamberler ondan önce gelip geçti; onun annesi, hakikatten asla sapmamış olan biriydi; ve onların ikisi de (diğer ölümlüler gibi) yiyecekle beslenirdi.Bak, bu mesajları onlara nasıl açıkladık: ve sonra bak, nasıl ters yüz olmuştur onların zihinleri!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Meryemin oğlu Mesih başka bir şey değil, sade bir Resuldür, kendisinden evvel de bir çok Resuller geçti, anası da gayet doğru bir kadın, ikisi de yemek yerlerdi, bak biz ayetlerimizi onlara nasıl açık anlatıyoruz? Sonra da bak onlar nasıl çeviriliyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğruydu. İkisi de yemek yerlerdi. (Yaşamak için yemeğe muhtaç olan nasıl tanrı olabilir?) Bak, onlara nasıl ayetleri açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) çevriliyorlar!?

 • Gültekin Onan

  Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) Bir bak, onlar ise nasıl çevriliyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Meryem oğlu Mesih (İsa) bir peygamberden başka (bir şey) değildir. Ondan evvel de peygamberler gelib geçmişdir. Anası çok saadık bir kadındı. İkisi de (birer kul ve beşer olarak) yemek yerlerdi. Bak, biz ayetleri onlara nasıl apaçık bildiriyoruz. Sonra da bak onlar nasıl (hakıykatden) çevriliyorlar.

 • İbni Kesir

  Meryem oğlu Mesih, Peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Annesi de dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bak. Sonra da bak ki; nasıl yüz çeviriyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Meryem oğlu Mesih, peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Onun annesi de dosdoğru/çok sadık idi. İkisi de yemek yerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onların nasıl yüz çevirdiğine bak!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir Resuldür. Nitekim ondan önce de bir çok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et: Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Meryemoğlu Mesih sadece bir Rasuldür.. . Ondan önce de Rasuller gelip geçti! Onun annesi sıddikadır (hakikati görüp şüphesiz tasdik etmiş olan)! İkisi de yemek yerlerdi (beşerdi)!. . İşaretleri onlara nasıl açıkladığımıza bir bak! Sonra bak, nasıl gerçekten sapıyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meryem oğlu Mesih elçiden başka bir şey değildi. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmişti. Annesi de doğru sözlüydü. Her ikisi de yemek yerdi. Ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza dikkat et de buna rağmen nasıl da yüz çevirmekte olduklarını gör!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İyi bilin ki, Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir rasuldür. Ondan önce çok rasuller gelip geçti. O'nun annesi çok dürüsttür. İkisi de diğer insanlar gibi yer, içerlerdi. Onlar için ayetleri* nasıl açıkladığımıza bak ve sonra nasıl döndürüldüklerini* gör.

 • Progressive Muslims

  The Messiah son of Mary, is no more than a messenger; like whom messengers have passed away; and his mother was trustworthy, they used to eat the food. See how We clarify the signs for them, then see how they deviate.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The Messiah, son of Mary, was but a messenger; messengers had passed away before him; and his mother was a woman of truth; they both ate food. See thou how We make plain the proofs to them; then see thou how they are deluded.

 • Aisha Bewley

  The Messiah, the son of Maryam, was only a Messenger, before whom other Messengers came and went. His mother was a woman of truth. Both of them ate food. See how We make the Signs clear to them! Then see how they are perverted!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Messiah, son of Mary, is no more than a messenger like the messengers before him, and his mother was a saint. Both of them used to eat the food. Note how we explain the revelations for them, and note how they still deviate!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Messiah, son of Mary, is no more than a messenger; like whom messengers have passed away; and his mother was trustworthy, they used to eat the food. See how We clarify the signs for them, then see how they deviate.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The Messiah son of Mary, was no more than a messenger; like the messengers before him. His mother was trustworthy, and they used to eat the food. See how We clarify the signs for them, then see how they deviate.