Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onun yanına geldiklerinde, "Selam." dediler. "Selam, tanınmayan topluluk." dedi.

اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماًۜ قَالَ سَلَامٌۚ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
İz dehalu aleyhi fe kalu selama, kale selam, kavmun munkerun.
#kelimeanlamkök
1izbir zaman
2dehalugirmişlerdiدخل
3aleyhionun yanına
4fe kaluve demişlerdiقول
5selamenselamسلم
6kalededi kiقول
7selamunselamسلم
8kavmunbir topluluk(sunuz)قوم
9munkerunetanınmamışنكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, İbrahim'in yanına girip selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden "Bunlar yabancılar" demişti.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani onlar (İbrahim'in) yanına girmiş ve "Selam!" demişlerdi. (İbrahim de) "Selam!" demiş, "(Bunlar) yabancı bir topluluk!" (diye içinden geçirmişti).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun huzuruna girmişlerdi ve "Selam (barış)" demişlerdi. O da, "Selam size, yabancılar!" demişti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onun yanına geldiklerinde, "Selam." dediler. "Selam, tanınmayan topluluk." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hani yanına girmiş, "Selam!" demişlerdi. O (İbrahim): "Size de selam, tuhaf bir topluluksunuz" demişti.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onun yanına girdiklerinde; "Selam!" dediler. "Selam yabancılar!" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani, (elçiler) İbrahim'in huzuruna girmişler ve "(Sana) selam olsun!" demişlerdi de, o da, "(Size de) selam olsun!" demiş ve (içinden) "Bunlar tanımadık kimseler" diye geçirmişti.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, İbrahim'in yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. İbrahim: "Selam! Tanınmayan bir topluluk bu." demişti.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani, yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "(Haklarında bilgim olmayan) Yabancı bir topluluk."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yanına girdikleri vakit: "Selam!" dediler. O da: "Selam! Görülmedik bir topluluk" dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O (semavi elçi)ler İbrahim'e gelip ona selam verdiklerinde, "(Size de) selam olsun!" demişti; (ve kendi kendine,) "Bunlar, yabancı kimseler!" (diye düşünmüştü.)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selam olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selam olsun." demiş, "Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O vakıt ki üzerine girdiler de "selam" dediler. "Selam, görülmedik bir kavım" dedi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman onun yanına girmişler: "Selam" demişlerdi. "Selam, dedi, (siz) tanınmamış bir topluluk(sunuz)."

 • Gültekin Onan

  Hani yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "Münker bir kavim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani bunlar, onun yanına girmişlerdi de "Selam" demişlerdi. (İbrahim de) "selam" demiş (selam ile mukaabele etmiş), "(Bunlar) tanınmamış bir zümre" demişdi.

 • İbni Kesir

  Hani onlar, yanına girip; selam sana, demişlerdi de; selam, demişti. Tanınmamış bir zümre.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hani O'nun yanına girmişler: "Selam" demişlerdi. O da: -Selam ey yabancılar!" demişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar yanına varınca: "Selam!" dediler. O da: "Size de Selam!" diye cevap verdi, ama içinden: "Bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşaallah!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Onun yanına girdiklerinde: "Selam" dediler.. . (İbrahim de): "Selam" dedi. . . "Rastlanmadık birileri (diye düşündü). "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun huzuruna girmişlerdi ve 'Selam (barış)' demişlerdi. O da, 'Selam size, yabancılar!' demişti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onun yanına geldiklerinde, "Selam." dediler. "Selam, tanınmayan topluluk." dedi.

 • Progressive Muslims

  When they entered upon him, they said: "Peace. " He said: "Peace to a people unknown!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When they entered upon him and said: “Peace!” he said: “Peace, people unknown!”

 • Aisha Bewley

  When they entered his dwelling and said, ‘Peace!’ he said, ‘Peace, to people we do not know. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They visited him, saying, "Peace." He said, "Peace to you, strangers!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  When they entered upon him, they said: "Peace." He said: "Peace to a people unknown!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When they entered upon him, they said, "Peace." He said, "Peace to a people unknown!"