Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların durumu, kendilerinden yakın zaman öncesinde yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır.

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Kemeselillezine min kablihim kariben zaku ve bale emrihim ve lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1kemeselidurumu gibidirمثل
2ellezinekimselerin
3min
4kablihimkendilerinden öncekiقبل
5karibenyakın zamanقرب
6zakutadmışlardırذوق
7vebalevebaliniوبل
8emrihimyaptıklarınınامر
9velehumve onlar için vardır
10azabunbir azabعذب
11elimunacıklıالم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onların durumu, kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanlara benzemektedir. Onlara acıklı bir azap vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Onların durumu), kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların örneği gibidir. Onlara elem verici bir azap vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar, işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı hak etmişlerdi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onların durumu, kendilerinden yakın zaman öncesinde yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunların davranışı, kendilerinden kısa bir süre önce yaptıklarının cezasını tadanların davranışı gibidir. Bunların da hak ettiği acıklı bir azaptır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kendilerinden kısa bir süre önce yaptıklarının karşılığını tatmış olanlara benziyorlar. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Onların akıbeti de), kendilerinden hemen önce yaptıklarının acısını tadanların akıbetine benzeyecektir; dahası onları can yakıcı bir azap beklemektedir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kendilerinden biraz önce günahlarının vebalini tadanlara benziyorlar. Acı bir azap var onlara...

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerinden önce yakın geçmişte olanların durumu gibi; onlar, yaptıklarının sonucunu tadmışlardır. Onlara acı bir azab vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
(Onların durumu) kendilerinden az öncekiler gibidir ki, yaptıklarının cezasını tattılar, ayrıca onlara acı bir azap vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Ey müminler, düşmanlarınızın her ikisinin akibeti de) onlardan kısa bir süre önce, kendi yaptıklarından doğan felaketi tatmış olanlar(ınki) gibi (olacak)tır ve onları (öteki dünyada daha şiddetli) bir azap beklemektedir;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onların durumu, kendilerinden az öncekilerin (Mekkeli müşriklerin) durumu gibidir. Onlar (Bedir'de) yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara (Ahirette de) elem dolu bir azap vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yakında önlerinden geçenler gibi ki emirlerinin vebalini tattılar, daha da onlara elim bir azab var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Onların durumu), kendilerinden az önce, yaptıklarının vebalini tatmış olan, ahirette de kendileri için acı bir azab bulunan kimselerin durumu gibidir.

Gültekin Onan
Kendilerinden önce yakın geçmişte olanların durumu gibi; onlar, buyruklarının / buyrultularının sonucunu tatmışlardır. Onlara acı bir azab vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Onların) haali kendilerinden az öncekiler (in haali) gibidir ki onlar, yapdıklarının kötü aakıbetini (dünyada) tatmışlardır. Onlar için (ahiretde de) çetin bir azab vardır.

İbni Kesir
Kendilerinden az önce geçmiş ve işlerin vebalini tatmış olanların durumu gibidir. Onlar için elim bir azab vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar, kendilerinden az önce, yaptıklarının cezasını tadan kimseler gibidir. Onlar için acı bir azap vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce, yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Bu Yahudilerin misali) kendilerinden yakın (zaman) önce (Bedir'de) işlerinin vebalini tatmış ve kendileri için (sonsuz gelecekte) feci bir azap olan kimselerin meseli gibidir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar, işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı haketmişlerdi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onların durumu, kendilerinden yakın zaman öncesinde yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Their fate is the same as their counterparts who preceded them. They suffered the consequences of their decisions. They have incurred a painful retribution.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Like the example of those who preceded them. They suffered the consequences of their decisions. They have incurred a painful retribution.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Like the example of those who preceded them. They suffered the consequences of their decisions. They have incurred a painful retribution.