Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
#kelimeanlamkök
1la
2tudrikuhuO'nu görmezدرك
3l-ebsarugözlerبصر
4vehuveve O
5yudrikugörürدرك
6l-ebsaragözleriبصر
7ve huveve O
8l-letifulatiftirلطف
9l-habiruherşeyi haber alandırخبر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Gözler O'nu idrak edemez (göremez);
*
(oysa) O, gözleri idrak eder (görür). O derin bilgi sahibidir, haberdardır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Gözler O'na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O'nu, gözler kavrayamaz. Oysa O, tüm gözlere erişir. Çünkü O, En İnce Ayrıntılarla Gerçekleştirendir; Haberlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur O'nu kuşatamaz, fakat O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çepeçevre kuşatır: Yalnızca O'dur her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latif'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habir'dir, her şeyden haberdardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O'nu gözler algılamaz, O ise bütün gözleri idrak eder. O öyle latif ve öyle herşeyden haberdardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur Onu kuşatamaz, halbuki O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çevreleyip kuşatır: zira yalnız Odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez olan, her şeyden haberdar bulunan.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
onu gözler idrak etmez, gözleri o idrak eder, öyle latif öyle habir o

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez veya lutuf sahibi), herşeyi haber alandır.

Gültekin Onan
Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ona gözler erişemez. O (nun ilmi) ise bütün gözleri ihaata eder. O, (kulları hakkında) gerçek rıfk-u lutf saahibidir. (Her şeyden de) haberdardır.

İbni Kesir
Gözler; O'na erişemez. O ise, bütün gözlere erişir. Ve O; Latif, Habir'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Gözler O'nu idrak edemez. O, gözleri idrak eder. O, lütfedendir, haberdar olandır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder.(Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan) latif ve habir O'dur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ebsar (görme - değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HU"; Latiyf'tir, Habiyr'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Gözler O'na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

Rashad Khalifa The Final Testament
No visions can encompass Him, but He encompasses all visions. He is the Compassionate, the Cognizant.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The eyesight cannot reach Him, yet He can reach all eyesight; and He is the Subtle, the Expert.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The eyesight cannot reach Him, yet He can reach all eyesight; and He is the Subtle, the Ever-aware.

2022 © Açık Kuran