6. Enam suresi 104. ayet

/ 165
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Rabb'inizden size idrak etme yeteneği* verilmiştir. Kim gerçeği görürse* kendi yararınadır, kim de gerçeği görmezse* kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ
Kad caekum basairu min rabbikum fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha, ve ma ene aleykum bi hafiz.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler/idrak kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Rabb'inizden size idrak etme yeteneği* verilmiştir. Kim gerçeği görürse* kendi yararınadır, kim de gerçeği görmezse* kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Rabbinizden size göstergeler (basiretler) geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben sizi koruyacak değilim.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Gerçek şu ki, Efendinizden, size aydınlanma kaynağı gelmiştir. Artık, kim görmek isterse, kendi yararına; kim körlük ederse, kendi yitimine yönelik olacaktır. Ben, sizin üzerinize gözetmen değilim!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Doğrusu, Rabbinizden size (vahiy gibi) bir bilinç kaynağı gelmiştir. Artık kim (vahyin gösterdiği hakikati) görmek isterse kendi lehine, kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhinedir. Ben sizi engelleyecek değilim.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Gerçekten Rabbinizden size birçok deliller geldi, artık kim gözünü açarak onları görürse kendi lehine, kim de körlük ederse, kendi aleyhinedir. Ve o durumda ben sizin bekçiniz değilim.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Şimdi Rabbinizden size (bu ilahi kelam yoluyla) anlama ve kavrama araçları verilmiştir. O halde, kim görmek isterse kendi lehine, ve kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhine davranmış olur. Ve (kalbi katılaşmış olanlara de ki): "Ben sizin bekçiniz değilim!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hakıkat Rabbınızdan size bir çok basıretler geldi artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir ve o halde ben size karşı muhafız değilim
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu size Rabbinizden basiretler geldi. Artık kim (gerçeği) görürse yararı kendisine, kim de (gerçeğe karşı) kör olursa zararı kendisinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim.
Gültekin Onan
Gerçek şu ki size rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinize gözetleyici değilim.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Size Rabbinizden muhakkak basıyretler gelmişdir. Artık kim (onlarla hakkı) görür (ve iman eder) se kendi lehine, kim (ondan) kör kalırsa o da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekci değilim.
İbni Kesir
Doğrusu size, Rabbınızdan basiretler gelmiştir. Kim, onları görürse; kendi lehine, kim de körlük ederse; kendi aleyhinedir. Ve ben, sizin üzerinize bir bekçi değilim.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Size Rabbinizden apaçık deliller gelmiştir. Her kim bunları görürse kendisi içindir. Kim de körlük ederse aleyhinedir. Yoksa ben, sizin üzerinizde bir bekçi değilim.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. (Sen de ki:) "Ben sizin üzerinizde bekçi değilim."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Gerçek şu ki, size Rabbinizden değerlendirilesi deliller gelmiştir. . . Kim basiretiyle gelenleri değerlendirirse kendi lehine, kim de basiretsiz olursa kendi aleyhinedir. . . Ben, üzerinize muhafız değilim!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Enlightenments have come to you from your Lord. As for those who can see, they do so for their own good, and those who turn blind, do so to their own detriment. I am not your guardian.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
"Visible proofs have come to you from your Lord; so whoever can see, does so for himself, and whoever is blinded, will be such. I am not a watcher over you."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"Visible proofs have come to you from your Lord; so whoever can see, does so for himself, and whoever is blinded, does the same. I am not a guardian over you."
# Kelime Anlam Kök
1 kad: doğrusu
2 ca'ekum: size geldi جيا
3 besairu: basiretler بصر
4 min: -den
5 rabbikum: Rabbiniz- ربب
6 femen: artık kim
7 ebsara: görürse بصر
8 felinefsihi: (yararı) kendisinedir نفس
9 ve men: ve kim de
10 amiye: kör olursa عمي
11 fealeyha: (zararı) kendisinedir
12 ve ma: ve değilim
13 ena: ben
14 aleykum: sizin üzerinize
15 bihafizin: bekçi حفظ