Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'inizden size basiret verilmiştir. Kim gerçeği görürse kendi yararınadır, kim de gerçeği görmezse kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ
Kad caekum basairu min rabbikum fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha, ve ma ene aleykum bi hafiz.
#kelimeanlamkök
1kaddoğrusu
2ca'ekumsize geldiجيا
3besairubasiretlerبصر
4min-den
5rabbikumRabbiniz-ربب
6femenartık kim
7ebsaragörürseبصر
8felinefsihi(yararı) kendisinedirنفس
9ve menve kim de
10amiyekör olursaعمي
11fealeyha(zararı) kendisinedir
12ve mave değilim
13enaben
14aleykumsizin üzerinize
15bihafizinbekçiحفظ

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler/idrak kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(De ki:) "Elbette size Rabbiniz tarafından öngörüler
*
gelmiştir. Artık kim (gerçeği) görürse yararı kendisine, kim de kör davranırsa zararı kendisinedir. Ben üzerinize asla bekçi değilim."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Efendinizden size aydınlatıcı belgeler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Rabb'inizden size basiret
*
verilmiştir. Kim gerçeği görürse
*
kendi yararınadır, kim de gerçeği görmezse
*
kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Rabbinizden size göstergeler (basiretler) geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben sizi koruyacak değilim.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Gerçek şu ki, Efendinizden, size aydınlanma kaynağı gelmiştir. Artık, kim görmek isterse, kendi yararına; kim körlük ederse, kendi yitimine yönelik olacaktır. Ben, sizin üzerinize gözetmen değilim!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Doğrusu, Rabbinizden size (vahiy gibi) bir bilinç kaynağı gelmiştir. Artık kim (vahyin gösterdiği hakikati) görmek isterse kendi lehine, kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhinedir. Ben sizi engelleyecek değilim.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Gerçekten Rabbinizden size birçok deliller geldi, artık kim gözünü açarak onları görürse kendi lehine, kim de körlük ederse, kendi aleyhinedir. Ve o durumda ben sizin bekçiniz değilim.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Şimdi Rabbinizden size (bu ilahi kelam yoluyla) anlama ve kavrama araçları verilmiştir. O halde, kim görmek isterse kendi lehine, ve kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhine davranmış olur. Ve (kalbi katılaşmış olanlara de ki): "Ben sizin bekçiniz değilim!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hakıkat Rabbınızdan size bir çok basıretler geldi artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir ve o halde ben size karşı muhafız değilim

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Doğrusu size Rabbinizden basiretler geldi. Artık kim (gerçeği) görürse yararı kendisine, kim de (gerçeğe karşı) kör olursa zararı kendisinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki size rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinize gözetleyici değilim.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Size Rabbinizden muhakkak basıyretler gelmişdir. Artık kim (onlarla hakkı) görür (ve iman eder) se kendi lehine, kim (ondan) kör kalırsa o da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekci değilim.

İbni Kesir
Doğrusu size, Rabbınızdan basiretler gelmiştir. Kim, onları görürse; kendi lehine, kim de körlük ederse; kendi aleyhinedir. Ve ben, sizin üzerinize bir bekçi değilim.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Size Rabbinizden apaçık deliller gelmiştir. Her kim bunları görürse kendisi içindir. Kim de körlük ederse aleyhinedir. Yoksa ben, sizin üzerinizde bir bekçi değilim.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. (Sen de ki:) "Ben sizin üzerinizde bekçi değilim."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Gerçek şu ki, size Rabbinizden değerlendirilesi deliller gelmiştir.. . Kim basiretiyle gelenleri değerlendirirse kendi lehine, kim de basiretsiz olursa kendi aleyhinedir. . . Ben, üzerinize muhafız değilim!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Rabb'inizden size idrak etme yeteneği
*
verilmiştir. Kim gerçeği görürse
*
kendi yararınadır, kim de gerçeği görmezse
*
kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

Rashad Khalifa The Final Testament
Enlightenments have come to you from your Lord. As for those who can see, they do so for their own good, and those who turn blind, do so to their own detriment. I am not your guardian.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"Visible proofs have come to you from your Lord; so whoever can see, does so for himself, and whoever is blinded, will be such. I am not a watcher over you."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Visible proofs have come to you from your Lord; so whoever can see, does so for himself, and whoever is blinded, does the same. I am not a guardian over you."