Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona yönelsin, ondan hoşlansınlar: yaptıkları şeyleri yapmaya devam etsinler.

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ
Ve li tesga ileyhi ef'idetullezine la yu'minune bil ahıreti ve li yerdavhu ve li yakterifu ma hum mukterifun.
#kelimeanlamkök
1velitesgave meyletsinصغو
2ileyhiona
3ef'idetukalbleriفاد
4ellezinekimselerin
5la
6yu'minuneinanmayan(ların)امن
7bil-ahiratiahireteاخر
8veliyerdevhuve ondan hoşlansınlarرضو
9veliyekterifuve işlemeğe devam etsinlerقرف
10ma
11humonların
12mukterifuneişledikleri suçlarıقرف

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Ahirete inanmayanların kalpleri, yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ahirete inanmayanların kalpleri ona (yaldızlı söze) kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye (böyle yaparlar).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ahiret onaylamayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye...

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona
*
yönelsin, ondan hoşlansınlar: yaptıkları şeyleri yapmaya devam etsinler.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunun bir sebebi de Ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diyedir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sonsuz yaşama inanmayanların yüreklerinin ona aldanması, ondan hoşlanması ve yapacaklarını yapmaları için böyledir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Zaten onların bundan amacı, ahirete inanmayanların gönüllerini o (yaldızla yalanlarla) çelmektir ki, berikiler ondan hoşlansınlar ve ulaşmak için çabaladıkları kötü sonuca ulaşabilsinler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ki ahirete inanmayanların gönülleri ona ısınsın, ondan hoşlansınlar, elde ettikleri şeylere sahip olmaya devam etsinler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan (bu yaldızlı ve içi çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve yüklenmekte olduklarını yüklenedursunlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de ahirete inanmayanların gönülleri o yaldızlı söze meyletsin, ondan hoşlansınlar ve onların işlediği günahları işlesinler diye yaldızlı söz fısıldarlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yine de, ahirete inanmayanların kalpleri Ona yönelebilsin ve Onda tatmin bulabilsinler diye, ayrıca ulaşabilecekleri (fazilet derecesi)ne ulaşabilsinler diye,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir de o yaldızlı lafa Ahırete inanmıyanların gönülleri aksın ve onu hoşlansınlar ve bu ele geçirmekte oldukları varidatı elde etsinler diye öyle yaparlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ki ahirete inanmayanların kalbleri o(nların yaldızlı sözleri)ne kansın, ondan hoşlansınlar ve onlar, işledikleri suçları işlemeğe devam etsinler.

Gültekin Onan
Bir de ahirete inanmayanların yürekleri (efidet) ona meyletsin de ondan (bu yaldızlı ve çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve yüklenmekte olduklarını yüklenedursunlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bir de (bu telkıyni) ahirete inanmazların gönülleri ona ağsın, ondan hoşlansınlar, kazanmakda oldukları (günahı) onlar ko-kazana dursunlar diye (yapar).

İbni Kesir
Bir de ahirete inanmayanların kalbleri ona meyletsin, ondan hoşlansınlar ve işlesinler diye.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ahirete inanmayanların kalpleri o sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri günahları işlemeye devam etsinler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bir de bu telkini, ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ta ki, geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin fuadları (Esma mana özelliklerini şuura yansıtıcılar - kalp nöronları) ona (aldatıcı bilgiye) meyletsin, ondan hoşlansınlar; (buna göre de) yapacaklarını yapmaya devam etsinler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ahirete inanmıyanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye...

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona
*
yönelsin, ondan hoşlansınlar: işledikleri suçları işlemeye devam etsinler.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
This is to let the minds of those who do not believe in the Hereafter listen to such fabrications, and accept them, and thus expose their real convictions.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
That is so the hearts of those who do not believe in the Hereafter will listen to it, and they will accept it, and they will take of it what they will.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
That is so the hearts of those who do not acknowledge the Hereafter will listen to it, and they will accept it, and they will take of it what they will.

2022 © Açık Kuran