Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o fısktır. Şeytanlar kendi evliyasına sizinle mücadele etmelerini vahyederler, eğer onlara uyarsanız kuşkusuz siz de müşriklerden olursunuz.

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
Ve la te'kulu mimma lem yuzkerismullahi aleyhi ve innehu le fısk, ve inneş şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yucadilukum ve in eta'tumuhum innekum le muşrikun.
#kelimeanlamkök
1ve la
2te'kuluyemeyinizاكل
3mimmaşeylerden
4lem
5yuzkerianılmayanlardanذكر
6ismuadıسمو
7llahiAllah'ın
8aleyhiüzerine
9ve innehuçünkü o
10lefiskunyoldan çıkmadırفسق
11ve inneve şüphesiz
12ş-şeyatineşeytanlarشطن
13leyuhunefısıldarlarوحي
14ila
15evliyaihimdostlarınaولي
16liyucadilukumsizinle mücadele etmeleriniجدل
17ve inve eğer
18etaa'tumuhumonlara uyarsanızطوع
19innekumşüphesiz siz de
20lemuşrikunemüşriklerden (olursunuz)شرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyiniz! Şüphesiz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Üzerine Allah'ın adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin! Şüphesiz ki o elbette yoldan çıkmaktır. Şüphesiz ki şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyeder (fısıldar)lar.
*
Onlara uyarsanız siz de müşrik olursunuz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Üzerinde ALLAH'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o, yoldan çıkmadır. Sapkınlar, sizinle tartışmaları için dostlarına vahiy eder. Onlara uyarsanız siz de ortak koşmuş olursunuz.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o fısktır.
*
Şeytanlar kendi evliyasına
*
sizinle mücadele etmelerini vahyederler
*
, eğer onlara uyarsanız kuşkusuz siz de müşriklerden olursunuz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kesilirken, sırf fasıklık olsun diye, Allah'ın adının anılmadığı kesin ise o hayvanlardan yemeyin
*
. Şeytanlar dostlarına, (bu gibi konularda) sizinle mücadele etmelerini fısıldarlar. Onlara uyarsanız kesinlikle müşrik olursunuz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Üzerine Allah'ın İsmi anılmamış şeylerden yemeyin. Çünkü bu, yoldan çıkmaktır. Aslında, şeytanlar, sizinle savaşım yapmaları için, kendi dostlarına gizlice çağrıda bulunurlar. Onları izlerseniz, kesinlikle siz de ortaklar koşanlar arasında olursunuz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Üzerine Allah'ın adı anılmayıp (başkasının adı anıldığı için) fısk olduğu muhakkak olan şeylerden yemeyin! Ve şeytanlar kendi dostlarına, sizi (iyi ve kötüyü belirleme konusunda) tartışmaya çekmeye telkin ederler; ve eğer onlara uyarsanız, hiç kuşkusuz siz Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmış olursunuz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbetteki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu fısk'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Üzerlerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin; çünkü o, kesinlikle Allah'ın emrinden çıkmaktır. Bununla birlikte şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışmaları için mutlaka telkinde bulunacaklardır. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bu nedenle, üzerinde Allahın adı anılmayan şeylerden yemeyin, zira bu gerçekten günahkarca bir davranış olur. Ve (insanların kalplerindeki) şeytani dürtüler, sahiplerine, sizi (neyin günah olduğu ve neyin olmadığı konusunda) tartışmaya çekmelerini fısıldarlar; ve eğer onlara uyarsan bil ki sen, Allahtan başka varlıklara veya güçlere ilahlı yakıştıranlar (gibi) olursun.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Üzerlerine Allah ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü o, kat'i bir fisktır, bununla beraber Şeytanlar kendi yararına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka telkınatta bulunacaklardır, eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriksinizdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Kesilirken) üzerine Allah'ın adı anılmayan(hayvan)lardan yemeyiniz! Çünkü o(nu yemek), yoldan çıkmadır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmelerini fısıldarlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de ortak koşanlar(gibi olur)sunuz.

Gültekin Onan
Üzerinde Tanrı'nın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu fısktır. Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz kuşkusuz siz de müşriklersiniz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Üzerlerine Allahın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu, muhakkak ki bir fıskdır. Filhakıyka şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına mutlakaa telkinlerde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şübhesiz ki siz de Allaha eş tanıyanlarsınızdır.

İbni Kesir
Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu; bir fısktır. Doğrusu, şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Şayet onlara itaat ederseniz; şüphesiz ki siz de müşrikler olursunuz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Bu, fasıklıktır. Şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Onlara uyarsanız, siz de müşriklerden olursunuz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin! Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar.Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Üzerine Allah İsmi zikredilmeyenden yemeyin. Zira o, kesinlikle fısktır (inancın bozulması)! Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler... Eğer onlara uyarsanız, kesinlikle siz de şirk koşanlardan olursunuz.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Üzerinde ALLAH'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o, yoldan çıkmadır. Şeytanlar, sizinle tartışmaları için dostlarına vahyeder. Onlara uyarsanız siz de ortak koşmuş olursunuz

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o fısktır.
*
Şeytanlar kendi evliyalarına
*
sizinle mücadele etmelerini vahyederler
*
, eğer onlara uyarsanız kuşkusuz siz de müşriklerden olursunuz.

Rashad Khalifa The Final Testament
Do not eat from that upon which the name of GOD has not been mentioned, for it is an abomination. The devils inspire their allies to argue with you; if you obey them, you will be idol worshipers.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And do not eat from that which the name of God has not been mentioned, for it is wickedness. And the devils they inspire their supporters to argue with you; and if you obey them, then you are polytheists.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Do not eat from what God's name has not been mentioned, for it is vile. The devils inspire their supporters to argue with you; and if you obey them, then you have set up partners.