Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bis seyyieti fe la yucza illa misleha ve hum la yuzlemun.
#kelimeanlamkök
1menkim
2ca'egelirseجيا
3bil-hasenetibir iyilikleحسن
4aşruon (katı)عشر
5emsalihao(getirdiği)ninمثل
6ve menve kim
7ca'egelirseجيا
8bis-seyyietibir kötülükleسوا
9fela
10yuczacezalandırılmazجزي
11illadışında
12mislehaonun dengiمثل
13ve humve onlar
14la
15yuzlemunehaksızlığa uğratılmazlarظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kim Allah'ın huzuruna bir güzellik getirirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülük getirirse, o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.
*
Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile cezalandırılır
*
. Kimseye haksızlık yapılmaz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kim bir iyilikle gelirse, kendisi için bunun on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, onun tıpkısından başkasıyla cezalandırılmaz. Onlara haksızlık da yapılmaz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kim (İlahi mahkemeye) bir iyilikle gelirse yaptığının on katını kazanacaktır; ama kim de bir kötülükle gelirse onun aynısıyla cezalandırılacaktır: fakat hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kim bir güzellikle gelirse ona, getirdiğinin on katı var. Kötülükle gelene ise yaptığının kadarından fazla ceza verilmez. Onlar, haksızlığa uğratılmayacaklardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim bir iyilik ile gelirse, ona on katı verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse, yalnızca onun karşılığı ile cezalandırılır ve hiçbirine haksızlık edilmez.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kim (Allahın huzuruna) iyi bir iş ve davranışla çıkarsa bu yaptığının on katını kazanacaktır; ama kim de kötü bir fiil ile çıkarsa onun aynısıyla cezalandırılacaktır; ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim bir hasene ile gelirse ona on misli verilir, kim de bir seyyie ile gelirse ona ancak misliyle ceza edilir ve hiç birine haksızlık edilmez

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Gültekin Onan
Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim (Allaha) bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona bunun on katı. Kim de bir kötülükle gelirse bu, o mıkdardan başkasıyle cezalanmaz. Onlar (yani iyilik edenler de, fenalık yapanlar da) haksızlığa uğratılmazlar.

İbni Kesir
Kim, bir iyilikle gelirse; ona, onun on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse; o, ancak misliyle cezalandırılır. Ve onlara haksızlık edilmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim bir iyilik yaparsa ona on katı verilir; bir kötülük yapan ise, yalnız onun karşılığı ile cezalandırılacak ve onlara haksızlık edilmeyecektir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on misli vardır... Kim de bir kötülükle gelirse, ancak onun misliyle karşılığını yaşar! Onlar zulme uğratılmazlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır, kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Onların hiçbirine haksızlık yapılmaz.

Rashad Khalifa The Final Testament
Whoever does a righteous work receives the reward for ten, and the one who commits a sin is requited for only one. No one suffers the slightest injustice.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Whoever comes with a good deed, he will receive ten times its worth, and whoever comes with a sin, he will only be recompensed its like; they will not be wronged.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whoever comes with a good deed, he will receive ten times its worth, and whoever comes with a sin, he will only be recompensed its like; they will not be wronged.

2022 © Açık Kuran