Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Bel beda lehum ma kanu yuhfune min kabl,ve lev ruddu le adu li ma nuhu anhuve innehum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2bedagöründüبدو
3lehumonlara
4ma
5kanuolduklarıكون
6yuhfunegizlemekteخفي
7min
8kabludaha önceقبل
9veleveğer
10ruddugeri gönderilselerdiردد
11leaaduyine dönerlerdiعود
12limaşeye
13nuhumen'olunduklarıنهي
14anhukendinden
15ve innehumçünkü onlar
16lekazibuneyalancılardırكذب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. (Dünyaya) geri gönderilseler yine de kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce gizledikleri ortaya çıktığı için... Geri döndürülselerdi, yine menedildikleri şeye dönerlerdi. Yalan söylüyorlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hayır! Gizledikleri şeyler, geçmişte onlara açıklanmıştı. Geri gönderilselerdi, yasaklandıkları şeylere kesinlikle dönerlerdi. Aslında, onlar, gerçekten yalancıdır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ama hayır, daha önce gizlemiş oldukları şey onlara apaçık göründü de ondan; ve eğer geri döndürülselerdi, kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi: Şu kesin ki onlar, yalanı tabiat haline getiren kimselerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İşin doğrusu şu: Önceden gizlemekte oldukları karşılarına dikildi. Geri gönderilselerdi yasaklandıkları şeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doğrusu, onlar, tam yalancıdırlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kafirlerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Geri çevrilselerdi yine o yasaklandıkları fenalığa mutlaka döneceklerdi. Şüphesiz onlar yine yalancıdırlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama hayır (böyle demeleri) geçmişte (kendilerinden) gizlemiş oldukları hakikat onlara açık şekilde görünecek (olmasındandır); ve eğer (hayata) geri döndürülmüş olsalardı, kendilerine yasaklanmış olan şeye yine dönerlerdi. Unutma ki onlar geçek yalancılardır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
hayır evvelce gizleyib durdukları karşılarına çıktı da ondan, yoksa geri çevrilselerdi mutlak o nehyedildikleri fenalığa yine döneceklerdi, şüphesiz yine yalancılar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hayır, daha önce gizlemekte oldukları, onlara göründü. Geri gönderilselerdi yine men'olundukları şeyi yapmağa dönerlerdi, çünkü onlar yalancılardır.

Gültekin Onan
Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere kuşkusuz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hayır, öteden beri gizleyegeldikleri, şeyler açıkça karşılarına dikilib çıkdı (ğından böyle söylüyorlar. Yoksa) geri gönderilseler bile yine vaz geçirilmek istendikleri şeylere döneceklerdir. Çünkü onlar, şübhesiz yalancıdırlar.

İbni Kesir
Hayır, öteden beri gizleyegeldikleri şeylerle karşılarına çıktık. Eğer geri döndürülselerdi yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar, yalancılardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Oysa, onların gizledikleri açığa çıktı. Eğer, yeniden (dünyaya) gönderilselerdi yine men olundukları şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(28-29) Hayır! Öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: "Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret! Biz bir daha diriltilecek de değiliz!" Onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hayır, önceden gizliyor oldukları (kendilerine verilmiş hakikat bilgisi şimdi) kendilerine zahir oldu! Eğer geri döndürülseler elbette (gene) yasaklandıklarına geri dönerlerdi! Şüphesiz ki onlar yalancılardır!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce gizledikleri ortaya çıktığı için (bu itirafı yapıyorlar). Geri döndürülselerdi, yine menedildikleri şeye dönerlerdi. Yalan söylüyorlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hayır! Daha önce gizledikleri şeyler açığa çıktı. Eğer onlar, geri döndürülseler yasaklanan kötülüklere tekrar dönerler. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
As a matter of fact, (they only say this because) their secrets have been exposed. If they go back, they will commit exactly the same crimes. They are liars.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return again to what they were prohibited from, they are but liars!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return to what they were deterred from doing, they are but liars!

2022 © Açık Kuran