Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur, öldükten sonra diriltilecek de değiliz." dediler.

وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
Ve kalu in hiye illa hayatuned dunya ve ma nahnu bi meb'usin.
#kelimeanlamkök
1ve kaludediler kiقول
2in
3hiyeonlar
4illabaşka yoktur
5hayatunahayatımızdanحيي
6d-dunyadünyaدنو
7ve mave değiliz
8nehnubiz
9bimeb'usinediriltilecekبعث

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlar, "Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da dirilecek değiliz" demişlerdi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar "Hayat ancak bu yakın (dünyadaki) hayatımızdan ibarettir; biz asla diriltilecek de değiliz!" demişlerdi.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz" diyorlardı.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur, öldükten sonra diriltilecek de değiliz." dediler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar şöyle demişlerdi: "Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de değiliz."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Çünkü şöyle dediler: "Dünyadaki yaşamımızdan başkası yoktur; bize yeniden yaşam da verilmeyecek!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Zira, "Bu dünyadakinden başka hayatımız yoktur, öldükten sonra da dirilecek değiliz" demişlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Dediler ki: "Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yine dönüp: "Hayat sadece dünya hayatımızdan ibaret; biz bir daha dirilecek değiliz." diyeceklerdi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve bazı (inançsız)lar, "Bu dünyadaki hayatımızın ötesinde başka bir şey yoktur ve öldükten sonra dirilmeyeceğiz!" derler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Derler ki: "Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
yine dönüb: "hayat, sırf Dünya hayatımızdan ibaret, biz bir daha dirilecek değiliz" diyeceklerdi

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Dediler ki: "dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek değiliz."

Gültekin Onan
Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Dediler ki: (Bu) dünya hayatımızdan başka bir hayat yokdur. Biz bir daha diriltilecekler değiliz".

İbni Kesir
Ve dediler ki: Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ve biz dirilecek değiliz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. (Öldükten sonra) tekrar diriltilecek de değiliz, derlerdi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(28-29) Hayır! Öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: "Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret! Biz bir daha diriltilecek de değiliz!" Onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Dediler ki: "Dünya hayatımızdan başkası yoktur! Yaşamımız devam etmeyecektir!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz,' diyorlardı.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur, öldükten sonra diriltilecek de değiliz." dediler.

Rashad Khalifa The Final Testament
They say (subconsciously), "We live only this life; we will not be resurrected."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they had said: "There is only this worldly life, and we will not be resurrected!"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They had also said, "There is only this worldly life, and we will not be resurrected!"

2022 © Açık Kuran