Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ben hanif olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
İnni veccehtu vechiye lillezi fatares semavati vel arda hanifen ve ma ene minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1innişüphesiz ben
2veccehtuçevirdimوجه
3vechiyeyüzümüوجه
4lillezi
5fetarayoktan var edeneفطر
6s-semavatigökleriسمو
7vel'erdeve yeriارض
8hanifentamamenحنف
9ve mave artık değilim
10enaben
11mine-dan
12l-muşrikineortak koşanlar-شرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Ben, benliğimi tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben Ona ortak koşanlardan değilim!"

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(İbrahim, kavmine şöyle demişti): "Ben hanîf
*
(Allah'ı birleyen) olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan (Allah)a çevirdim
*
ve ben müşriklerden değilim."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Ben hanif
*
olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden (Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan) değilim."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Aslında, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeryüzünü yaratana çevirdim. Çünkü ben, ortaklar koşanlar arasında değilim!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Artık ben, her türlü batıldan yüz çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yeri yaratana yöneldim; ve ben O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
"Ben, her dinden geçip yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
"Bakın, ben batıl olan her şeyden uzak durarak yüzümü gökleri ve yeri var eden Allaha çevirmekteyim; ve ben Ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Ben her dinden geçib sade hakka eğilerek yüzümü o Gökleri ve Yeri yaratmış olan fatıre döndüm ve ben müşriklerden değilim"

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değilim!"

Gültekin Onan
"Gerçek şu ki, ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana (fetara) çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"Şübhesiz ki ben, bir müvahhid (Allahı bir tanıyıcı) olarak, yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allaha yöneltelim. Ben müşriklerden değilim".

İbni Kesir
Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden değilim.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ben, hanif olarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben, asla müşriklerden değilim, demişti.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(78-79) Daha sonra güneşi doğarken görünce (iddianıza göre) "Rabbim, her halde budur, bu hepsinden daha büyük!" Batıp kaybolunca da: "Ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim." "Ben batıl dinlerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbülalemin'e yönelttim, ben asla sizin gibi müşrik değilim!" dedi.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Muhakkak ki ben vechimi (bilincimi) hanif (tanrı objesiz) olarak, semalar ve arzın Fatır'ına (her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a) yönelttim... Ben müşriklerden değilim!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Ben hanif
*
olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

Rashad Khalifa The Final Testament
"I have devoted myself absolutely to the One who initiated the heavens and the earth; I will never be an idol worshiper."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"I shall turn my face to the One who initiated the heavens and the earth, in monotheism, and I am not of the polytheists."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"I shall turn my face to the One who created the heavens and the earth, as a monotheist, and I am not of those who set up partners."

2022 © Açık Kuran