Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman ettiklerini söyleseler de davranışlarıyla içlerindeki küfrü ortaya koyuyorlar. Bu nedenle, onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar, gerçeği kavrayamazlar.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
Zalike bi ennehum amenu summe keferu fe tubia ala kulubihim fe hum la yefkahun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bu davranışlarının sebebi, şudur: "İnanırlar, sonra inkar ederler; bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlenir, artık onlar anlamazlar."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Çünkü onlar inandıktan sonra inkar ettiler; bu yüzden kalpleri mühürlendi; onlar anlamazlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman ettiklerini söyleseler de davranışlarıyla içlerindeki küfrü ortaya koyuyorlar. Bu nedenle, onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar, gerçeği kavrayamazlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturulur*; artık (ne hale geldiklerini) anlamazlar*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bu böyledir. Çünkü inandılar; sonra nankörlük ettiler. Bu yüzden, yüreklerine damga vuruldu; artık anlamazlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bunun nedeni, onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir; sonunda kalplerine mühür vurulmuştur: artık onlar (imanın hakikatini) kavrayamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bu durumun sebebi şudur: Onlar iman ettiler, sonra küfre saptılar da kalpleri üzerine mühür basıldı. Artık onlar incelikleri anlamazlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bu, onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O şu yüzdendir; onlar önce imana gelmişler sonra küfre gitmişlerdir de o kalpleri mühürlenmiştir; artık anlamaz olmuşlardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
böyledir, çünkü onlar imana erdi(klerini iddia eder)ler, halbuki (içlerinde) hakikati inkar ederler ve böylece, kalplerine bir mühür vurulmuştur, artık (neyin doğru, neyin yanlış olduğunu) anlayamazlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O şundan: Çünkü onlar iymana gelmişler, sonra küfre gitmişlerdir de o kalblerine tab'olunmuş da artık anlamaz olmuşlardır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Bu davranışlarının) Sebebi şudur: İnandılar, sonra inkar ettiler, bu yüzden kalblerinin üzeri mühürlendi, artık onlar anlamazlar.
Gültekin Onan
Bu, onların inanmaları, sonra küfretmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar (la yefkahun).
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bu (kötü amelleri şundandır:) Çünkü onlar (zaahiren) iman etdiler. (Fakat) sonra (kalbleriyle) kafir oldular. Bu yüzden kalblerinin üstüne (küfür) mühr (ü) basıldı. Onun için onlar (imanın hakıykatını) anlamazlar.
İbni Kesir
Bu, önce iman edip sonra küfretmiş olmalarındandır. Bunun üzerine kalbleri mühürlenmiştir, artık hiç anlamazlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Bu, onların iman edip, sonra da inkar etmiş olmalarındandır. Onların kalpleri paslanmıştır. Onun için anlamazlar.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler, sonra inkara gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bunun sebebi şudur: İman ettiler, sonra küfür ettiler (iman ettik dedikleri gerçeği inkar ettiler). . . Bu yüzden kalpleri (anlayışları) kilitlendi! Bu yüzden, (inkarları kilitlenmeyi oluşturduğu için) onlar (Risalet işlevini) kavrayamazlar!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
This is because they believed, then disbelieved. Hence, their minds are blocked; they do not understand.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
That is because they believed, then disbelieved. Hence, their hearts are sealed; they do not understand.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
That is because they acknowledged, then rejected. Hence, their hearts are sealed; they do not understand.
# Kelime Anlam Kök
1 zalike: bu
2 biennehum: onların sebebiyledir
3 amenu: inanmaları امن
4 summe: sonra da
5 keferu: inkar etmeleri كفر
6 fetubia: bu yüzden mühürlendi طبع
7 ala: üzeri
8 kulubihim: kalblerinin قلب
9 fehum: artık onlar
10 la:
11 yefkahune: anlamazlar فقه