Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Zaten onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de fark etmez. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, böyle fasıklar* topluluğunu asla doğru yola iletmez.

سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
Sevaun aleyhim estagferte le hum em lem testagfir lehum, len yagfirallahu lehum, innallahe la yehdil kavmel fasikin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onlar için af dilesen de dilemesen de birdir. Çünkü Allah, onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah, böylesi yoldan çıkmış toplumu doğruya iletmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; ALLAH onları bağışlamıyacaktır. ALLAH yoldan çıkmış topluluğu doğruya ulaştırmaz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Zaten onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de fark etmez. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, böyle fasıklar* topluluğunu asla doğru yola iletmez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İster bağışlanmalarını dile ister dileme, fark etmez; Allah onları bağışlayacak değildir. Allah, yoldan çıkmış durumda olanları yola getirmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de değişmez. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Kuşkusuz, Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola eriştirmez.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar için mağfiret dilesen de mağfiret dilemesen de, hiçbir şey değişmez: Allah onları asla bağışlamayacaktır; çünkü Allah yoldan çıkmış bir topluluğa rehberliğini bahşetmez.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sen onlar için ha af dilemişsin ha dilememişsin. Aleyhlerindeki sonuç aynı kalacaktır. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, sapıklar topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah, fasık bir kavme hidayet vermez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de haklarında aynıdır; Allah, onları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar için bağışlanma dilemen ile dilememen aynıdır: Allah onları bağışlamayacaktır, çünkü Allah, böyle sapkın bir halka rehberliğini bahşetmez.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar için istiğfar etsen de etmesen de aleyhlerinde müsavidir, Allah onlara asla mağfiret etmez ve Allah fasıklar gürühunu doğru yola çıkarmaz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkan topluluğu yola iletmez.
Gültekin Onan
Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Tanrı, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Tanrı fasıklar kavmine hidayet vermez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar için ha istiğfar etmişsin, ha onlara istiğfar etmemişsin, haklarında birdir. Allah onları kat'iyyen yarlığamaz. Şübhe yok ki Allah faasıklar güruhuna hidayet etmez.
İbni Kesir
Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de birdir. Allah, onları katiyyen bağışlamayacaktır. Muhakkak ki Allah; fasıklar güruhunu hidayete erdirmez
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah, onları bağışlamayacaktır. Allah fasıklar topluluğuna yol göstermez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ha mağfiret diledin, ha dilemedin, onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlar için mağfiret dilemen yahut dilememen onlara birdir! Allah onları asla mağfiret etmez! Muhakkak ki Allah inancı bozuklar topluluğunu hakikate erdirmez!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
It is the same for them, whether you pray for their forgiveness, or not pray for their forgiveness; GOD will not forgive them. For GOD does not guide the wicked people.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
It is the same for them,whether you ask for their forgiveness, or do not ask for their forgiveness; God will not forgive them. For God does not guide the wicked people.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
It is the same for them, whether you ask for their forgiveness, or do not ask for their forgiveness; God will not forgive them. For God does not guide the wicked people.
# Kelime Anlam Kök
1 seva'un: eşittir سوي
2 aleyhim: onlara
3 estegferte: mağfiret dilesen de غفر
4 lehum: onlar için
5 em: ya da
6 lem:
7 testegfir: mağfiret dilemesen de غفر
8 lehum: onlar için
9 len: asla
10 yegfira: bağışlamayacaktır غفر
11 llahu: Allah
12 lehum: onları
13 inne: çünkü
14 llahe: Allah
15 la:
16 yehdi: yola iletmez هدي
17 l-kavme: topluluğu قوم
18 l-fasikine: yoldan çıkan فسق